Melvin Smid

Melvin Smid

Beste Purmerender,

Mijn naam is Melvin Smid. 39 jaar en sinds 1982 trotse inwoner van Purmerend. De stad en onze inwoners liggen mij nauw aan het hart. Daarom stel ik mij namens de Stadspartij kandidaat voor de gemeenteraad.

Namens de Stadspartij wil ik mij inzetten voor:

  • Het bouwen van zoveel rnogelijke(sociale) huur- en (goedkope) koopwoningen  met aandacht voor de juiste balans per wijk. De wachtlijsten voor een woning, zeker ook voor jongeren. zijn nog steeds te lang
  • Het onder de aandacht blijven brengen en werken aan het tegengaan van eenzaamheid, zowel ouderen als jongere generaties. Samenwerking tussen organisaties en bewoners is hierbij een pro. daarmee stimutleer je sociale aandacht.
  •  Het bewaken van het huidge cultuuraanbod en waar mogelijk versterken. Culturele activiteiten en evenementen vervullen een belangrijke sociale en verbindende rol. Het Openluchttheater (amfi) In het Leeghwaterpark moet behouden   blijven. hufterproof gemaakt worden en met grote regelmaat ingezet worden voor laagdrempelige (culturele) activileiten en evenementen.
  • Het verbeteren en verder ontwikkelen van het lokale sportIandschap, Zowel in diversiteit van het sportaanbod, alsmede de daarbij horende faciliteiten voor de breedte- en topsport. Topsporters kunnen meer betrokken worden om anderen te motiveren,

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom op woensdag 21 maart 2018 op:

Melvin Smid STADSPARTIJ
Lijst 1 nr 5

melvin.smid@stadspartijpurmerend.nl

www.StadspartijPurmerend.nl