HomeNieuwsEconomieOntwikkelingen aardwarmte als warmtebron Stadsverwarming gemeente Purmerend

Ontwikkelingen aardwarmte als warmtebron Stadsverwarming gemeente Purmerend

Stadsverwarming
foto Stadspartij-BPP


Wethouder Coen Lageveen heeft een nieuwsbericht over verder onderzoek naar de kansen voor de exploitatie van aardwarmte (geothermie) aan de gemeenteraad gestuurd. In dit nieuwsbericht wordt de ontwikkeling van aardwarmte (geothermie) in Purmerend uitgelicht. Het nieuwsbericht is in overleg met Yeager, EBN, SVP en de gemeente Purmerend opgesteld.

Yeager Energy is een Nederlands bedrijf dat al een groot aantal jaren actief is in de geothermiesector, zowel in het realiseren van als met financiële investeringen in geothermieprojecten. Het Rijk heeft onlangs de toekenning van een subsidie aan Yeager gepubliceerd.

In Purmerend wordt de mogelijkheid onderzocht om aardwarmte te winnen via meerdere bronnen in de diepe ondergrond, met als doel duurzame en betaalbare warmte te leveren aan het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP).

Forse subsidie Rijk voor nader onderzoek

Na de eerste verkenningen is het nu zover dat Yeager Energy, Energie Beheer Nederland (EBN=100% eigendom Nederlandse staat)), SVP en de gemeente Purmerend in gesprek zijn om de volgende stappen voor het opstarten van het aardwarmteproject te bepalen. Aardwarmte (ook bekend als geothermie) is duurzame warmte die wordt gewonnen uit heet water uit de ondergrond op enkele kilometers diepte. Zoals eerder genoemd heeft het Rijk hiervoor een forse subsidie beschikbaar gesteld.

Deze warmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Aardwarmte is een kansrijke, lokale energiebron die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzame warmtevoorziening van Purmerend.

In het nieuwsbericht staan de verschillende stappen van het onderzoek beschreven. Met als hoofdlijn dat EBN, SVP en Yeager Energy een onderzoek naar de exploitatie van geothermie hebben opgestart en dit een belangrijke bijdrage kan leveren naar verdere verduurzaming van de stad.

Yeager Energy en EBN zullen zich dit jaar in Purmerend met name richten op het verder onderzoeken van de aardwarmtepotentie van de ondergrond en het opstarten van het vergunningentraject, zoals de Omgevingsvergunning en de Milieueffectrapportage (MER).

Onderzoek richt zich op het kunnen zetten van vervolgstappen

Een SDE-subsidie is toegekend en als het aanvullende onderzoek bevestigt dat de ondergrond geschikt is voor het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte en het vergunningentraject voorspoedig verloopt, kunnen vervolgstappen worden gezet. De verwachting is dat het warmtenet in 2027 voor een deel op aardwarmte kan worden aangesloten en SVP dan de eerste bewoners van Purmerend kan voorzien van aardwarmte.

Meer informatie over aardwarmte vindt u op https://allesoveraardwarmte.nl .

Economie artikelen