HomeNieuwsAlgemeen BestuurRaadscommissie behandelt grondexploitaties en Werkom

Raadscommissie behandelt grondexploitaties en Werkom

bron afbeelding raadsstukken

Vanavond, Woensdag 12 juni 2024 vergadert de commissie over het meerjarenprogramma voor de grondexploitaties en over het participatiebedrijf Zaanstad-Purmerend.

Meerjarenprogramma Grondexploitaties

Met het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) informeert het college de raad jaarlijks over de actuele (financiële) stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties, de faciliterende projecten en de grondexploitaties van VOF De Beemster Compagnie.
Het college stelt de raad  voor het verwachte saldo van de (negen) per 1 januari 2024 geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen en een daarvan daarna te sluiten (De Nieuwe Tuinderij). Ook stelt het college voor de volledige winst van de grondexploitaties toe te voegen aan de bestemmingsreserve gronden. Dit, zolang de winstneming van Baanstee Noord achterblijft als gevolg van de stroomproblematiek en de solvabiliteit van de gemeente meer dan twintig procent bedraagt.

Participatiebedrijf Purmerend-Zaanstad (Werkom)

Wijziging gemeenschappelijke regeling 

In april 2024 hebben de gemeenteraden van Purmerend en Zaanstad een positieve zienswijze gegeven op de door het bestuur van Werkom voorgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Deze wijziging is nodig in verband met wetswijzigingen. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van de ontwerptekst van de regeling. Het is nu aan de colleges om de gewijzigde regeling vast te stellen. Hiervoor moet de raad toestemming geven.

Begroting en meerjarenraming 

Het bestuur van Werkom heeft de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aan de gemeenteraad aangeboden voor het geven van een zienswijze. De ontwerpbegroting geeft ook inzicht in de meerjarenraming tot en met 2028. Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting voor 2025 en een voorbehoud te maken bij de meerjarenraming.

Agenda, stukken, en live uitzending

Kijk voor de volledige agenda en alle stukken in het raadsinformatiesysteem. Vanaf deze webpagina is de vergadering rechtstreeks te volgen.
De vergadering is ook te volgen via RTV Purmerend, op de lokale televisie en facebook.

Commissie Maatschappelijk en Ruimte, 12 juni, 20.00 uur, raadzaal, stadhuis Purmerend.

 

Algemeen Bestuur artikelen