Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten

Melvin Smid

Melvin Smid

Beste Purmerender,

Mijn naam is Melvin Smid. 39 jaar en sinds 1982 trotse inwoner van Purmerend. De stad en onze inwoners liggen mij nauw aan het hart. Daarom stel ik mij namens de Stadspartij kandidaat voor de gemeenteraad.

Namens de Stadspartij wil ik mij inzetten voor:

  • Het bouwen van zoveel rnogelijke(sociale) huur- en (goedkope) koopwoningen  met aandacht voor de juiste balans per wijk. De wachtlijsten voor een woning, zeker ook voor jongeren. zijn nog steeds te lang
  • Het onder de aandacht blijven brengen en werken aan het tegengaan van eenzaamheid, zowel ouderen als jongere generaties. Samenwerking tussen organisaties en bewoners is hierbij een pro. daarmee stimutleer je sociale aandacht.
  •  Het bewaken van het huidge cultuuraanbod en waar mogelijk versterken. Culturele activiteiten en evenementen vervullen een belangrijke sociale en verbindende rol. Het Openluchttheater (amfi) In het Leeghwaterpark moet behouden   blijven. hufterproof gemaakt worden en met grote regelmaat ingezet worden voor laagdrempelige (culturele) activileiten en evenementen.
  • Het verbeteren en verder ontwikkelen van het lokale sportIandschap, Zowel in diversiteit van het sportaanbod, alsmede de daarbij horende faciliteiten voor de breedte- en topsport. Topsporters kunnen meer betrokken worden om anderen te motiveren,

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom op woensdag 21 maart 2018 op:

Melvin Smid STADSPARTIJ
Lijst 1 nr 5

melvin.smid@stadspartijpurmerend.nl

www.StadspartijPurmerend.nl

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....