HomeNieuwsColumnHersenen in rust

Hersenen in rust

hersenen.gif
Wetenschappers hebben ontdekt dat het maken van fouten is te voorspellen. Een halve minuut voordat iemand een fout maakt zetten de hersenen zich onvrijwillig in een toestand van rust.
Dat gebeurt vooral bij het verrichten van herhalend en eentonig werk.
Eerlijk gezegd was me al opgevallen dat de raads- en forumvergaderingen veel herhaling en eentonigheid bevatten.
Nu moet ik dan ook, wetenschappelijk gezien, het ergste vrezen voor de besluiten die door de raadsleden zijn of nog worden genomen.
Het gebruik van een geestverruimend middel zou zeker helpen heb ik al eens eerder gedacht.

Laat nu ook net de uitvinder van het geestverruimende middel Lysergzuur-diethylamide-25, ofwel LSD-25, in de volksmond gewoon LSD zijn overleden
albert hofman.jpgDe Zwitser Albert Hofman (foto) is op 102 jarige leeftijd overleden.
Hij had een afschuw van drugsprofeten die de jeugd aan de LSD wilden brengen, maar was er tegelijk van overtuigd dat het een stabiel mens goed kan doen om, door LSD te gebruiken, gevoeliger te worden voor een andere realiteit. Aanvankelijk probeerde Sandoz ( thans Novartis) LSD in de markt te zetten als psychiatrisch geneesmiddel. Later raakte het middel in trek als drug van de artistieke voorhoede, nog later in de jeugdcultuur. Het werk van de Beatles is er bijvoorbeeld sterk door beïnvloed.
Het middel kwam op de verboden drug lijst een kans verkeken om de raadsleden en anderen die belangrijk beslissingen moeten nemen met een eenvoudig pilletje te helpen.

De oplossing die de wetenschappers daarom nu aandragen is een apparaat bouwen dat op het hoofd van mensen wordt geplaatst die belangrijke beslissingen moeten nemen Het apparaat geeft dan aan of het brein van iemand is staat is de juiste beslissingen te nemen.
Raadsleden zullen straks dus worden uitgerust met een ‘Frankenstein’ achtig helmpje. Alleen de enige twee raadsleden waarvan de hersenen niet in rust zijn zullen dan alle beslissingen mogen nemen.

Bij de Amsterdamse regenten stonden de hersenen al enig tijd in rust. Zo kon het gebeuren dat het tweehonderdjarig bestaan van Amsterdam als Hoofdstad aan de aandacht ontsnapte.
In 2008 vestigde de eerste koning van Nederland, de Fransman Lodewijk Napoleon Bonaparte, zijn regeringscentrum in Amsterdam. Daarmee werd Amsterdam hoofdstad van Nederland.
Het stadhuis op de Dam werd Paleis op de Dam, bovendien werd het door koning Lodewijk Napoleon meteen ingericht als Rijksmuseum. Dat lees ik in De Volkskrant, dus is informatie uit zeer betrouwbare bron.

paleis dam.gifToen later in 2013 Willem de I op Scheveningen was geland, spoedde hij zich naar Amsterdam om zich op het balkon van het Paleis op de Dam zelf uit te roepen tot de nieuwe koning van Nederland. Hij bepaalde meteen dat elk nieuw staatshoofd in Amsterdam moet worden gekroond.
Binnenkort gaan we dit feest dus weer beleven als ik de berichten over het aftreden van Koningin Beatrix moet geloven. Ik voorspel dat het moment daar is als de ingrijpende verbouwing van het Paleis klaar is. Dat zou beteken dat het Oranje wissel feest in de loop van 2009 zal plaatsvinden.

Toen de regenten van Amsterdam erop werden aangesproken dat ze het tweehonderdjarige bestaan van de hoofdstad waren vergeten gingen ze meteen in de ontkennende aanval.
Pas in 1983 is in de Grondwet opgenomen dat Amsterdam de titel hoofdstad mag voeren. Dat er dan een vijfentwintig jaarig feestje op zijn plaats was geweest ging in het verbale welles-nietes spel dat erop volgde verloren.

De bewering dat Amsterdam pas in 1983 hoofdstad maakte de huidge verwarring over wat ik allemaal op school leerde -voor waar aan te nemen- alleen maar erger.
Vroeger, dik voor 1983, leerden we al dat Amsterdam hoofdstad van Nederland is. Haarlem is de hoofdstad van Noord-Holland werd er altijd direct aan toegevoegd.
Bij proefwerken aardrijkskunde kwam dan ook altijd de strikvraag: ‘wat is de hoofdstad van Noord-Holland’?
Had je niet goed opgelet (je hersenen waren even in rust geweest tijdens de uitleg) en je antwoordde: ‘Amsterdam’ dan moest je de rest van de dag met een hoedje met ezelsoren op je hoofd zitten.
Zo bezien is het hoedje met ezelsoren eigenlijk de voorloper van het apparaat dat mensen die juiste beslissingen moeten nemen straks op het hoofd krijgen.

Eerder schreef ik al eens dat als Jacques Tichelaar met een ‘tichelaartje’ (pedante bewering die hij later dan weer introk) op TV verscheen dit de PvdA weer zetels ging kosten.
Nu hij vanwege gezondheidsredenen niet meer prominent in beeld zal komen, had ik even de hoop dat het beter zou worden met het stemmenverlies.
hamer.jpgMaar in een periode van ‘even de hersenen in rust’, wat vaak schijnt voor te komen de laatste tijd bij de PvdA-ers, kozen ze Mariëtte Iris Hamer (foto) als de nieuwe fractievoorzitter. Dat gaat weer zetels kosten, liet ik in huiselijke kring al weten. Diederik Maarten Samson werd afgeserveerd voor het voorzitterschap. Dat dit lot juist dit goed ogende PvdA kamerlid moest treffen, die het zelfs als één van de weinigen in het verleden opbracht om Purmerend in verkiezingstijd te bezoeken, is toch wel heel tragisch.

Column artikelen