HomeNieuwsEconomieBeemster Feestweek: problemen met eindtijden en Kinderkermis

Beemster Feestweek: problemen met eindtijden en Kinderkermis

’t Landje
foto Stadspartij-BPP


Al vele jaren organiseert de Stichting Beemster Gemeenschap zeer succesvol de Beemster Feestweek. Ook met de toenemende eisen en regelgeving blijft deze jaarlijks een zeer gewaardeerd evenement neerzetten. Dit jaar is de Beemster Feestweek van zondag 21 juli t/m zondag 28 juli.

Dit jaar zijn er evenwel zorgen gerezen over de sluitingstijd en de Kinderkermis op ‘t Landje. Raadslid Melvin Smid van Stadspartij Beemster Polder partij stelde er vragen over aan het college.

In de vergunningsaanvraag voor dit jaar is de Beemster Gemeenschap uitgegaan van de eindtijden van voorgaande edities, waarmee ze de drukte altijd proberen te spreiden. Echter heeft de gemeente aan de organisatie laten weten de eindtijden te willen vervroegen, mede uit veiligheidsoverwegingen en vergroting van het draagvlak.

Daarnaast is de Beemster Gemeenschap medegedeeld dat op ’t Landje geen activiteiten zoals de kinderkermis  mogen meer plaatsvinden, omdat de ondergrond te gevoelig is voor attracties en andere zware voorzieningen en dit risico’s geeft voor de bomen op deze locatie.

Eindtijden moeten veranderen uit veiligheidsoverwegingen

In antwoord op de vragen laat het college weten dat over de problematiek overleg plaatsvond met de Beemster Gemeenschap.
Elk jaar voert de gemeente gesprekken met de organisatie van de Beemster Gemeenschap om het evenement door te spreken. Ook wordt er teruggekeken op de vorige editie. Veiligheid en beheersbaarheid staat hoog op de gemeentelijke agenda.

Uit de evaluatie van de Beemster Feestweek van 2023 is naar voren gekomen dat vooral tegen het einde van de avond de sfeer vaak omslaat. Dit resulteerde ook in een incident waardoor een horecaondernemer besloot om vanuit veiligheidsoverwegingen de afterparty niet door te laten gaan. Uit de evaluatie bleek tevens dat de beveiliging hoge druk ervaart naarmate de sfeer later op de avond van gezellig naar negatief omslaat. Dit komt mede door het effect van het drankgebruik en de mate waarop bezoekers aan kunnen worden gesproken op hun gedrag en daar ook naar handelen.

De gemeente wil aan de ene kant een mooie feestelijke traditie behouden en tegelijk de veiligheid en openbare orde bewaken. Dit dilemma speelt ook bij andere evenementen binnen de gemeente. Daarbij is het niet altijd zo dat meer beveiliging de juiste manier is om het evenement beheersbaar te houden. Bovendien wordt er niet altijd voldoende waarde gehecht aan het gezag dat op dat moment de veiligheid bewaakt. Ondanks dat er tijdens de vorige editie van de Beemster Feestweek weinig klachten zijn ingediend, is er wel draagvlakvermindering gemerkt in gesprekken met inwoners. Vaak wordt dan de lange duur of de eindtijden aangehaald als punt van aandacht en verbetering. Ook het gegeven dat er meer inwoners van buiten het dorp komen, kan hierbij een rol spelen. Het aanpassen van de eindtijden volgt op de overtuiging dat het feest dan op het hoogtepunt stopt. Dit is bij de evaluatie ook zo besproken.

Daarom is in februari 2024 door de gemeente een voorstel gedaan aan de Beemster Gemeenschap om de eindtijden te vervroegen als een van de manieren om het omslaan van de sfeer te voorkomen.

Op 16 april 2024 heeft de Beemster Gemeenschap een alternatief voorstel gedaan. Dit voorstel is vervolgens door de gemeente besproken. Daarbij is geconcludeerd dat de eindtijden, zoals door de Beemster Gemeenschap voorgesteld, voor dit jaar worden overgenomen.

De Beemster Gemeenschap heeft Stadspartij-BPP laten weten erg tevreden te zijn met de gekozen oplossing.

Bodemproblemen op ’t Landje staan geen zware belasting toe

In 2021/2022 zijn op ‘t Landje twee bomen doodgegaan en verwijderd. Uit onderzoek bleek dat de grond was verdicht. Verdichte grond leidt tot verslechtering van de groeiplaatsomstandigheden voor bomen. Het is mogelijk dat verdichting van de bodem heeft gezorgd voor de slechte staat en het uiteindelijk verwijderen van de twee genoemde bomen. Vanuit het Bomenplan 2020- 2400 is de ambitie om bomen één op één te vervangen bij uitval. Dit betekent dat de twee uitgevallen bomen op ’t Landje naar alle waarschijnlijkheid dit jaar worden vervangen.

Een andere ambitie uit het Bomenplan 2020-2040 is om bomen voor de toekomst te planten. Hiervoor zijn goede groeiplaatsomstandigheden essentieel, waaronder voldoende en goed doorwortelbare ruimte. Het plaatsen van (zware) kermisattracties heeft hierop een negatief effect.

Een alternatief voor het ’t Landje zijn activiteiten waarbij er geen belasting is voor de ondergrond. Het gaat dan om activiteiten waarbij geen zware objecten of rijplaten geplaatst moeten worden. Voor kinderspelletjes bijvoorbeeld.

De Beemster Gemeenschap heeft begrip voor de argumenten over ‘t Landje van de gemeente maar is tevens teleurgesteld over deze plotseling opgetreden beperking.

Economie artikelen