HomeNieuwsColumnOnafhankelijkheidsdag in Nederland

Onafhankelijkheidsdag in Nederland

vlaggen
Niet langer burgemeester van Amsterdam en het hoge woord moet eruit bij Job Cohen. “De PvdA heeft de afgelopen jaren een deel van de kiezers in de steek gelaten. Die mensen hebben het vertrouwen in de PvdA verloren. Er is alle reden om dat gevoel weg te nemen. Dat begint met de erkenning dat het in een aantal gevallen niet goed is gegaan. Je zal maar in een wijk wonen die totaal van kleur is veranderd. Als er dan een partij komt die zegt: het valt wel mee en het is interessant, allerlei nieuwe inzichten, dan laat je mensen in de steek. Zeker als er overlast en criminaliteit is. Het begint met de erkenning daarvan”, aldus Cohen.

Zou hij dat nu menen of valt er met een dergelijke ommezwaai in de retoriek winst te behalen? Een beetje handelen net zoals de Grieken nu doen. Eerst Europa van hoog tot laag voorliegen over de financiële situatie in het land. En als dat dan zo uitkomt om de miljarden hulp binnen te kunnen slepen alles toegeven en in de media breeduit betogen dat de buikriem nu toch echt zal worden aangehaald.
Natuurlijk wordt er getwijfeld over de plotselinge rechtschapenheid van de Grieken net zoals over die van Job Cohen.

Maar Cohen toverde nog een cadeau voor het volk uit zijn hoge politieke hoed. Hij vindt dat 5 mei elk jaar een officiële nationale feestdag moet zijn en daarmee een vrije dag. Nu is dat eens in de vijf jaar het geval.
De PvdA-lijsttrekker en oud-burgemeester van Amsterdam wil ermee aangeven hoe belangrijk vrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn. ”Het wonderlijke is dat, naarmate je in een vrijere wereld leeft, het besef afneemt hoe belangrijk dat eigenlijk is.”

Een meerderheid in de Tweede Kamer volgt Cohen en wil van 5 mei een jaarlijkse nationale feestdag maken, met een vrije dag voor iedereen. Het voorstel was in 2007 al eens door de SP bepleit. Toen haalde het plan geen meerderheid, nu is die er wel, want behalve de PvdA en de SP zijn ook de PVV, de ChristenUnie en GroenLinks voorstander. Het CDA spreekt van een sympathiek idee. D66 en de Partij voor de Dieren zijn tegen.
”Het kost wel geld voor het bedrijfsleven. Maar we zouden meer de rust moeten nemen om de vrijheid te vieren”, zegt ChristenUnie Kamerlid Ed Anker. GroenLinks-leider Femke Halsema spreekt over een ”nieuwe, seculiere, iedereen insluitende feestdag. ”Maar graag in ruil voor een bestaande feestdag. zoals tweede pinksterdag.”
Anker van de ChristenUnie laat weten dat wel een goede ruil te vinden. ,,Volgens mij is Tweede Pinksterdag geen Bijbelse dag. Ik vind dat niet erg. Ik heb een calvinistische achtergrond.’’ Daarmee meteen weer een paar eeuwen godsdienstoorlogen in Nederland oprakelend.

Inderdaad maakt het afschaffen van tweede pinksterdag het idee achter Pinksteren wel eenvoudiger. Velen hebben nu al moeite met de viering van het begrip “de Heilige Drieëenheid”; ik heb dat nooit zo goed begrepen. Ikzelf ben ook Vader van mijn kinderen, de Zoon van mijn vader, en de Heilige geest zal ik ook wel bij tijd en wijle verspreiden. “De Heilige Drieëenheid” is een begrip dat zich beperkt tot ‘slechts’ drie zeer bijzondere (heilige) gedaanten van God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar met name katholieken weten goed dat God zich laat zien en herkennen in vele andere gedaanten: de Schepping, Maria, heiligen als Moeder Theresa, Majoor Boshard, JohnnyJordaan of Maradonna. Dus hoe meer dagen des te meer heiligen zal ik maar zeggen.

Laat ik kort zijn over het idee van uitruil van vrije dagen. Als het om eerste pinksterdag zou gaan viel er met mij over te praten. Aan de koehandel die GroenLinks en ChristenUnie voorstellen moeten we ons oor niet verder lenen.
Natuurlijk is 5 mei wel een gedenkwaardige dag maar er zijn in de geschiedenis van Nederland meer dagen aan te wijzen die het verdienen met een vrije dag gevierd te worden.
Op 30 november 1813 zette Willem I na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem. En hij liet zich na het overhaaste vertrek van de Fransen, direct na Lodewijk Napoleon tot de tweede koning van Nederland kronen. Allemaal geregiseerd door de Engelsen, maar dat is weer een ander verhaal.
Op 30 januari 1648 werd de vrede van Munster getekend en kwam er zo een einde aan de tachtig jarige oorlog. We hebben nu dus al 30 januari en 30 november als goede zo niet betere dagen om een bevrijding met een vrije dag te vieren.

plakkaat2De datum die echter boven alles uitsteekt en bijna door iedereen wordt genegeerd is 26 juli 1581. Toen werd het Plakkaat van Verlatinghe, ook wel de Acte van Verlatinghe of akte van afzwering genoemd, ondertekend. Dit was de officiële verklaring van de Staten Generaal waarin Filips II werd afgezet als hun heerser. Het is in die zin de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. De revolutionaire daad van de Nederlanders diende als inspiratiebron voor veel latere revolutionaire bewegingen. Het verhaal gaat zelfs dat Thomas Jefferson bij het schrijven van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring in 1776 een kopie van de Acte van Verlatinghe bij de hand had.
En in Amerika en Frankrijk wordt de onafhankelijkheid gevierd, dat kun je zondermeer wel stellen. En zelfs de Belgen vieren hun onafhankelijkheid op 21 juli (1810) feestelijk en met een vrije dag.

Maar in Nederland is 26 juli (1581) een vergeten datum.
Het voorstel van de directeur van het Nationaal Historisch Museum Erik Schilp om op 26 juli onze onafhankelijkheid te vieren en 5 mei maar hetzelfde lot te laten ondergaan net als alle andere bevrijdingsdagen, krijgt steun en tegenwerpingen. De rekkelijken en preciezen slijpen hun messen over dit voorstel. De aanhangers van de politicus Cohen verwijzen het voorstel van Schilp als oud en achterhaald naar de vuilnisbak. De republikeinen binnen onze natie omarmen het idee van Schilp juist.

Maar als we dan toch de puntjes op de “i” gaan zetten, wissel dan pinkster drie meteen in voor de viering van de Heerlijkheid Purmerend; 4 november (1410) is een mooie dag daarvoor!

Column artikelen