Bert Meulenberg

Bert Meulenberg

Beste Purmerender,

Mijn naam is Bert Meulenberg en ik ben al acht jaar actief als raadslid voor de STADSPARTU. In deze afgelopen acht jaar heb ik veel bereikt, maar mijn missie is nog niet af. Ik zal mij inzetten voor alle belangrijke zaken Zoals de zorg. wonen en sport maar ook veiligheid, duurzaamheid en handhaving, etc. zullen mijn aandacht houden.

Zorg
Aandachtspunten zijn onder meer WMO. jongeren met problemen. zorg voor ouderen die langer thuis moeten blijven wonen, toename van dementie, etc.

Wonen
Door de lange wachtlijsten worden woningen bijna onbereikboor, de doorstroming Is nagenoeg opgedroogd waardoor de prijzen van woningen stijgen. Er zal nog meer moeten worden gebouwd. Daarbij moet de prioririteit worden gelegd op betaalbare woningen voor zowel huur als koop.

Sport
Verkeersveiligheid rond de sportcomplexen is zeer belangrijk en zal voor mij dan ook een extra aandachtspunt zijn.Sporten maakt gezond. maar sport is ook een belangrijk bindmiddel. Mijn ideaal is dat sportclubs. naast het bieden van sportbeleving, een buurt-functie gaan vervullen. 

Bij alle zaken waar ik mij voor in wil zetten staan bij mij de belangen van de inwoners van Purmerend voorop.

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:

Bert Meulenberg
Lijst 1 nr.3

IK BEN ER VOOR U.

b.meulenberg@stadspartijpurmerend.n

STADSPARTIJ
www.StadspartijPurmerend.nl