HomeNieuwsColumnSTADSPARTIJ-Beemster Polder Partij presenteert verkiezingsprogramma

STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij presenteert verkiezingsprogramma

Titel programma: Het gaat om wat we doen

Ernst Ankersmit en Mart Bakker
Foto Han Giskes voor Stadspartij

Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij zijn de grootste partijen in hun gemeenten en op basis van een gelijkgestemd DNA nemen ze op 24 november als één partij aan deze verkiezingen deel.

De titel van ons verkiezingsprogramma is: ‘Het gaat om wat we doen’. Praktische no nonsense politiek, doen wat goed is voor de inwoners van Purmerend en Beemster en de nieuwe gemeente Purmerend, dat is wat het programma kenmerkt.

Het verkiezingsprogramma kwam tot stand in een innige samenwerking tussen de leden van beide partijen. De beide voorzitters van de partijen Mart Bakker en Ernst Ankersmit kijken dan ook met tevredenheid op dit proces terug.  ‘Het is een document waar we ook na de verkiezingen goed mee kunnen werken. Al werkende hebben de culturen van stad en platteland elkaar goed leren kennen, ook dat is mooi meegenomen’. Aldus de voorzitters.

In het programma vindt u onze visie, speerpunten en datgene dat wij voor de komende tijd als speerpunten zien. In het deel dat met De Verdieping wordt ingeleid, worden onze ambities verder uitgediept.

‘Goed valt te lezen hoe wij stad en platteland bij elkaar brengen en zo het beste willen bereiken voor alle inwoners, verenigingen, instanties en bedrijven.’ Zo laten lijstaanvoerders Coen Lageveen en Barbara Jonk in een reactie weten.

Enkele punten aangestipt.

Het programma bevat een inleiding en 20 speerpunten waarin tot uitdrukking komt dat de mening van de inwoners het belangrijkste is voor STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij. Het besef dat Purmerend in reuzesprongen bezig is een middelgrote gemeente te worden, met binnenkort meer dan 100.000 inwoners, klinkt erin door.

De woningnood is niet alleen in Purmerend maar ook in het hele land een ernstig knelpunt. De komende jaren wordt er in Purmerend veel gebouwd. We zijn wel van mening dat na voltooiing van de huidige bouwplannen de grenzen van de binnenstedelijke (verdichtings) bouw zijn bereikt. Het bouwen op eigen grondgebied zoals Purmerend Zuid-Zuid staat wat ons betreft daarbij niet ter discussie.

De onstuimige groei van de stad qua inwoners maakt goede voorzieningen in de breedste zin noodzakelijk. Dat reikt van uitbreiding van recreatie en sport voorzieningen naar veilige verkeersdeelname, criminaliteitsbestrijding en zorg voor agrarische zaken tot een gezondheidscentrum in Middenbeemster. In de opsomming van speerpunten vindt u de belangrijkste terug.

Coen Lageveen en Barbara Jonk
Foto Han Giskes voor Stadspartij

Bijzondere verkiezingen

Het zijn dan ook om meerdere redenen bijzondere verkiezingen die het sluitstuk vormen van de samenvoeging van de gemeenten Purmerend en Beemster.
Samen vormen de gemeenten de vernieuwde gemeente Purmerend.
Vanuit Purmerends perspectief gezien wordt de nieuwe gemeente 4 maal zo groot (ca. 100 km2), Beemsterlingen zien het inwonertal toenemen van ca. 10.000 tot ca. 90.000. Platteland ontmoet stad en omgekeerd is dan ook een leus die wij hanteren.

De manier waarop Stadspartij-Beemster Polder Partij praktische politiek bedrijft mag bekend worden verondersteld. Het van buiten naar binnen werken is een begrip dat ons kenmerkt. Geen enkele politieke partij kent stad en platteland zo goed als wij. De afgelopen jaren hebben we veel aan onze stad verbeterd en veel problemen opgelost.
Als lokale beweging werken we gestaag verder vanuit de samenwerking met de inwoners aan een nog vitalere stad waar het fijn is om te wonen.

Lijstaanvoerders Coen Lageveen en Barbara Jonk gaan, met als leidraad dit programma, met vertrouwen de verkiezingen in.

Het programma HIER en op deze website te lezen.

 

 

Column artikelen