HomeNieuwsWelzijnTijdelijke opvang in het Van der Valk hotel in Zuidoostbeemster verlengd

Tijdelijke opvang in het Van der Valk hotel in Zuidoostbeemster verlengd

Van der Valk Zuidoostbeemster
foto Stadspartij-BPP


Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft sinds september 2022 een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers en statushouders in het Van der Valk Hotel Purmerend in Zuidoostbeemster. Het COA heeft hiervoor destijds een huurovereenkomst gesloten met de hotelketen Van der Valk tot 1 september 2023.

De gemeente heeft nu een vergunning verleend voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel Purmerend in Zuidoostbeemster voor de duur van 1 jaar. Het COA verlengt de huurovereenkomst met Van der Valk voor 6 maanden, met de optie tot verlenging van nog eens een half jaar.

Op 1 september zijn de omwonenden van de locatie geïnformeerd over deze vergunningverlening van de gemeente en verlenging van de huurovereenkomst door het COA.

Waarom is gekozen voor een periode van 1 jaar?

Vergunning is verleend voor 1 jaar. Het COA heeft nog steeds een nijpend tekort aan opvangplaatsen. Ook ons college heeft er begrip voor dat noodopvang nodig is en blijft. De gemeente ziet geen bezwaar voor het verlenen van de vergunning.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Dat kan digitaal of door een brief te sturen naar team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Meer informatie is te vinden op www.purmerend.nl/bezwaar.

Wie verblijven op de locatie?

Het hotel heeft ruimte voor opvang en begeleiding van voor 80 mensen. De doelgroep bestaat voor het overgrote deel uit statushouders, mensen met een verblijfsvergunning die al langer in ons land zijn. Het COA zorgt voor de opvang aan en begeleiding van deze mensen tijdens hun verblijf in de noodopvang.

Wilt u meer weten over hoe de opvang op de locatie is geregeld? Kijk dan op de website www.coa.nl. Hier vindt u de contactgegevens. Ook vindt u op de website van de gemeente een vraag en antwoordenlijst, zoekterm: opvang statushouders. U kunt met vragen contact opnemen met de gemeente Purmerend via 0299 452 452.

Welzijn artikelen