HomeNieuwsEconomieReactie Noord-Holland op pamflet boerenorganisaties

Reactie Noord-Holland op pamflet boerenorganisaties

Foto Stadspartij-BPP


De provincie heeft gereageerd op het pamflet dat boerenorganisaties LTO Noord, Boeren in Actie, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond in februari overhandigden.

Daarin roepen zij Noord-Holland onder andere op om te stoppen met het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en te komen tot een reset van (landelijke) regelgeving. Lees de volledige reactie (pdf, 366 kB).

Protest

Op 12 februari protesteerden zo’n 150 boeren met hun trekkers bij het provinciehuis in Haarlem. Daar boden zij gedeputeerden Jelle Beemsterboer (Landbouw) en Rosan Kocken (Natuur) een pamflet aan met de titel ‘Stop de koude sanering in de agrarische sector’.

PPLG

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden. Het PPLG richt zich op het combineren van doelen rond natuur en stikstof, water en bodem, klimaat en bodemdaling, landbouw, landschap, erfgoed en recreatie.

Economie artikelen