HomeNieuwsColumnOndernemen is een vak

Ondernemen is een vak

ondernemen
Een memorabel weekje voltrok zich in politiek Purmerend. Eerst zag ik hoe in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer de verdere ontwikkeling van de Kop van West werd besproken. Een meerderheidsstandpunt gaat richting flexibel doorgaan met de ontwikkeling van het gebied. Een aantal fracties stipten het punt aan dat de overheid, met de bescheiden financiële middelen die het heeft, in crisistijd zinvolle en nuttige investeringen moet doen. Die zijn met het doorontwikkelen van de woningbouw in ‘West’ zeker aan de orde.

Opmerkelijk standpunten werden ingenomen door de VVD en Trots op Nederland. Beide fracties lieten in de eerste termijn weten dat stoppen nu met het doorontwikkelen hun voorkeur heeft. Op onnavolgbare en daarom ook niet op te schrijven wijze beargumenteerden beide fracties dit standpunt. Gelukkig liet een meerderheid van de commissieleden zich niet in de war brengen door hieraan een boodschap te hebben.

Een volgende opmerkelijkheid speelde zich af in de raadsvergadering de avond daarop. Daar kwam het uitkopen van de horeca van de Purmaryn voor 160.000 euro aan de orde. De meerderheid van de raad bleek daar voor, met die opmerking dat de gemeente niet zelf de horeca moet gaan exploiteren. Eenzelfde soort situatie als het was dus eigenlijk, maar hopelijk wel beter ingebed in een overeenkomst die de gemeente meer grip geeft op de kwantiteit en kwaliteit van het restaurant.

Iets soortgelijks zou je kunnen bedenken voor het theater zelf. Het bezit van het theater blijft dan in handen van de gemeente en de exploitatie besteed je uit aan een verzelfstandigde organisatie. Een motie van de Stadspartij om deze verzelfstandiging eens te onderzoeken, in combinatie met het beoordelen van de toekomstbestendigheid van het theater, werd daartoe ingediend. D66 steunde de motie, de overige fracties niet. Een veelheid van redenen om de motie van de Stadspartij maar niet te steunen werd aangevoerd. Wat wel opgaat voor de horecafunctie gaat dus niet op voor het theater zelf, concludeerde ik.
Soms viel het gebrek tussen kennis van privatisering, verzelfstandiging en gemeentelijke bedrijfsvoering bij raadsleden toch wel op. Maar dit terzijde.

Door de afgewezen motie veroorzaakte de Stadspartij in de komende discussie over de 6 miljoen extra bezuinigingen voor de gemeente een padstelling voor wat betreft de Purmaryn. Al een tijdje zweeft het idee rond, bij het bedenken van bezuinigingsvoorstellen om te bekijken of de Purmaryn dezelfde verzelfstandigde status zou kunnen krijgen als P3. Dit idee kan dus voorlopig in de ijskast. Verzelfstandiging van de Purmaryn blijft door het afwijzen van de Stadspartij-motie voorlopig buiten de bezuinigingsdiscussie.

De strategen van de Stadspartij kennende zou dit wel eens de bedoeling van hun motie geweest kunnen zijn. Met een voorstel komen waarvan je vanuit de politieke werkelijkheid kan weten dat deze het in het openbaar niet redt en daarmee de raad deze zaak zelf op slot laten zetten. Zo zou ik het bedacht hebben, dus waarom niet de kopstukken van de Stadspartij?

Plotseling kan er weer eens een besloten raadsvergadering uit de lucht vallen. Die ging volgens de summiere openbare mededeling over afvalverbrander HVC en de Stadsverwarming. Bekend is dat het politiek thans gaat over het participeren van de huisvuilcentrale HVC in het aandelenpakket van de Stadsverwarming. Het gaat om een meerderheidsbelang. De Stadsverwarming zou daarmee een horizon krijgen om de financiële problemen op te lossen. De laatste tijd wordt tegen deze overname vooral vanuit de VVD maar ook het CDA in andere gemeenten, die aandeelhouder zijn van de HVC, amok gemaakt.

Groeiende irritatie is er bij de ‘politieke aandeelhouders’ tegen het steeds verder af gaan ondernemen door de directie van de kerntaken van de HVC.
HVC is bezig met vergassing van biomassa, de aanleg van een warmtenet in de regio rond Dordrecht en een aardwarmteproject. HVC heeft ook een belang in Gemini-windparken van Typhoon Ofshore en heeft een meerderheidsbelang in een zonne-energie project van Horizon Energy. En daar zou dan nu de verliesgevende Stadsverwarming bijkomen. Afvalverwerking lijkt zo wel een bijzaak te zijn geworden, vinden de politici-aandeelhouders,

Bovendien is men er van geschrokken dat HVC in de rode cijfers is terecht gekomen. De schuld van HVC zou zijn opgelopen tot 821 miljoen. De directie verweert zich dat dit komt door een andere (lineaire) manier van afschrijven. Daarnaast beschikt de HVC ook nog eens over te weinig eigen vermogen. De gemeentelijke aandeelhouders kozen daar bij de financiering van de HVC voor om zo goedkoop mogelijk uit te zijn. De gemeenten staan dus hoofdelijk garant voor de tekorten. Daarin nu bijdragen komt wel heel slecht uit. Kortom, het blijkt maar weer eens dat politici geen ondernemers zijn en zich verre van ondernemen moeten houden.

Het feit dat daar, op stel en sprong, nu ineens een besloten raadsvergadering aan wordt gewijd, doet het slechtste scenario voor de Purmerendse Stadsverwarming vermoeden. Hetgeen inmiddels is bevestigd. 1 = 1 is nu eenmaal twee, als ik er als kleine zelfstandige ondernemer logisch over nadenk.

Column artikelen