Helana Aslander

Helana Aslander

Beste Purmerender

Mijn naam is Helana Aslander. Als geboren Purmerendse met een hart voor de stad stel ik mij opnieuw verkiesbaar voor de gerneenteraadsverkiezingen van woensdog 21 maart 2018.
De afgelopen vier jaar is er veel veranderd. zowel in onze stad maar ook daar buiten. We zijn inmiddels uit de crisis wat zorgt voor banen en werkgelegenheid. Er wordt weer volop gebouwd in de stad, woningen voor de diverse doelgroepen. Hiemaast is er een prachtige sportaccommodatie In gebruik genomen. Er vinden volop activiteiten plaats om de duurzaamheid in de stad te bevorderen daarnaast vraagt ook de klimaatverandering om maatregelen in de stad.
Er zit veel energie. vitaliteit en posibiliteit in onze stad, mensen nemen initiatieven en zetten zich in voor hun wijk. Het samenwerken on betrokkenheid voor elkaar verhoogt de leetbaarheid en zorgt voor verbinding en contact tussen bewoners. Toch heeft niet iedereen in onze stad de middelen en de gelegenheid om de kansen te pakken. Voorkomen moet worden dat er een tweedeling komt in de stad. Ik zie het als mijn taak om te signaleren en te helpen waar mogelijk. 

Met uw steun wil ik mij de komende vier jaar opnieuw inspannen voor:

  • Een stad waar iedereen zich thuis voelt.
  • Een gemeente die luistert noot bewoners en deze ondersteunt.
  • Een veilige leefomgeving waarbij LPG installaties worden verplaatst buiten de bebouwde kom.

Daarnaast zal ik pleiten voor:

  • het nemen van meer duurzame maatregelen mede om te zorgen dat onze stad de gevolgen van klimoaatverandering kan opvangen.

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:
Helana Aslander

h.aslander@stadspartijpurmerend.nl

STADSPARTIJ lijst 1 nr 2.