HomeNieuwsColumnDe coronacrisis voorbij en dan?

De coronacrisis voorbij en dan?

Bloemen lokaal foto Stadspartij
Nederlands beste voetballer aller tijden, Johan Cruyff, had de legendarisch uitspraak “ieder nadeel heb zijn voordeel”. In de nu heersende coroncrisis kan ik nog geen voordelen ontdekken. Mogelijk dat de saamhorigheid op een hoger niveau is en dat er meer naar elkaar wordt omgekeken. Iedereen snakt naar een einde aan de misère maar ik vrees dat er nog wel wat maanden overheen gaan voor er echt licht aan de horizon gloort.
Voorlopig sterven er nog iedere dag mensen aan het virus, zit Nederland thuis en krijgt onze economie ongekende klappen. Naast de ontzettende druk op onze gezondheidszorg. Een bedrijfstak die onder zware omstandigheden ongelooflijk presteert.
Zorgen en steun
Er leven veel zorgen in ons land. Zorgen over het voortbestaan van je bedrijf, heb ik na deze crisis nog wel een baan en hoe zit het met mijn inkomen?  Er zijn overal steunpakketten in het leven geroepen, mondiaal, Europees, landelijk en lokaal. Deze steunpakketten moeten er in hoofdzaak voor zorgen dat de diepte van de voor ons liggende recessie zo beperkt mogelijk is. Dat er een recessie aankomt staat als een paal boven water.
Vanuit het Rijk is er tot dit moment al 65 miljard aan steun voor ondernemers, werknemers, sport en cultuur verstrekt. Onze staatsschuld loopt inmiddels op naar boven de 60% en het begrotingstekort tot 11,8%, volgens het kabinet kan spaarzaam Nederland die klap wel opvangen. Door de kredietwaardigheid en goede financiële positie – tenminste, tot voor de coronacrisis – kan Nederland zeer gunstig lenen op de kapitaalmarkt.
De regeringsleiders van de bij de Europese gemeenschap aangesloten landen overleggen over de hoogte van het steunpakket dat nodig is om de economie van Europa, na deze crisis weer, snel te laten opbloeien en in een goede concurrentiepositie te brengen ten opzichte van Amerika en China.
LAAT DE (LOKALE) ECONOMIE NIET TOT STILSTAND KOMEN
Ook lokaal wordt er steun verstrekt, ondernemers worden tegemoet gekomen in het vrijstellen van belastingen voor bepaalde tijd onder andere Precario en Onroerend Zaak Belasting (OZB). Daarnaast is er besloten dat sportclubs tot juli geen huur hoeven te betalen voor hun accommodatie. Het college kijkt verder wat er nodig en gewenst is aan verdere steunmaatregelen.
Tot nu toe is er voor al deze maatregelen een bedrag voor vrijgemaakt van 350.000 euro, dit bedrag kan nog hoger oplopen als de crisis langer duurt. Het zijn maatregelen waar de Stadspartij zich volledig in kan vinden. In onze directe omgeving kunnen wij een bijdrage leveren aan de lokale economie door te kopen bij de lokale ondernemers en lid te blijven van je vereniging.
Met de campagne: LAAT DE ECONOMIE NIET TOT STILSTAND KOMEN, roepen lokale ondernemers op te blijven besteden en investeren en houdt zo de economie draaiende. Bij deze oproep sluit de Stadspartij zich volmondig aan.
 Het vervolg
Hoe de economie zich hersteld na deze diepe crisis is koffiedik kijken en zal voor een groot deel afhankelijk zijn van hoe groot de schade is die wordt aangericht. Als er veel bedrijven hun faillissement moeten aanvragen zal het herstel aanzienlijk langer duren. Als dat het geval is vallen er in veel sectoren schakels uit de ketting en dat verstoort een gezond economisch proces. Het betekent ook een sterk toenemende werkloosheid die zich slechts langzaam zal laten oplossen
Daarom is het ook van groot belang om de opgetuigde steunpakketten zo effectief mogelijk in te zetten. Het voorkomen van faillissementen en het zoveel mogelijk in stand houden van de werkgelegenheid moet hierin leidend zijn. Als we hierin voor een groot deel slagen zal herstel van onze economie en ook die in Europa sneller gaan plaatsvinden. Daarbij zal solidariteit tussen de Europese landen van cruciaal belang zijn. Dat hierbij voorwaarden voor de toekomst worden afgesproken en opgenomen is niet meer dan vanzelfsprekend.
Je ziet nu dat de Noord-Europese landen ten opzichte van de Zuid-Europese landen hun financiële huishouding beter voor elkaar hebben. Het mag niet zo zijn dat de inwoners van deze Noordelijke landen die zich jarenlang hebben moeten inspannen om financiële orde te krijgen in de landsbegroting, waarbij ook de staatsschuld aanzienlijk is verminderd, op moeten draaien voor het minder daadkrachtige beleid van de Zuidelijke Europese staten.
Uiteindelijk zal er wel een oplossing voor worden gevonden omdat elk land van de Europese Unie er van overtuigd is dat er zonder omvangrijke financiële injectie in de gezamenlijke economieën er een lange tijd van diepe recessie zal aanbreken.
De Stadspartij zal het lokale beleid kritisch blijven volgen en voorstellen steunen die er op gericht zijn de maatschappelijke samenhang, de lokale economie, cultuur en sport zoveel mogelijk in stand te houden. Na deze crisis willen we allemaal dat het normale leven wat we gewend waren zo snel mogelijk kan worden opgepakt. Ik verwacht wel dat we blijvend een andere vorm van leven samen leven en werken zullen krijgen. Hopelijk komen de woorden van Johan Cruyff: “ieder nadeel heb zijn voordeel” alsnog uit.

Column artikelen