Visdag

visopvrijdag.jpg
Het roken is vanaf 1 juli taboe in de horeca. Over 50 jaar weet niemand meer wat ‘roken’ is en zullen foto’s, film e.d. waarop een roker staat afgebeeld, van een uitgebreide toelichting moeten zijn voorzien anders snapt niemand meer wat erop staat.
Even stak de anti-alcohol lobby de kop op. Uiteindelijk moeten de anti rookmagiers toch een nieuw doel hebben om zichzelf nuttig te maken en bezig te houden, niet waar.

Maar dankzij de rekkelijken (CDA) en preciezen (ChristenUnie) is hen wel duidelijk gemaakt dat nu ook alcohol verbieden in de horeca geen schijn van kans zal maken. 
Jezus heeft niet voor niets water in wijn doen veranderen. Wie hieraan wil tornen pleegt godslastering en dat is sinds kort weer vervolgbaar en strafbaar. En reken maar dat de nieuwe inquisitie daartegen zal optreden.

En op een hele slimme manier worden meer oud christelijke geboden in ere hersteld.
Nederlanders moeten drie keer per week vis eten. Ook zou op het werk elke dag een appel of peer moeten worden verorberd, moeten scholen les gaan geven in leefstijl en moet zout in de ban worden gedaan. Op die manier overlijden de komende twintig jaar 140 duizend minder mensen en gaan de zorgkosten met ruim vier miljard euro omlaag. Dat staat in de lijvige voedingsnota van minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) waarover de ministerraad zich vrijdag boog.
Klink doet in zijn nota een warm pleidooi voor vis. Zo wil hij dat er veel meer informatie wordt verstrekt over soorten, recepten en geschikte momenten om vis te eten.

Eén van de geschikste dagen  is natuurlijk de vrijdag. Van oudsher voor rooms-katholieken de visdag bij uitstek. Niet toevallig maar bij de katholieken dus een geloofsbelijdenis. Waarom?
De eerste hulplijn van het Katholiek Nieuwsblad geeft het antwoord.

‘Vrijdag is voor katholieken altijd een bijzondere dag: op die dag wordt het lijden en sterven van Jezus herdacht. Het is een dag van boetedoening, vasten en gebed. Het kerkelijk wetboek zeg in canon 1250: "Boetedagen en boetetijden in de gehele Kerk zijn elke vrijdag van het gehele jaar en de veertigdagentijd."
De traditie om die dagen te vasten helpt je om een levenshouding te ontwikkelen waarin je bereid bent om dingen (of jezelf) op te offeren.
De kerkelijke voorschriften laten de manier waarop voldaan kan worden aan de verplichting om op vrijdagen boete te doen, over aan de plaatselijke bisschoppenconferentie. Canon 1251 zegt: "onthouding van het eten van vlees of van een ander voedsel volgens de voorschriften van de bisschoppenconferentie, dient onderhouden te worden op elke vrijdag van het jaar, tenzij deze met een dag vermeld onder de feestdagen, samenvalt."
Vis was vroeger ook een stuk goedkoper dan vandaag de dag, en voor veel mensen een goed alternatief voor vlees op de vrijdag. Zo werd het in veel katholieke gezinnen gewoonte om op vrijdag vis op het menu te zetten.’

En precies zo gaat het nu weer. Was het vroeger de armoe die velen de kerkelijke regels deed volgen, nu zal het de roep om gezond te gaan leven zijn.
Vrijdag visdag en met een goed glas wijn erbij ben je snel in hemelse sferen. Dat is ook wat onze regering beoogt neem ik aan, na het zuur dus nu echt het zoet!
Ik geloof dat ik voor het eerst geen moeite zal hebben om dit regeringsbeleid te volgen. Als ik er wat voor zou moeten opofferen, tja dan zou het natuurlijk anders liggen.

Vis is niet alleen gezond maar maakt ook slim.
Zo hoorde ik pas een verhaal waarin Rita aan Geert vroeg hoe het toch kwam dat hij steeds zo slim weet over te komen.
"Haringkoppen eten", antwoordde Geert.
"Maar hoe kom je aan haringkoppen", reageerde Rita wat onthutst.
"Heel gemakkelijk, als jij nu een hele haring koopt dan eet ik het lijf en jij de kop", zo loste Gert het probleem van Rita weer eens op.

Dat ging zo weken goed.

Tot op een dag Rita tegen Geert zei: "ïk laat nu elke dag per koerier van het Visgilde Oosterschelde in Bergen op Zoom een haring halen voor € 1,85 per stuk. Daarvan krijg ik die kop en eet jij het lekkere deel. Dat klopt toch ergens niet, Geert".
Geert reageerde onaangedaan met de opmerking:  "zie je het begint te werken".

En Rita eet daarom tot op de dag van vandaag nog dagelijks haar haringkop.
haringdag.jpg

Column artikelen