HomeNieuwsWelzijnResultaten haalbaarheidsonderzoek “extra “ zwemvoorziening Leeghwaterbad zijn positief

Resultaten haalbaarheidsonderzoek “extra “ zwemvoorziening Leeghwaterbad zijn positief

LeeghwaterbadCL
Leeghwaterbad
foto Stadspartij


Hospitality Group heeft in opdracht van het huidige college van B&W een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor een extra zwemvoorziening gelegen naast het huidige Leeghwaterbad. Het onderzoek levert een positief resultaat op. Het vervolg tot besluitvorming wordt overgelaten aan het nieuwe college en de raad.

Stadspartij-Beemster Polder Partij heeft dan ook het verbeteren van de faciliteiten van het zwembad als speerpunt tijdens de verkiezingen aangeduid. Het zal duidelijk zijn dat de partij zeer is ingenomen met het positieve resultaat van het onderzoek.

Waarom een haalbaarheidsonderzoek?

Het populaire Leeghwaterbad trekt flinke bezoekaantallen en is vol geprogrammeerd. Er lijkt nauwelijks nog ruimte om extra bezoeken op te vangen en het A, B en C zwemmen kent een lange wachtlijst. Voor de zwemvereniging zit er geen groei in voor de hoeveelheid water die ter beschikking staat. De huidige capaciteit staat onder druk! Dit gegeven, in combinatie met de te verwachten groei van het aantal inwoners van Purmerend, heeft geleid tot de vraag of uitbreiding van het zwembad haalbaar is.

De behoefte aan zwemmen zal de komende jaren verder toenemen. Die toename wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal inwoners, door ontwikkeling in de zwemsport in Purmerend en door de ambities van gemeente en Spurd op het gebied van de sport- en beweegdeelname.

De groeiende behoefte heeft vooral betrekking op instructie-/leszwemmen,
banenzwemmen en doelgroep activiteiten (functioneel zwemmen en het hele jaar door).

Uitbreiding zwembad noodzakelijk

Als de gemeente aan deze groeiende behoefte tegemoet wil komen, is een uitbreiding van het zwembad noodzakelijk. De groeiende behoefte kan onmogelijk worden opgevangen binnen de bestaande bassins. Zelfs als de bestaande programmering wordt aangepast kan slechts een fractie van deze extra behoefte worden ondergebracht in het zwembad. De uitbreiding zal geschikt moeten zijn voor leszwemmen, banenzwemmen, doelgroep activiteiten en idealiter ook voor verenigingsactiviteiten. Een tweede belangrijk kenmerk is dat de uitbreiding gedurende het gehele jaar beschikbaar moet zijn. Een buitenbad zal onvoldoende tegemoet kunnen komen aan de groeiende behoefte.

Hybride zwembad met ligweide

Een uitbreiding van het bad is alles overziend wenselijk en er kan het beste worden gekozen voor een multifunctioneel zwembad dat flexibiliteit kent in de programmering en exploitatie. De onderzoekers stellen een hybride zwembad voor. Een hybride zwembad is in de wintermaanden geheel afgesloten, maar kan in de zomermaanden gedeeltelijk worden geopend, waarmee een verbinding ontstaat met de ligweide. Het gedeeltelijk openen van het zwembad kan bijvoorbeeld via schuifdeuren opzij of omhoog.

Een hybride zwembad kenmerkt zich door een vaste basis van een binnenbad, maar met een open en transparant karakter rondom het zwembad. Het grote voordeel van een hybride zwembad is dat het gehele jaar geëxploiteerd kan worden.

Het knelpunt voor parkeren bestaat reeds en zal in alle scenario’s toenemen in het Leeghwaterbad en het Leeghwaterpark. Hiervoor zal hoe dan ook een oplossing moeten worden gezocht.

Lees HIER het onderzoeksrapport van de Hospitality Group

Welzijn artikelen