HomeNieuwsColumnVergaderen in Nederland kost 30 miljard euro per jaar

Vergaderen in Nederland kost 30 miljard euro per jaar

tno logo.jpgVergaderen in Nederland kost in tijd 30 miljard euro per jaar. Deze uitspraak deed professor Peter Vink van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) in november 2008. En Nederland vergadert wat af, op het werk, bij de vereniging en in de politiek, zowel op nationaal als op lokaal niveau. Agendapunten komen op meerdere momenten aan de orde en alle partijen willen iets zeggen over de punten. Hierdoor treden veel politici telkens in herhaling en duren vergaderingen, en daarmee het politieke proces, veel langer dan eigenlijk nodig is.

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Purmerend druk gediscussieerd over de manier van voorbereiden van vergaderingen. In 2006 koos de raad om de vergaderingen voor te bereiden in zogenoemde raadsfora, waar niet een raadslid de voorzitter van was, maar een externe, dus iemand die niet ambtelijk of politiek betrokken is bij Purmerend. De raad hoopte hiermee de vergaderingen efficiënter te kunnen voorbereiden. In 2009, dus bijna drie jaar na de invoering werd het model afgeschaft, op last van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werden de oude, vertrouwde commissies deels in ere hersteld.

Vanwaar deze commotie en waarom heeft het allemaal zo lang moeten duren? Oud-fractielid Evan Persijn schreef er een essay over in het kader van zijn rechtenstudie. In zijn stuk stelt hij de vraag of de raadsfora nu wel legitiem waren of niet.

Klik hier voor het complete stuk.Column artikelen