Coen Lageveen

Coen Lageveen

Beste Purmerender,

Min naam is Coen Lageveen. Ik ben 46 jaar, geboren en getogen in de wijk Wheerrnolen in Purmerend. De afgelopen 4 jaar heb ik als raadslid voor de Stadspartij deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Purmerend.
Als trotse Purmerender vind ik het belangrijk om mij in te zetten voor onze stad. Purmerend is de afgelopen 4 jaar al veel socialer en veiliger geworden.
De stad bruist veel meer, maar dat kon altijd nog beter. Daarom stel Ik mij weer verkiesbaar voor de gerneenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Als leden van de grootste en lokale partij vinden wij het belangrijk om samen met de bewoners op te trekken. Daarom wil ik mij gaan inzetten voor:

• Ieder jaar een buurtschouw met bewoners. wijkmanager, wijkagent en wijkwethouder. Als bewoner ken je je omgeving het beste en weet je waar voor jouw buurt de eventuele pijnpunten zitten.

• Hardere aanpak van hard rijden en asociaal rijgedrag, zeker in de woonwijken.

• Het zorgen van gepast groen rondom kinderspeelplaatsen. wat er zorg voor draagt dat er een goed overzicht is op de speelplaats.

Bovendien blijf ik pleiten voor:

• Meer betrokkenheid van bewoners bij  inrichtng en onderhoud van hun wijk.

• Het gratis parkeren bij de winkelcentra.

• Voldoende locaties waar senioren elkaar kunnen ontmoeten. minimaal 1 per wijk.

Om deze zaken te kurnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:
Coen Lageveen c.lageveenstadspartijpurmerend.nl

 

STADSPARTIJ lijst 1 nr 4

www.StadspartijPurmerend.nl