HomeNieuwsColumnNog steeds crisis

Nog steeds crisis

crisis
De eerste gemeenteraadsvergadering na de vakantie zit er weer op. Op een avond dat de tv overliep van het zwaarst gesubsidieerde en aan alle bezuinigen ontsnapte volksvermaak (voetbal), hoopte ik een inspirerend debat te zien tussen onze raadsleden. De gordijnen had ik er al voor dichtgeschoven. Elke keer als ik naar buiten kijk kan ik de uitroep: ’het is nog steeds crisis, vrouw’, niet onderdrukken. Een gewoontegebaartje dat stopt zodra het niet meer mogelijk is om even door de ruiten naar buiten te staren. Maar dit terzijde.

Wat ik niet had verwacht gebeurde. Een paar partijen hadden weer wat boutjes en schroefjes gevonden bij de door asbest getergde basisscholen. Toeval of niet had ik de amateur archeoloog op TV Noord Holland ook trots zijn vondsten tussen het grint aan het volk zien tonen. Een slaapverwekkende en ook voor de argeloze kijker vervelende discussie volgde, die 25% van de vergadertijd van de raad in beslag nam. Snel voetballen kijken en af en toe zappen of het gezeur uitgewoed was.

Plotseling kwam ik in een discussie terecht over een evaluatie van een rapport van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het handhaven van regels in de openbare buitenruimte. De regels hebben betrekking op bijvoorbeeld parkeren, evenementen en terrassen. Naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoeksrapport doet de rekenkamercommissie enkele aanbevelingen aan de raad. In het kort komt het erop neer dat de rekenkamercommissie constateert dat de handhaving zich voor 55% concentreert op parkeren (parkeerboetes opleggen spekt de kas), 30% de aanpak van klachten van burgers betreft en 15% resttaken. De invloed die de raad zichzelf toekent op het handhavingpakket is onvoldoende zo kwalificeert de rekenkamercommissie het.

Vreemd daarbij is het dat de rekenkamercommissie ook tot een oordeel komt dat er geen sprake zou zijn van beleid. Merkwaardig, want er wordt planmatig gehandhaafd volgens een door de raad vastgestelde prioriteitenvolgorde. Wat heeft de rekenkamercommissie dus in hemelsnaam onderzocht?

verwarringWethouder Roald Helm wilde de raad faciliteren bij het behandelen van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie door een plan van aanpak c.q. een voor een raadsdiscussie inleidende notitie, te overleggen. Die geste ging de kritikasters van het college volledig voorbij. Die willen coûte que coûte dat een kaderstellende raadswerkgroep kaders voor handhavingsbeleid moeten gaan opstellen. En bij die raadsleden staat hun mening direct garant voor een politiek prestige-veldslagje. Uiteindelijk liep de zaak dus vast in een welles-nietesmeningenspelletje of er nu wel of niet sprake is van bestaand beleid. De paginanummers van het rapport van de rekenkamercommissie vlogen me daarbij om de oren.
Een kind kan ondertussen zien dat er wel degelijk beleid is, maar dat de raad zelf hier niets van bakt of niets van invloed uitoefenen erop wil weten. Maar zelfs bij diegenen die dit hadden moeten opmerken ontbrak even het zicht op de werkelijkheid. Een verkeerde mening in het rapport van rekenkamercommissie domineerde zo de onzinnige discussie. Alles blijft zo ondertussen gelukkig wel zoals het nu is constateerde ik opgelucht.

Er wordt één nacht wat minder met licht gestrooid, zo besloot de raad door het aannemen van een motie van GroenLinks. Dit in het kader van de nacht van de nacht manifestatie. Twee dingen schoten door mijn hoofd. De eerste was waarom alleen die ene nacht spaarzaam zijn met lichtverspilling? Moet dit soms dienen als een soort aflaat voor de energieverspilling de andere dagen en nachten? De andere gedachte was dat er toch wel veel gebeurt in de nacht. Zo had je vroeger: de nacht van Schmelzer, de nacht van Wiegel; maar heb je ook: de nacht van Oranje, de nacht van de fooi, nacht van de poëzie, nacht van de journalistiek, nacht van Rembrandt, nacht van de verpleegkunde, nacht van electra,  nacht van schlagers en natuurlijk ook Stille Nacht.

Ik kon de impuls niet bedwingen en schoof even de gordijnen opzij. En ja hoor het was donker buiten en….. nog steeds crisis.

Column artikelen