HomeNieuwsPartij NieuwsHaalbaarheidsonderzoek naar buitenbad met ligweide

Haalbaarheidsonderzoek naar buitenbad met ligweide

Ligweide?
foto Stadspartij

De Stadspartij deed kort geleden via de social media een pleidooi voor de noodzaak van een buitenzwembad met ligweide in Purmerend. Een buitengewoon groot aantal reacties was het gevolg. Hieruit blijkt wel de grote behoefte aan een deze faciliteit in Purmerend.

Coen Lageveen van de Stadspartij liet op Rodi.nl en de eigen website en facebook weten: “Na de fusie met Beemster zitten we rond 100.000 inwoners. Dan is een buitenbad wenselijk. De stad is nog steeds groeiende en na de fusie met Beemster gaan we richting 100.000 inwoners. Om nog meer vertier, spel- en sportmogelijkheden te bieden is een buitenbad met zonneweide wenselijk.”

In het kielzog van Lageveen van de Stadspartij liet Chris Boer van Leefbaar Purmerend weten: “Tot op heden zijn wij echter altijd van mening geweest dat een buitenbad bij het Spurd Leeghwaterbad meer dan wenselijk is.”
De argumenten die Leefbaar Purmerend daarbij verder geeft komen vrijwel overeen met die van de Stadspartij

De lobby die de Stadspartij via de sociale media begon wordt dan ook door Leefbaar Purmerend toegejuicht. Ook stelde de partij er nadere vragen over aan het college. Daar is nu antwoord op.

Antwoord college op vragen over buitenbad met ligweide

Het college laat weten dat  Spurd vanuit een capaciteitsprobleem een eerste (interne) verkenning heeft gedaan naar mogelijkheden om dat probleem (realisatie buitenbad met ligweide red.) op te lossen. Onderdeel van de denkrichtingen van Spurd is het toevoegen van een extra zwembad. Spurd heeft onlangs aangegeven hierover met het college een gesprek te willen voeren. Dat gesprek wordt op korte termijn gevoerd. Een van de mogelijkheden is op te schalen naar een haalbaarheidsonderzoek. Hoe het college staat tegenover (de investering in) een extra zwembad, is afhankelijk van vele aspecten. Nog niet alle afwegingen liggen op tafel. Wij voeren graag met u (college aan de raad red.) het gesprek, nadat we samen met Spurd alle relevante afwegingen op tafel hebben gekregen.

Geconcludeerd kan dus worden dat de kans op de verbetering van de faciliteiten van het Leeghwaterbad onderwerp zijn van een nadere studie.
Iets wat de Stadspartij als mogelijk onderwerp voor het komende verkiezingsprogramma  zal oppakken.

CoenHA

Partijnieuws artikelen