HomeNieuwsColumnSnoepreisje? Amehoela!

Snoepreisje? Amehoela!

jihlava.jpg
Minister Piet Hein Donner lanceerde kort geleden zijn persoonlijke ministeriele missie. Hij maakt er zich sterk voor om zo snel mogelijk te regelen dat iemand die werkeloos is na 1 jaar elke baan moet accepteren die maar beschikbaar is. Donner ontpopt zich zo als de rechtgeaarde Calvinist: "wie niet werkt zal niet eten".  Minister Donner is zo zijn tijd eigenlijk wel vooruit. Welgeteld een jaar. Volgend jaar worden er namelijk weer vele nieuwe wachtgelders toegevoegd aan het leger werkloze politici. Eerst zijn er binnenkort nog Europese parlementsverkiezingen die nieuwe wachtgelders zullen opleveren; volgend jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden die een schare van rechthebbende ex-wethouders zal opleveren. De wachtgeldlijsten zijn van oudsher al welgevuld met vertegenwoordigers van deze zichzelf noemende semi- en professionele beroepsgroep.

De bekendste van de afgelopen weken  is wel de ( nog steeds!) burgemeester van Den Helder, Hulman. Deze heeft ook nog wachtgeldaanspraken als ex-wethouder van Rotterdam. Binnenkort krijgt hij op voorspraak van Commissaris van de Koningin van Noord-holland, Harry Borghouts, een gouden handdruk van pak ‘m beet zes ton. Althans zo leg ik de door hem voorgestelde koop van de villa van Hulman door Den Helder uit.  Al die werkloze ex-politici zullen in ieder geval na een jaar aan de bak moeten als ik Donner goed begrijp. Gelooft u het? Het zal wel bij een plannetje blijven, leer mij die politici kennen die erover moeten beslissen.

Ophef over een reisje van Purmerendse politici naar Jihlava. Aan de rivier de Jihlava – vroeger Igel/Iglawa – ligt de middeleeuwse stad Jihlava, het oudste centrum van mijnbouw onder Boheemse kroon. Jihlava, een nu wat treurige provinciestad in het Moravische deel van het land, zo’n 130 kilometer ten zuid-oosten van Praag, heeft haar beroemdste zoon -Gustav Mahler- eindelijk herontdekt. Verhalen over Mahlers eerste stappen in de muziek zijn er legio en ze worden in Jihlava allemaal breed uitgemeten. Geboren is hij er niet, maar hij heeft er wel zijn jeugd doorgebracht.

Het is een stad die ook enkele opmerkelijke raakvlakken met Nederland heeft. Hier zag rijkscommissaris Seyss-Inquart het levenslicht. En het is de eerste plaats in Oost-Europa waar Albert Heijn na de val van het communisme een supermarkt begon.
En… Purmerend heeft er om de een of andere onverklaarbare reden een stedenband mee.

bus vakantie.gifEnkele gemeenteraadsleden opperden kortgeleden het idee om de banden maar weer eens aan te halen. Mijn altijd betrouwbare bron vertelde me dat in het begin nog werd geopperd om dit voor eigen rekening te doen. Maar dat idee werd snel verlaten. De discussie of de partners mee mochten (voor eigen rekening) werd gesmoord. Het gerucht gaat dat daardoor wel potentiële kandidaten afvielen. Een pleidooi om de fractieassistenten ook, als een soort ‘beloning voor onbetaalde diensten’, mee te laten gaan werd gehonoreerd. U leest wel de diepgang in de politieke discussie in Purmerend kent onverwachte dimensies. De groep van mogelijke stedenbanders bereikte daarmee een omvang van ca. 50 mensen.

Natuurlijk waren er meteen ook tegenstanders van de reis. De Stadspartij liep daarin voorop. En haalde het landelijk nieuws met het verfoeien van wat werd betiteld als snoepreisje. Maar is het wel een snoepreisje? Uiteindelijk schreef namelijk maar een handjevol Purmerendse parlementariërs zich in voor de reis. Niet zelf, maar via de gemeentelijke woordvoerder lieten ze verontwaardigd en aangebrand weten het helemaal geen snoepreisje te vinden. ‘Er moet van s morgens vroeg tots avonds laat hard worden gewerkt.’ Geen toeristische uitstapjes en braspartijen, maar ingewikkelde gesprekken voeren en de cultuur daar opsnuiven dat is de opgave.

Zo bezien is het inderdaad geen snoepreisje. Wie de Tsjechen kent, weet dat de hartelijkheid er nu niet bepaald afdruipt. Nog kort geleden was Jihlava de voornaamste stad van een Duitssprekend gebied. Maar de communisten hebben dat verkeerde taalgebruik uitgeroeid. Dus probeer ze nu maar eens zonder tolk te verstaan. Een concert bezoeken waar muziek van Mahler wordt gepresenteerd is, fijnproevers daargelaten, voor velen een beproeving. Nee een snoepreisje is het zo bezien zeker niet.

"In ’t sweet uwes aenschijns sult gy broot eten," past wel goed als beproeving in dit Calvijn jaar voor de Purmerendse avonturiers.

Column artikelen