HomeNieuwsEconomieConclusie eerste verkenning: energieleveranciers maken extra kosten voor klanten met zonnepanelen, ACM...

Conclusie eerste verkenning: energieleveranciers maken extra kosten voor klanten met zonnepanelen, ACM doet vervolgonderzoek

Dit leidt tot meer keuze, maar maakt het voor consumenten ook lastiger om te vergelijken. De ACM heeft er bij de wetgever al eerder voor gepleit om maatregelen te nemen om de vergelijkbaarheid van contracten te verbeteren.

zonnepanelen
Foto Stadspartij-BPP


Huishoudens met zonnepanelen veroorzaken hogere kosten voor leveranciers dan huishoudens zonder zonnepanelen. Dat blijkt uit een verkennende studie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft dit onderzoek uitgevoerd omdat uit de Monitor Consumentenmarkt Energie van de ACM blijkt dat steeds meer leveranciers bij het aanbieden van contracten onderscheid maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen. Het is voor leveranciers niet verboden onderscheid te maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen.

De ACM heeft voor het onderzoek informatie opgevraagd bij leveranciers en op basis hiervan een globale raming gemaakt van de extra kosten. Hieruit blijkt dat leveranciers, afhankelijk van hun specifieke situatie, voor een gemiddelde klant tot enkele honderden euro’s aan extra kosten kunnen maken. De extra kosten worden veroorzaakt door hogere inkoopkosten, hogere onbalanskosten en kosten die veroorzaakt worden door de salderingsregeling. Dit wordt verder uitgelegd in de verkennende studie ‘Meerkosten van klanten met zonnepanelen voor energieleveranciers’ die op de website van de ACM is gepubliceerd.

Naast de opgevraagde informatie van leveranciers heeft de ACM eigen onderzoek gedaan en gesprekken gevoerd met Energie-Nederland, Vereniging Eigen Huis, TenneT, het KNMI, het Planbureau voor de leefomgeving en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.

Vervolgonderzoek naar daadwerkelijke kosten

De verkennende studie bevat een globale inschatting van de extra kosten die leveranciers maken. Omdat de ACM beter inzicht wil hebben in de daadwerkelijke kosten en de manier waarop deze door leveranciers doorberekend worden in hun tarieven doet de ACM vervolgonderzoek bij Budget Energie, Eneco, Engie en Vattenfall. De ACM heeft deze 4 leveranciers niet geselecteerd omdat er een vermoeden is dat zij onredelijke tarieven in rekening brengen, maar omdat het 4 grote leveranciers zijn die allemaal op een andere manier onderscheid maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen. De ACM verwacht de resultaten van dit vervolgonderzoek in de eerste helft van april bekend te maken.

Steeds meer onderscheid tussen klanten met en zonder zonnepanelen

Uit de Monitor Consumentenmarkt Energie van de ACM blijkt dat leveranciers op verschillende manieren onderscheid maken tussen klanten met en klanten zonder zonnepanelen. Bij 3 leveranciers betalen klanten met zonnepanelen een hoger tarief per kWh elektriciteit en bij 2 leveranciers een hoger tarief per m3 gas. Bij 3 andere leveranciers is het vastrecht hoger voor klanten met zonnepanelen. 7 leveranciers laten huishoudens met zonnepanelen een extra toeslag betalen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de hoeveelheid energie die wordt ingevoerd in het net.

Verschillende leveranciers kiezen er ook voor om geen (langjarige) vaste contracten aan te bieden aan huishoudens met zonnepanelen. Er zijn 18 leveranciers die langjarige vaste contracten aanbieden. Huishoudens met zonnepanelen kunnen bij 7 van deze 18 leveranciers terecht. Deze contracten zijn gemiddeld 5% duurder dan vaste contracten die alleen aan klanten zónder zonnepanelen aangeboden worden.
Leveranciers mogen onderscheid maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen. Omdat steeds meer leveranciers dit op verschillende manieren doen ontstaat er een gevarieerd aanbod van contracten. Dit leidt tot meer keuze, maar maakt het voor consumenten ook lastiger om te vergelijken. De ACM heeft er bij de wetgever al eerder voor gepleit om maatregelen te nemen om de vergelijkbaarheid van contracten te verbeteren

Zie ook

 

Economie artikelen