Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten

Bert Meulenberg

Bert Meulenberg

Beste Purmerender,

Mijn naam is Bert Meulenberg en ik ben al acht jaar actief als raadslid voor de STADSPARTU. In deze afgelopen acht jaar heb ik veel bereikt, maar mijn missie is nog niet af. Ik zal mij inzetten voor alle belangrijke zaken Zoals de zorg. wonen en sport maar ook veiligheid, duurzaamheid en handhaving, etc. zullen mijn aandacht houden.

Zorg
Aandachtspunten zijn onder meer WMO. jongeren met problemen. zorg voor ouderen die langer thuis moeten blijven wonen, toename van dementie, etc.

Wonen
Door de lange wachtlijsten worden woningen bijna onbereikboor, de doorstroming Is nagenoeg opgedroogd waardoor de prijzen van woningen stijgen. Er zal nog meer moeten worden gebouwd. Daarbij moet de prioririteit worden gelegd op betaalbare woningen voor zowel huur als koop.

Sport
Verkeersveiligheid rond de sportcomplexen is zeer belangrijk en zal voor mij dan ook een extra aandachtspunt zijn.Sporten maakt gezond. maar sport is ook een belangrijk bindmiddel. Mijn ideaal is dat sportclubs. naast het bieden van sportbeleving, een buurt-functie gaan vervullen. 

Bij alle zaken waar ik mij voor in wil zetten staan bij mij de belangen van de inwoners van Purmerend voorop.

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:

Bert Meulenberg
Lijst 1 nr.3

IK BEN ER VOOR U.

b.meulenberg@stadspartijpurmerend.n

STADSPARTIJ
www.StadspartijPurmerend.nl

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....