onderwijs stadspartij Onderwijs
Home Nieuws Onderwijs Kinderen basisscholen werken thuis

Kinderen basisscholen werken thuis

Hoe geven scholen daar vorm aan?

Er is voor iedere leerling vanuit de basisscholen een pakketje werk meegegeven voor thuis. Het gebruik van netwerken pc’s is in Nederland gelukkig zeer intensief.

Daar waar thuis geen digitale hulpmiddelen aanwezig zijn worden deze door de school uitgeleend. Dit geldt voor zowel Purmerend als Beemster.

Voor het speciaal onderwijs ligt dit moeilijker omdat deze leerlingen veel 1 op 1 begeleiding nodig hebben. Daarom is daar de roep van ouders ook groot om deze scholen weer open te stellen.

Mochten ouders ook andere leermiddelen zoeken en/of leuke leeromgevingen dan bieden uitgevers hun websites gratis aan.Voorbeelden zijn: Squla, Gynzy, Leskompas en Junior Einstein.
Omdat lezen ook tijdens deze periode belangrijk blijft en ook de bibliotheken hun deuren inmiddels gesloten houden zijn ook deze websites aan te bevelen: Boekenpakket en avi-lezen.

School, ouders en leerlingen moeten het samen doen. Als we het samen doen gaat het beter en kunnen we veel.
De Stadspartij wenst iedereen veel sterkte in deze verwarrende periode.

Hou elkaar vast en zie om naar elkaar.

Onderwijs artikelen

Kabinet schrapt negatieve financiële prikkel in het mbo

Vanaf volgend jaar wordt er in de financiering van het mbo geen rekening meer gehouden met hoe lang een mbo-student over zijn of haar...

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, wordt beter verdeeld over het land. De ministerraad...

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid terugdraaien. Dat schrijft de VNG in een aan de staatssecretaris verzonden...

OBS De Boemerang uit Purmerend is Cultuurschool Noord-Holland 2017

Openbare Basisschool De Boemerang uit Purmerend is de Cultuurschool van Noord-Holland 2017 geworden. Op 31 mei werd de Cultuurschooltrofee uitgereikt door Jack van der...

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je partij hoop je natuurlijk dat je genoeg steun krijgt van de andere partijen uit...

Ruim 700.000 kinderen naar opvang

Steeds meer kinderen maken gebruik van de opvang. In het vierde kwartaal van 2016 gingen 702.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders....

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger, Edwin Voorbij en Marieke Bremer - de Jager, plaatsvervangend directeur van de school SG...

Waarom dit stukje over Passend onderwijs?

Het doel van passend onderwijs is dat leerlingen met een specifieke leerbehoefte onderwijs krijgen dat bij hen past. Daardoor moeten zo uiteindelijk minder kinderen...