Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten

Coen Lageveen

Coen Lageveen

Beste Purmerender,

Min naam is Coen Lageveen. Ik ben 46 jaar, geboren en getogen in de wijk Wheerrnolen in Purmerend. De afgelopen 4 jaar heb ik als raadslid voor de Stadspartij deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Purmerend.
Als trotse Purmerender vind ik het belangrijk om mij in te zetten voor onze stad. Purmerend is de afgelopen 4 jaar al veel socialer en veiliger geworden.
De stad bruist veel meer, maar dat kon altijd nog beter. Daarom stel Ik mij weer verkiesbaar voor de gerneenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Als leden van de grootste en lokale partij vinden wij het belangrijk om samen met de bewoners op te trekken. Daarom wil ik mij gaan inzetten voor:

• Ieder jaar een buurtschouw met bewoners. wijkmanager, wijkagent en wijkwethouder. Als bewoner ken je je omgeving het beste en weet je waar voor jouw buurt de eventuele pijnpunten zitten.

• Hardere aanpak van hard rijden en asociaal rijgedrag, zeker in de woonwijken.

• Het zorgen van gepast groen rondom kinderspeelplaatsen. wat er zorg voor draagt dat er een goed overzicht is op de speelplaats.

Bovendien blijf ik pleiten voor:

• Meer betrokkenheid van bewoners bij  inrichtng en onderhoud van hun wijk.

• Het gratis parkeren bij de winkelcentra.

• Voldoende locaties waar senioren elkaar kunnen ontmoeten. minimaal 1 per wijk.

Om deze zaken te kurnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:
Coen Lageveen c.lageveenstadspartijpurmerend.nl

 

STADSPARTIJ lijst 1 nr 4

www.StadspartijPurmerend.nl

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....