HomeNieuwsColumnVan tussenschot naar bakkenchaos

Van tussenschot naar bakkenchaos

afvalinzameling gaasterland (1).jpgEr zijn in deze raadsperiode maar weinig raadsbesluiten te noemen die zoveel commotie hebben veroorzaakt als het nieuw ingevoerde huisvuil-ophaalsysteem. Even terug naar het begin. De gemeenteraad heeft een aantal jaren terug besloten dat het tussenschotje uit de duobak moest worden verwijderd. Dit plan kreeg de naam ‘Plan Jansen’, genoemd naar oud Stadspartij-raadslid Guus Jansen. Ook uit een meningspeiling onder de Purmerendse bevolking begin 2006 bleek dat de Purmerender af wilde van het tussenschotje. Mei 2007 werd echter een dikke streep door ‘Plan Jansen’ gehaald. Het ministerie van VROM keurde het plan af. De Purmerendse bevolking moest minstens 43% van het afval gescheiden inzamelen.

Het college gooide daarna het hele systeem op de helling. Er werd besloten om de duobak te vervangen en het huishoudelijk afval middels een vuilnisauto voorzien van een rotorarm in te gaan zamelen. Ondergrondse containers worden vervangen met een kleinere stortopening.
In de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2007 werd dit plan goedgekeurd door de gemeenteraad. Totale investering: ruim 6,6 miljoen euro.
De Stadspartij was in de gemeenteraad de enige partij die tegen dit besluit stemde. Een laatste opmerking van raadslid Roald Helm over dit onderwerp in de bewuste vergadering was "De toekomst zal u raadsleden allen leren hoe fout dit besluit is". Of Roald Helm beschikt over paranormale gaven zullen we in het midden laten, maar dat hij toen de spijker op zijn kop sloeg moge duidelijk zijn.

Het nieuwe ophaalsysteem werd dus met een grote meerderheid van stemmen aangenomen door de Purmerendse gemeenteraad. Vorig jaar oktober en november werden er acht inloopavonden georganiseerd om de inwoners van Purmerend te informeren over het nieuwe inzamelingssysteem. Slechts 2,4% van de inwoners bezocht deze introductieavonden. Als de belangstelling zo gering is moet er volgens mij iets mis gegaan zijn met de communicatie naar de Purmerenders. Er is een brief verstuurd aan alle inwoners van Purmerend, al komen er van meerdere kanten berichten dat deze brief niet is ontvangen. Door de onduidelijke communicatie zijn de meeste inwoners van Purmerend zich er niet bewust van geworden dat er echt grote veranderingen in het ophaalsysteem voor de deur stonden. Er kwam een nieuwe bak, je kon een aanvraag indienen voor een GFT-bak en dat was het wel zo’n beetje.

afvalinzameling gaasterland (2).jpgTotdat het systeem daadwerkelijk in gebruik werd genomen. Er verschenen plots in alle wijken groene tegels die aangaven waar de verzamelplaatsen, zogenaamde ‘clusterplaatsen’ waren gesitueerd. Vanaf  dat moment kwam het scenario tot leven waar de Stadspartij voor had gewaarschuwd.  Er kwam een stroom van protesten los.
Woningen met een voortuin van twee meter hadden plotseling 20 bakken voor de deur met als gevolg stankoverlast, ongedierte en een verstoord uitzicht voor de periode van minimaal een hele dag. Ook het op de goede wijze aanbieden van de huisvuilcontainers was niet bij iedereen duidelijk. Een groep bewoners zetten de containers na overleg met huisvuilophalers, toch de ervaringsdeskundigen,  verkeerd om op de rijweg. Gevolg: de huisvuilophalers moeten alle bakken een halve slag draaien en er ontstaat een versmalling van de rijweg. De e-mailbox van de verantwoordelijke wethouder Hans Krieger, werd overspoeld met protest-mails. En wat deed de wethouder, hij zweeg! Protesten worden door woordvoerders van de Gemeente Purmerend afgedaan met "we gaan het opnieuw bekijken".

Vrijdag is het huisvuil-ophaaldag in een willekeurige wijk in de Purmer Zuid. Gewapend met een fototoestel ben ik poolshoogte gaan nemen. Binnen de kortste tijd werd ik belegerd door bewoners. Na de vraag of ik van de gemeente was, waar ik een ontkennend antwoord op heb gegeven, werden alle knelpunten breed uitgemeten. Een invalidenparkeerplaats waar een rolstoel via een oprit in en uit moest worden gereden werd geblokkeerd door een aantal vuilcontainers. Op een doorgaande route waarlangs twee scholen zijn gesitueerd, zijn in een bocht  tegenover de school clusterplaatsen gecreëerd. Deze route wordt ook gebruikt door bussen van Arriva. De gevaarlijke situatie die ontstaat op het moment dat de huisvuilauto in de bocht staat om de containers te legen en het gelijktijdig passeren van de bus, hoef ik niet te beschrijven. Het invoeren van dit nieuwe systeem heeft tot gevolg dat er in meerdere wijken petities worden opgesteld voor veranderingen en aanpassingen.

bert meulenberg 2009-10.jpgHet moge duidelijk zijn dat de invoer van dit nieuwe systeem tot grote ontevredenheid en onrust zorgt in praktisch alle wijken van Purmerend.

 

Bert Meulenberg

 

Column artikelen