HomeNieuwsColumnVOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

bussenoxford
Bus boven: Dinkey Toys, made in England Bus onder: SM, made in China

Opwinding over de Chinezen die onze werkgelegenheid bedreigen. De aanbesteding van 259 bussen door Keolis voor het openbaar vervoer Overijsel, Gelderland en Flevoland bij een Chinese bussenbouwer laat sommige politieke partijen niet ongemoeid
Connexxion bestelde al eerder 156 bussen voor de regio’s Haarlem en Amsterdam. Die bussen worden evenwel geleverd door een Nederlands bedrijf, die laat -heel slim- deze bussen in China bouwen. Tegen deze (tussen) handel kraaide geen haan. Een typisch staaltje van de in eeuwen opgebouwde dynamische Hollandse Koopmansgeest is hier zichtbaar. En niet alleen daar.

Terug naar de aanbesteding van de 259 bussen van Keolis. Die doet merkwaardig genoeg wel veel stof opwaaien. Gewaarschuwd wordt dat de busfabrikant VDL uit Eindhoven wordt gepasseerd, de werkgelegenheid in eigen land staat op het spel!
Dat gegeven leidde al direct tot grote woede bij de PVV Overijsel. ‘Eigen bussen eerst’, zo werd deze PVV boodschap als populistisch weggezet in de media.
Het bericht dat 259 elektrische bussen in China zullen worden gebouwd heeft ook het CDA landelijk en provinciaal wakker geschud.
Volgens het CDA is er sprake van oneerlijke concurrentie. Staatssteun door de Chinese overheid zou hier aan de orde zijn. Het CDA pleit er net als de PVV voor dat eigen Nederlandse c.q. Europese bedrijven voorrang moeten hebben.
Over het aanschaffen van elektrische bussen op zich valt veel op te merken. Het is een typisch staaltje van een beleidsmatige dubieuze keuze. Elektrische bussen werken niet goed, dat is algemeen bekend. De actieradius is laag en de elektriciteitsopwekking elders is niet efficiënt, de grondstoffen voor de batterijen zijn schaars en de winning ervan vindt plaats onder erbarmelijke omstandigheden, met kinderarbeid en zware milieuverontreiniging. Er zijn beter alternatieven zoals het gebruik van biogas en waterstof. Maar verstandig duurzaam en milieubewust denken en handelen is bij onze bestuurders en beleidsmakers nog niet op zijn best. Men holt te veel achter de waan van de dag aan. Maar dit terzijde.
Verder over de elektrische bussen en het weren van de Chinezen op ‘onze’ economische markt. Het argument dat er sprake is van oneerlijke concurrentie wil het CDA dus neutraliseren door het met staatsteun weren van de Chinezen van onze markt.
Natuurlijk weet het CDA dat oneerlijke concurrentie voor veel meer goederen en diensten die over ons worden uitgestrooid geldt. Denk aan de kledingindustrie, de speelgoedindustrie, de elektronica industrie enz. Veel bekende merken laten tegenwoordig hun producten in China of een ander Aziatisch land fabriceren. Zo beconcurreren ze hun eigen werkgelegenheid in de Europa, maar dat is als eerlijke handel toegestaan, toch? Multinationals kennen geen grenzen en daar moeten we maar aan wennen. Merk ook op dat de concurrentie om het 5g netwerk te mogen aanleggen een strijd is tussen multinationals, Huwawai tegen de rest die met staatssteun wordt gevoerd.
De Volkskrant bericht: ‘Door druk van de Amerikaanse regering staat een grote Chinese bestelling van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML op de tocht. Lang niet het enige techbedrijf dat een speelbal is geworden van een geopolitieke strijd tussen de VS en China. ‘Het gaat hier om mondiale dominantie.’
Op individueel niveau laten veel mensen via Alibaba en Aliexpress hun hebbedingen uit China bezorgen. Dus wie zonder zonden is werpe de eerste steen ( vrij naar Johannes 8:1-11) zou ik hierbij willen opmerken.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 95 procent van de Nederlandse handel in Oost Azië plaatsvindt met China, Hong-Kong, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan, Thailand, en Zuid Korea. En trouwens ook China zelf heeft te kampen met concurrentie in de regio.

De Hollandse en de Aziatische koopmansgeest zijn in historisch opzicht met elkaar verweven. De VOC is de eerste multinational die de Gouden Eeuw bracht. Ongelofelijk ja dat zo’n klein landje tot zoiets in staat was. En in wezen is dat nog zo.
Azië wordt ook nu nog steeds geëxploiteerd door multinationals, vooral als het om productieprocessen gaat. Het is dan ook interessant om te weten welke ook bij ons opererende en van oudsher bekende multinationals staatssteun van onder andere de Chinese overheid krijgen.
Als de ware VOC-mentaliteit in ons land de toon blijft aangeven dan komt het wel goed met het ondernemerschap en de werkgelegenheid. Deze opmerking van een CDA coryfee zou het CDA toch zeker trots moeten maken, daar valt een per ongeluk tot stand gekomen bericht jammer genoeg bij uit de toon.

foto Meander

Column artikelen