HomeNieuwsAlgemeen BestuurPurmerend passeert in 2029 de grens van 100.000 inwoners

Purmerend passeert in 2029 de grens van 100.000 inwoners

De bevolkingsprognose Purmerend 2024-2040 is opgesteld.

Makadomensen
Foto Stadspartij-BPP

Door een brief van het college is de analyse van het Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement met de gemeenteraad gedeeld. De belangrijkste uitkomst is dat Purmerend groeit met 13 procent van 95.163 inwoners in 2024 naar 107.160 in 2040. De grens van100.000 inwoners wordt naar verwachting in 2029 gepasseerd.

De prognose is online te zien op purmerend.nl/bevolkingsprognose. De resultaten per wijk staan op purmerend.nl/wijkprognose. Voor elke wijk is dezelfde informatie via de website te vinden.

De overige uitkomsten van de nieuwe bevolkingsprognose zijn:

– Bijna alle wijken groeien. De grootste toename vindt plaats in de wijken Purmer-Noord, Overwhere en Gors. Alleen in Weidevenne neemt het aantal inwoners af.

– Het aantal inwoners onder de 18 jaar neemt na jaren van afname weer toe. Op korte termijn is dat vooral te zien bij jonge kinderen en kinderen in de basisschoolleeftijd.

– Het aantal inwoners van 65 jaar of ouder neemt naar verwachting sterk toe: van 20.300 in 2024 naar 27.200 in 2040. Niet alleen neemt het aantal 65-plussers toe, maar zij zijn gemiddeld ook steeds ouder.

De bevolkingsprognose wordt jaarlijks opgesteld en geeft de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de bevolking. De basis hiervoor zijn demografische ontwikkelingen binnen de gemeente in combinatie met de verwachte woningbouwproductie. De uitkomsten worden onder andere als input gebruikt voor financiële ramingen en prognoses van voorzieningen, zoals de leerlingenprognose.

Algemeen Bestuur artikelen