HomeNieuwsColumnVan oud naar ouder

Van oud naar ouder

mayakalender
Plotseling kan het wel. Zonder noemenswaardige ingrepen is het tweerichtingsverkeer in de Nieuwstraat en Westerstraat terug van weggeweest. In november stelde de Stadspartij dit al voor, maar toen werden er allerlei problemen verzonnen om dit goede voorstel de grond in te boren. De minimale variant die de Stadspartij voorstelde werd als te gevaarlijk gezien door de meerderheid van de gemeenteraad. Er zou wel 100.000 euro nodig zijn om het veilig uit te voeren.

Eind december kreeg het voorstel van de Stadspartij een herkansing. Met dien verstande dat er werd afgesproken dat het opnieuw instellen van tweerichtingsverkeer 100.000 euro zou mogen kosten. En wat blijkt nu. Het kost bijna niets. Het zou nu nog gaan om een tijdelijk oplossing, maar het college van B&W spreekt al van een langdurige tijdelijke oplossing. Precies wat de Stadspartij met het voorstel van eind november beoogde.

Door dit a-politieke optreden van de meerderheid van de gemeenteraad liepen de winkeliers naar eigen zeggen veel winkelend publiek, dus omzet, mis.
De vraag is ook welke politiek relevante onderwerpen er qua aandacht verloren zijn gegaan bij het urenlange praten, voor en achter de schermen, over deze kwestie?

Zo viel het me op dat de directeur van de Stadsverwarming, de heer Odermatt, weg is gegaan. Dit vanwege een verschil van inzicht in het te voeren beleid. Ik heb tot nu toe geen enkel partij zien of horen vragen waar dit verschil in inzicht uit bestaat. Terwijl er toch onlangs enkele tientallen miljoenen door de gemeente Purmerend voor de Stadsverwarming zijn geleend om iets van dat beleid in uitvoering  te kunnen brengen.

Als ik kwaaddenkend was, dan zou ik kunnen bedenken dat de raadsleden onder geheimhouding op de hoogte zijn gebracht van het meningsverschil. Dat verklaart waarom er niets wordt gevraagd. Dat zou weinig goeds betekenen. Maar uit welingelichte Stadspartij-bronnen bereikt me geen enkel signaal in die richting. Dus zal het wel om verwaarlozing van een politiek issue gaan. Ook heb ik nog geen enkele partij stelling zien of horen nemen tegen de zwaar dreigende extra bezuinigingen in 2012. De algemene reserve moet vanwege de zoveelste financiële tegenvaller van de Stadsverwarming met 18 miljoen euro omhoog.

2012 dreigt een zwaar jaar te worden voor hardwerkende mensen in Nederland. Er zijn door de regering, met steun van de coalitiepartners, allerlei slinkse netto uitpakkende loonsverlagingen afgesproken. Zo zijn er belastingen omhoog gegaan of zijn aftrekposten doodleuk geschrapt. Verdien je meer dan 3.000 euro bruto per maand (modaal), dan ga je er netto tientjes in de maand op achteruit. Ben je daarnaast nog 58 jaar of ouder dan kan dit snel oplopen tot bijna 100 euro netto per maand. En tel daarbij ook nog eens de nog steeds belachelijke stijging van de kosten van het streekvervoer, dan zie je hoe de hedendaagse arbeider direct in zijn portemonnee wordt gepakt. Tja, waar zijn vakbonden en zich sociaal of arbeiderslievend noemende partijen in Nederland als je ze nodig hebt? Mijn buurman is gepensioneerd en heeft zo zijn eigen gruwelverhalen als het op ‘pakken’ aankomt. De gecreëerde pensioencrisis die ik voorspelde is zich jammer genoeg aan het ontplooien. Buurman verlangt hevig terug naar de tijden van de CPN en Marcus Bakker: ‘hoge lonen, lage prijzen’.

Er zijn tal van voorspellingen gemaakt voor het jaar 2012 en al sinds het begin van de mensheid worden er jaartallen vastgelegd voor het einde van de wereld. Zo zijn er voorspellingen voor 2012 gedaan door de Maya’s, de Hopi-indianen, Nostradamus, de I Ching en zelfs door een webbot. Uit de meeste voorspellingen is niet op te maken of het nu gaat om een daadwerkelijk doemscenario of dat het juist gaat om een positieve gebeurtenis.

De Maya’s rekenen met tijdcirkels van 26.000 jaar en waren zeer bedreven in het berekenen van de tijd. Hun kalender is scherp en meet precies. En op 21 december 2012 hebben ze berekend dat de zon en de aarde dan precies op één lijn met elkaar liggen in het hart van de Melkweg. Dat luidt het afsluiten van het oude en de start van het nieuwe of misschien zelfs wel naar het oudere in. Hoe je dit moet uitleggen weet niemand. Sommigen denken dat de polen wel eens qua magnetisme zouden kunnen omdraaien.

Misschien komt er dan ook wel een einde aan de ‘langdurig tijdelijke oplossing’ van de herintroductie van het tweerichtingsverkeer in Westerstraat en Nieuwstraat. De tijd zal het leren!

Column artikelen