HomeNieuwsColumnToonder en Marx

Toonder en Marx

geldwolf
Rijkswaterstaat moet tot 2020 1,6 miljard euro bezuinigen en stopt daarom deels met het verlichten van snelwegen buiten spitsuren. Gevaarlijke knooppunten en bochten worden zoveel mogelijk ontzien. Tunnels ook. Vanaf 1 oktober 2012 doven daarom de lichten tussen 21.00 en 05.00 uur  op nog veel meer plekken dan alleen op de A6 in Flevoland. Misschien heeft u het al gemerkt.

Voor wegen in Purmerend geldt nu een minimaal kwaliteitsniveau, aangeduid met  ‘matig’. In de onderhoudscyclus van een evenwichtig onderhouden areaal is het normaal dat een deel van de wegen tijdelijk afzakt tot onder de norm ‘matig’ richting ‘slecht tot zeer slecht’. Hierdoor ontstaat incidenteel achterstallig onderhoud, zo wordt aangevoerd in de programmabegroting. Het beheersniveau van de wegen in Purmerend is of wordt dus ‘matig tot slecht tot zeer slecht’. Een duidelijk offer aan de bezuinigingen wordt met mooie woorden gebracht.

Een optie dat in het verlengde ligt van wat Rijkswaterstaat doet is dat Purmerend ook zou stoppen met de openbare verlichting van alle plekken in Purmerend die niet als gevaarlijk aan te duiden zijn. Volgens de theorie van Pareto is dat rond de 80%. De knijpkat die tijdens de verduisteringsplicht in de grote oorlog al furore maakte, kan uit menige opslag van erfgoederen weer voor de dag gehaald worden. Persoonlijk raad ik de nieuwste versie ter aanschaf aan die doorgeëvalueerd is en superieur is, maar dit terzijde. Alle gekheid op een stokje en let op mijn woorden, als Purmerend niet zelf het initiatief neemt, dan zal binnenkort een andere gemeente met de moderne versie van dit bezuinigingsverduisteren de primeur hebben.

Even tussendoor. Heeft u overigens door dat het plan van het ‘Rutte-Kunduz-kabinet’ is de eerste schijf van de inkomstenbelasting van 33,1% te verhogen naar 37%? Dat pakt dus alle inkomens van hoog tot juist laag aan. Ja, de als een plasvlieg werkende forensentax, daarvan weet iedereen. Ook van de verhoging van de BTW en de onnodige verhoging van de pensioenleeftijd. Ben benieuwd wat Diederik Samson hieraan nog zal doen of dat het net als het Kwartje van Kok alle oppositionele kritiek overleeft. Ongeacht de ideologie en verkiezingsretoriek van nieuwe regeringspartijen verandert er namelijk niets of weinig na een regeringswissel, zo leert de historie ons.

De cultuur van het bezuinigen heeft ons in de greep, dat is wel duidelijk. Steeds verder worden degenen die geld hebben en dat kunnen vermeerderen, en zij die afhankelijk zijn van loon of uitkering uit elkaar gedreven. Precies zoals Karl Marx in de 19e eeuw voorspelde. Hij beschreef tot welke uitwassen financieel winstbejag zou leiden in handen van een kapitalistische elite. Helaas is de naam Karl Marx nog teveel besmet door de vertaling die Lenin en anderen er later in hun communistische dictatoriale politiek aan gaven. Objectief naar zijn economische bespiegelingen kunnen kijken, laat staan er nu van te leren, is nog steeds weinigen gegeven. In de tijd dat Marx het communistisch manifest samen met Friedrich Engels componeerde had het ‘Communisme’ nog dezelfde waarde-inhoud als een ontwikkeling die daarvoor met ‘de Verlichting’ werd aangeduid. Een continue vorm van vernieuwend en cultuurdoorbrekend denken. Karl Marx was overigens zelf een econoom uit een welgestelde en beschaafde familie. Velen weten dat niet eens. Hij wist dus aan den lijve waarover hij nadacht en schreef.

De hebzuchtige mens die louter financieel winstbejag najaagt maakt gebruik van al de christelijke, liberale en socialistische beginselen om zijn of haar doel te bereiken. De enige ideologie die er achter zit is het persoonlijke winstbejag. Om dat te realiseren is elk middel geoorloofd. Dat is zo’n beetje de basis waarop Marx zijn theorieën vorm gaf en uitbouwde. Het beteugelen van dit winstbejag is te zien als de sisyphusarbeid van eerlijke staatslieden.

martentoonderEen hedendaags voorbeeld: Onder het mom van teveel gespaard pensioengeld, afromen werd het genoemd, ging het pensioenspaargeld in de jaren negentig van de vorige eeuw met blabla-politiek en Hollandse manipulatiekunde van de pensioenkassen in het financieel systeem. Met alle gevolgen van pensioentekorten die we vandaag voelen.

“Geld moet rollen’, zo liet Marten Toonder zijn creatie Ollie.B. Bommel al te pas en onpas zeggen. Bommel was nog een stripfiguur, maar die schertswereld dringt thans steeds verder door in onze maatschappij.

karlmarxEn zo zou je zowel Karl Marx en Marten Toonder als de grote zieners van onze tijd kunnen beschouwen. De één serieus de ander schertsend. Hand in hand gingen lieden -toen- die als christelijke, liberalistische, socialistische voorlieden werden beschouwd voorop in het dumpen van het gespaarde pensioengeld. De massa werd aan alle kanten gemanipuleerd. Winstbejag heeft namelijk geen ideologie maar gebruikt die wel als instrument om de buit binnen te halen.

Iets dergelijks dreigt nu weer te gebeuren. Opnieuw zien we voorlieden van christelijke, liberale, socialistische huize die pensioenfondsen het overschot aan onrendabele hypotheken in de maag willen splitsen. Hard pensioengeld voor slechte waardepapieren (hypotheken) zou zomaar van pensioenkas naar de banken kunnen gaan en zo opnieuw in het financiële systeem kunnen worden gepompt, waar het vervolgens door winstjagers weer ten eigen bate zal worden benut.

Als signaal dat het menens wordt gaat 1 oktober het licht op de snelwegen uit. Een waarschuwing van wat ons nog meer staat te wachten als er niet snel een nieuw eerlijk economisch elan ontstaat.

Column artikelen