HomeNieuwsColumnSlim de touwtjes in handen houden

Slim de touwtjes in handen houden

Erik Gerritsen was tot voor kort gemeentesecretaris in Amsterdam. Als beloning voor de tropenjaren in die baan, mag hij nu aan een promotie werken over het onderwerp ‘slimme overheid’. Ook geeft hij hierover gastcolleges. Officieel staat Erik wat taak en salaris betreft te boek als de kennisambassadeur tussen universiteiten, de hogeschool en de gemeente Amsterdam. Slimme man die Erik Gerritsen, daar heeft slimme overheid gemeente Amsterdam niet van terug.

Erik geeft tijdens gastcolleges veel tips. Eén van die tips is: geef als gemeentesecretaris de opdracht aan je management het komende jaar, vijf keer als dienst iets te jatten van een ander dienst of gemeente én laat zien dat anderen eveneens vijf keer zichtbaar iets benutten dat jouw dienst bedacht heeft. En deze tip geeft hij in vele variaties. Niets nieuws natuurlijk. Ik huldig al decennia lang het motto: ‘beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen’.

De burgemeester van Maasdriel Ada Boerma (CDA), heeft de slimme raad van Erik Gerritsen wel heel serieus genomen. In haar installatierede heeft ze, naar nu blijkt, allerlei zinsnedes overgenomen van Thom de Graaf (D66) tijdens zijn installatierede begin 2007. Een plotseling actief Maasdriels VVD-raadslid ontdekte het plagiaat en spreekt er schande van. “We zijn beduveld”, laat hij weten. In eerst aanleg was hij helemaal vertederd geraakt door de toespraak van Ada. Maar nu hij constateerde dat het allemaal gejat en verzonnen was, ontplofte hij.

Hij had het kunnen weten. Het was oud minister Hans Gruijters van D66 (foto), die al in de 70-er jaren liet weten confessionele politici structureel onbetrouwbaar te achten. Gruijters zei letterlijk: “Als ik een confessioneel een hand gegeven heb moet ik mijn vingers natellen”. ‘De christelijke politiek omschreef hij als ‘twee duizend jaar onbetrouwbaarheid’. Dat laatste verdient zeker correctie. Het is juist tweeduizend jaar ingeslepen boerenslimheid, waar velen als ze zich ‘belubberd’ (Marcel van Dam) voelen slachtoffer van zijn geworden. Het Maasdrielse VVD-raadslid Cees Sips is nu ook ervaringsdeskundige.

Mijn revolutionaire buurman begint dikwijls te trillen als hij het over Brabanders heeft. Tijdens zijn militaire dienstplicht heeft hij zoveel staaltjes van ingeslepen boerenslimheid gekoppeld aan onbetrouwbaarheid van zijn Brabantse jaargenoten meegemaakt, dat hij er lichtelijk een trauma van heeft opgelopen. Brabant is het bolwerk van de confessionele partijen. Daarom lijkt het wonderlijk om in de metropool Eindhoven twee PvdA-ers te zien strijden voor het burgemeestersambt. Je zou daar eerder een strijd tussen twee CDA-ers verwachten.

Ik volg via het Eindhovens Dagblad de strijd van dag tot dag. En wat lees ik over het debat tussen de twee PvdA haantjes op 10 januari jl. “Het is zo’n beetje halverwege de rit als het grote verschil tussen de twee zich aandient. Verbeek: “Rob van Gijzel is een goed politicus. Maar een goed politicus is nog niet altijd een goed bestuurder. Ik ben geen politicus, maar wel een goed bestuurder.” Van Gijzel kan dat niet over zijn kant laten gaan en gooit behalve zijn persoonlijkheid, die zo goed past binnen ‘het Eindhovense’, zijn grote lokale én Haagse netwerk in de strijd.

Maar dan komt Verbeek sterk terug: “Mijn Haagse netwerk is minstens zo groot als het jouwe. Alleen loopt het mijne door tot 2008 en dat van jou tot 2002.” (Toen verliet Van Gijzel de Tweede Kamer – red.) Waarop Van Gijzel weer: “Helemaal niet. En mijn collega-Kamerleden van toen zijn nu wel minister. Trouwens, als ik naar Den Haag ga, ben ik daar niet op bezoek. Ik ben er thuis.”

Lekker twee partijgenoten die elkaar afzeiken en vliegen afvangen, denk ik al lezende.

burgemeestersdebat.jpg 

Plotseling valt het muntje. Ik zie plotseling voor mijn geest de Brabanste CDA baronnen met sigaar en wijntje achterover in hun fauteuil dit schouwspel vergenoegd gadeslaan. Twee PvdA-ers die elkaar publiekelijk in de grond boren, wat past dat goed in hun lange termijn strategie. Die is zoals bij de meeste andere partijen niet gericht op morgen of overmorgen. Het gaat de CDA top erom slim de touwtjes, achter de schermen manipulerend, voor eeuwig in handen te houden.

Meander

foto: Eindhovens Dagblad

Column artikelen