Vrijheid

gerafeldevlag
De afgelopen tijd valt me steeds meer op dat er criminele handelingen in witte boordenland worden ontdekt en dat er veel onderzoek naar wordt gedaan. Uit de pers stelde ik het volgende willekeurige overzicht ter illustratie samen.

Huiseigenaren gedupeerd door kartelvorming opkopers.
Meelsector beboet om kartelvorming
Verzekeraars maken zich met hun maatregelen en compensatievoorstellen voor woekerpolissen schuldig aan kartelvorming.
De EC legt Unilever een boete op van EUR104,0 miljoen. Tevens krijgt Proctor & Gamble co (PG) een boete van EUR211,2 miljoen.
Een derde lid van het kartel, Henkel, hoeft niets te betalen, omdat Henkel degene was die het bestaan van het kartel in de markt van de waspoeders in 2008 aan de EC onthulde.

Handelaren en Nederlandse, Duitse en Deense producentenorganisaties van vissers in de garnalensector moeten bij elkaar ruim EUR 4,4 miljoen aan boetes betalen voor overtredingen van het kartelverbod in de periode 1998-2000. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een inval gedaan bij de grootste reisondernemingen Tui, Thomas Cook, Oad en D-Reizen. De inval maakte deel uit van een onderzoek naar de reiswereld die de kartelwaakhond verdenkt van het maken van verboden afspraken.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa is een onderzoek begonnen naar ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Amsterdam en omstreken. Er wordt gekeken of de mededingingswet is overtreden, bijvoorbeeld doordat verboden prijsafspraken zijn gemaakt. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft een inval gedaan in de kantoren van de energiebedrijven Nuon, Essent, Delta en Eneco. De NMa heeft een redelijk vermoeden dat de energiebedrijven de mededingingswet overtreden, zo heeft de toezichthouder laten weten.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit beboet acht ondernemingen die actief zijn in de groenvoorziening wegens het overtreden van het kartelverbod.
Twee oud-bestuurders van Air France-KLM zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens kartelvorming. Ze zouden tussen 2004 en 2006 verboden prijsafspraken hebben gemaakt met andere luchtvaartmaatschappijen over vrachtvervoer. Als ze veroordeeld worden, hangt ze een celstraf van maximaal tien jaar boven het hoofd. Air France-KLM gaf in 2008 ook al toe betrokken te zijn geweest bij kartelvorming op het gebied van luchtvracht naar de VS. Daarvoor kreeg het boetes opgelegd van in totaal 350 miljoen dollar.

De zorgverzekeraars in Nederland hebben vorig jaar 366 gevallen van fraude met declaraties ontdekt. In totaal is daarmee 6,2 miljoen euro bespaard aan uitkeringen. Gemiddeld ging het per fraudegeval om 17.088 euro. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Zowel zorgaanbieders als verzekerden hebben zich schuldig gemaakt aan fraude. Ook waren er in sommige gevallen nog anderen bij betrokken.

kaasvlagetjesVeel gebruikers van het navigatiesysteem TomTom weten niet dat hun gegevens worden doorverkocht. Verschillende politiekorpsen gebruiken de informatie van TomTom-gebruikers om zo te bepalen waar ze op snelheid moet controleren. Vier opleidingen van hogeschool Inholland verliezen hun accreditatie. Ook kunnen de vier opleidingen waarschijnlijk een boete tegemoet zien. Bij de onderzochte opleidingen kreeg 39 procent van de afgestudeerden volgens de inspectie de afgelopen jaren onrechtmatig een diploma.

De eerste vraag die bij mij opkwam toen ik dit vrij willekeurige lijstje opstelde was : of er alttijd al sprake was van dit soort situaties of komen ze nu bijvoorbeeld door het hebben van een onderzoeksinstantie (NMa) aan het licht? Er zijn ondertussen meer dan 9477 formele wetten exclusief verdragen en EU-wetten en iedere dag komen er meer bij. Het was een Griekse wijsgeer die opmerkte dat je de moraal van een volk kunt meten aan de hoeveelheid wetten en regels die er nodig zijn om de samenleving beheersbaar te houden. Nederland komt er niet zo goed vanaf is mijn conclusie als ik er ook de vrij willekeurige opsomming van uitwassen nog eens op nalees.

Tussen Koninginnedag en Bevrijdingsdag is het een goed moment om stil te staan bij de begrippen fatsoen en moraal. Fatsoenlijkheid heeft in Nederland voor veel mensen een negatieve bijklank gekregen, omdat het gelijk is gesteld aan bekrompenheid, en weinig tolerantie voor andere gedragingen. Het zou wellicht ook te maken hebben met een gevoel van onvrijheid, zichzelf beletten te doen waar men zin in zou hebben. Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien. Ook daar is een valse toon in gekomen. Denk maar aan de negatieve bijklank in het begrip moraalridder.

Ik wens u veel wijsheid bij de worsteling met de morele theorie en praktijk, in deze week dat overdenken en gedenken over vrijheid en het behoud daarvan er juist toe doet.

Column artikelen