Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten

Helana Aslander

Helana Aslander

Beste Purmerender

Mijn naam is Helana Aslander. Als geboren Purmerendse met een hart voor de stad stel ik mij opnieuw verkiesbaar voor de gerneenteraadsverkiezingen van woensdog 21 maart 2018.
De afgelopen vier jaar is er veel veranderd. zowel in onze stad maar ook daar buiten. We zijn inmiddels uit de crisis wat zorgt voor banen en werkgelegenheid. Er wordt weer volop gebouwd in de stad, woningen voor de diverse doelgroepen. Hiemaast is er een prachtige sportaccommodatie In gebruik genomen. Er vinden volop activiteiten plaats om de duurzaamheid in de stad te bevorderen daarnaast vraagt ook de klimaatverandering om maatregelen in de stad.
Er zit veel energie. vitaliteit en posibiliteit in onze stad, mensen nemen initiatieven en zetten zich in voor hun wijk. Het samenwerken on betrokkenheid voor elkaar verhoogt de leetbaarheid en zorgt voor verbinding en contact tussen bewoners. Toch heeft niet iedereen in onze stad de middelen en de gelegenheid om de kansen te pakken. Voorkomen moet worden dat er een tweedeling komt in de stad. Ik zie het als mijn taak om te signaleren en te helpen waar mogelijk. 

Met uw steun wil ik mij de komende vier jaar opnieuw inspannen voor:

  • Een stad waar iedereen zich thuis voelt.
  • Een gemeente die luistert noot bewoners en deze ondersteunt.
  • Een veilige leefomgeving waarbij LPG installaties worden verplaatst buiten de bebouwde kom.

Daarnaast zal ik pleiten voor:

  • het nemen van meer duurzame maatregelen mede om te zorgen dat onze stad de gevolgen van klimoaatverandering kan opvangen.

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:
Helana Aslander

h.aslander@stadspartijpurmerend.nl

STADSPARTIJ lijst 1 nr 2.

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....