HomeNieuwsOnderwijsStand van zaken beleid onderwijsachterstanden

Stand van zaken beleid onderwijsachterstanden

onderwijs1
Purmerend ontvangt sinds 2006 van de Rijksoverheid een specifieke uitkering om achterstanden in onderwijs tegen te gaan. De huidige uitkering loopt eind 2010 af.

Tot nu toe is met de uitkering het volgende gerealiseerd: samenwerkingsprojecten tussen peuterspeelzalen en basisonderwijs, een schakelklas voor nieuwkomers met taalachterstand en voorschoolse educatie, ofwel zorgen dat kinderen eerder in contact komen met onderwijs. Purmerend heeft de uitkering niet volledig benut. Er is wel ruimschoots voldaan aan de landelijke doelstelling; het realiseren van voldoende aanbod voor alle kinderen uit de doelgroep.

Aan het college van B&W is voorgesteld om het niet benutte budget in te zetten voor onder meer een tweede schakelklas, een netwerk van begeleidsters voor voorschoolse educatie en het bevorderen van deskundigheid bij begeleidsters.

 

Bron: persbericht B&W

Onderwijs artikelen