HomeNieuwsAlgemeen BestuurCollege presenteert werkprogramma 2014-2018

College presenteert werkprogramma 2014-2018

planning
Het college heeft de uitwerking van het coalitieprogramma 2014-2018  “Met Vereende Kracht” gepresenteerd. In het collegewerkprogramma staan concreet de acties die het college zich voorneemt in de komende periode te doen, om de koers van het coalitieakkoord in te zetten.

Er is naar gestreefd dit programma  zo beknopt mogelijk te houden. Zowel qua leesbaarheid, alsook omdat de nadruk ligt bij de concrete uitvoering van de meer toekomstgerichte uitspraken van de coalitiepartijen.
In het coalitieakkoord beschrijven de coalitiepartijen hoe de maatschappij verandert en dat een trend wordt ervaren die leidt tot verdere individualisering. Voorts nemen de ICT-mogelijkheden steeds verder toe en bieden nieuwe oplossingen voor problemen die zelfs soms nu nog onbekend zijn.Tot uitdrukking in het programma komt het van ‘buiten naar binnen werken’ waarbij de beleving en deelneming van burgers bij besluitvorming centraal staan. Het programma is duidelijk waar het er om gaat dat de gemeente niet alles tegelijkertijd kan oppakken. Primair zijn de financiële middelen van de stad daarvoor te bepekt.

Halverwege de bestuursperiode wil het college dan ook met de raad een beschouwing houden houden om te bezien waar staan we nu en wat zijn de verdere mogelijkheden. Op dat moment wordt namelijk ook zichtbaar in welke richting de financiële positie van de stad zich ontwikkelt. Dit stuk is het document waarmee het college de wensen uit het coalitieakkoord concretiseert en uitzet in de tijd.
Het collegewerkprogramma geeft meerjarig aan wanneer de onderwerpen ter besluitvorming of uitvoering gereed zijn. In het verlengde hiervan ligt de begroting die de raad jaarlijks vaststelt.

De (meerjaren) begroting die binnenkort in de raad zal worden behandeld en vastgesteld is daar een eerste voorbeeld van.
Geïnteresseerd in het collegewerkprogramma? Klik dan HIER om het te lezen

 

Algemeen Bestuur artikelen