HomeNieuwsColumnVerschijnselen

Verschijnselen

vraagtekens
Tja, wat moet je nou zo objectief mogelijk en toch ook pakkend schrijven over de begrotingsbehandeling in Purmerend? De methode van de fenomenologie moet welhaast toegepast worden om in de eerste plaats de verschijnselen zo grondig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven, alvorens geprobeerd kan worden op basis van de waargenomen verschijnselen uitspraken te doen over de mogelijke gevolgen van de (in dit geval) gekozen schrijfaanpak.

Wat kwam er allemaal als verschijnsel langs? Wat is als het op waarnemen aankomt werkelijkheid? In hoevere bedotten mijn zintuigen me bij het waarnemen en interpreteren van de werkelijkheid? Zag ik het wel goed dat de behandeling van de begroting werd voorafgegaan door een volstrekt zinloze interpellatie door GroenLinks over een niet meer bestaand concept-Milieu Beleidsplan? Een onderwerp dat Groenlinks woordvoerder Hiske Andriessen maanden geleden vergat en tussen haar vingers door liet glippen? Waarover ze nu pas haar frustraties, waarschijnlijk door haar achterban aangewakkerd, afreageerde op wethouder Helm? 

Las ik juist dat deze kwestie zelfs de door ziekte gevelde Karlien Crom naar de pen deed grijpen en in een overspannen pennevrucht deed terugverlangen naar de tijden dat de nu ernstig verzwakte oppositie nog kwalitatief werd versterkt met Stadspartij-raadsleden? Concludeerde ik terecht dat met deze knotsgekke interpellatie, die gesteund werd door de andere oppositiepartijen, de toon werd gezet voor een nog waanzinniger ogende begrotingsbehandeling? 

Hoorde ik goed dat ook LP2001-fractievoorzitter Ariewim Boer even later terugviel in oude rituelen en zelfs de oude P93 benaming in plaats van Stadspartij Purmerend consequent gebruikte en wederom de kwaliteiten van een voormalig Stadspartij-raadslid breed uitmat? Duidelijk daarmee uitstralend terug te verlangend naar de goede oude tijden dat er nog echte oppositie werd gevoerd? Nam ik juist waar dat Ariewim er zelfs een nieuw Stadspartij-raadslid aan toevoegde: de heer Vermeulen. Die man bestaat niet, maar staat misschien wel op een andere kieslijst waardoor het denkhoofd van Ariewim momenteel wordt gevuld?

Begreep ik goed dat de oppositiepartijen hun ernstige gebrek aan ideeën en alternatieven voor de begroting verstopten achter obstructie die, zo werd betoogd, niet zij bedreven maar werd uitgelokt door de coalitiepartijen? Wilden de oppositiepartijen vervolgens door weg te lopen van de raadsvergadertafel met hun domheid ook aantonen dat deze universeel is? Dus geen louter linkse of rechtse hobby is?

Constateerde ik juist dat individuele raadsleden van de oppositiepartijen en complete partijen zich lieten opstoken, domineren en politiek regisseren door de fractievoorzitters van D66, Rob Sampimon en van LP2001 Ariewim Boer? Nam ik goed waar dat nieuwkomer TON daar niet trots op kan zijn, maar daarmee wel een onthutsende afhankelijkheid en onervarenheid toonde? Voorts dat de AOV met genoeg 65+-ervaring in huis daar zeer verward mee omging? En dat de SP zich willens en wetens afhankelijk maakte van anderen? Merkte ik juist op dat GroenLinks maar wat aanrommelde, zoals tegenwoordig wel meer voorkomt?

vanrandwijkZag en hoorde ik juist dat een dag en een slapeloze nacht na het vluchten van de oppositiepartijen naar de publieksbankjes, D66 spijtoptant Edwin Voorbij de dichtregels van Henk van Randwijk gebruikte om zich af te keren van zijn oppositiemaatjes en zo terug te keren aan de raadsleden tafel? Ben ik juist als ik opmerk dat op het Weteringplantsoen in Amsterdam, tijdens de oorlog een fusilladeplaats was. Dat daar een monument is opgericht, gesierd met de dichtregels van Van Randwijk: Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Hoorde ik goed dat Voorbij die regels gebruikte als opstapje naar een spijtbetuiging? Ik laat graag aan de lezer over of ik dit goed begreep en of dit een goed of fout gebruik was van deze dichterlijke emotie, gegeven de geestelijke noodsituatie van Voorbij.

Zag en hoorde ik werkelijk dat de even van de publiekstribune neergedaalde Ariewim Boer een ordevoorstel deed om niet meer te debatteren maar direct over te gaan tot stemming over de programmabegroting en dat zijn voorstel werd verworpen? Maar werd het ook juist door mij waargenomen dat hetzelfde voorstel later na het krijgen van ‘een warm gevoel’ van PvdA-fractievoorzitter Hans Meijer en na een goed getimede interventie van raadsvoorzitter Don Bijl alsnog werd overgenomen?

Concludeerde ik terecht dat de Purmerendse gemeenteraad overwegend wel erg met zichzelf bezig was en niet met de begroting voor de stad Purmerend? Vertrouw ik er terecht op dat er, geluk bij een ongeluk, veel tijd, energie en geld wordt gestoken in debat- en mediatraining voor raadsleden? Het dus nog goed kan komen?

slotpurmersteijnConstateerde ik terecht dat veel raadsleden denken dat Purmerend dit jaar 600 jaar stadsrechten heeft? Hetgeen niet het geval is omdat dat pas in 2034 het geval zal zijn? Weet ik voorts juist dat 4 november 1410 graaf Willem VI van Holland Willem Eggert tot heer van de nieuwe vrije en hoge heerlijkheid Purmerend en Purmerland verhief en daarmee het feestjaar nu 600 jaar later in de boeken zette? Merkte ik goed op dat 4 november 2010 niet werd gevierd met een spetterende eerste steenlegging voor de herbouw van slot Purmersteijn? Eerlijk gezegd werd er zoals ik waarnam helemaal niet bij deze heugelijke datum stilgestaan. Wel werd na 600 jaar, zoals ik hopelijk juist zag en hoorde, op 4 november 2010 in ruzieachtige sfeer de crisisbegroting van de gemeente Purmerend vastgesteld. Maar of dat nu een feestje waard is valt te betwijfelen.

U merkt het, op de fenomenologie raak je nooit uitgestudeerd.

Column artikelen