Rituelen

anti god.jpg
De twijfel over het bestaan van God is plotseling weer actueel in Nederland. Vroeger kon je de voor- en tegenstanders gemakkelijk uit elkaar houden, de gelovigen gingen naar de kerk en de ongelovigen niet. Nu bijna niemand meer ‘ter kerke’ gaat en zelfs de bisdommen Amsterdam en Haarlem zijn samengevoegd tot, wat ik laatst las, een soort Sodom en Gomorra combinatie, is het verschil op straat moeilijker te zien.

pro god.jpgGelovigen en ongelovigen gaan elkaar dan ook nu maar met reclame op de bus te lijf. In Engeland begon het om op de zijkant van de bus teksten met twijfel over het bestaan van God af te drukken. Nu de tegenbeweging van gelovigen ook op de bus juist reclame voor het bestaan van het opperwezen is gaan maken, verhardt de campagne zich. Had de reclame van de atheïsten eerst nog de twijfel als boodschap, nu is het gewoon: ‘God bestaat niet’,  waarmee verder reclame wordt gemaakt. Ook in Nederland zijn er inmiddels actiecomités gevormd, die de bus voor deze belangwekkende – God wel/niet- reclamecampagnes willen gaan gebruiken. Plotseling mengde ook EO kopstuk Andries Knevel zich in het debat. Hij getuigde dat hij niet langer in het Bijbelse dogma gelooft dat de wereld in zes dagen is geschapen. Het geloof in de evolutietheorie van Charles Darwin is er bij hem voor in de plaats gekomen. Natuurlijk staan vele leden van de Evangelische Omroep met ‘de brandstapel’ klaar voor deze godloochenaar in eigen kring.

De evangelische beweging gebruikt van oudsher de Bijbelse boodschap vooral om er anderen mee in het gareel te houden en als er ontsporingen plaats vinden, overtreders terug het keurslijf weer in te jagen. Verloren gevechten natuurlijk, maar ze zullen gevoerd moeten worden tot de dood en de zo ‘welverdiende zetel in de hemel’ erop volgt. ‘Wat zal men eenmaal dood, raar opkijken als er geen hiernamaals blijkt te zijn’, hoorde ik Wim T. Schippers eens zeggen.

De ChristenUnie en de SGP in de Tweede Kamer betreuren het dat minister Wouter Bos hen onlangs op – zondag- belde over zijn reddingsoperatie voor bankier ING. De zondagsrust werd er in hun ogen door verstoord. Waarschijnlijk ging onder de dienst hun mobiele telefoon af. Het is (nog) geen gebruik om net als in het theater van de kansel te gebieden dit apparaat uit te zetten.

In Purmerend zijn er natuurlijk ook in de politiek nog eeuwenoude rituelen die aan Godgeloviger tijden doen herinneren. Uit betrouwbare bron vernam ik dat de Purmerendse CDA-fractie aan het begin en het einde van de dinsdagse fractievergadering nog een gebed uitspreekt. Ook is het gebruikelijk dat deze fractie God’s zegen afroep over het gevoerde bestuur van de gemeente Purmerend. Veel vertrouwen in eigen en andermans kunnen wordt er daarmee niet getoond, maar dat valt eigenlijk niemand echt op. Nu ook de ChristenUnie zich heeft gemeld om zetels in de Purmerendse raad te veroveren, zal het niet lang meer duren of de discussie over de bron van waarden en normen, volgens gebedenboek of door de naleving van weten en regels, zal opbloeien. Het is waar, de waarden en normen in de Purmerendse raad kunnen wel eens wat opgeschud worden, u kunt de ontsporingen periodiek zien op u beeldbuis als de beraadslagingen worden uitgezonden.

Nu de stoelendans weer een beetje is uitgespeeld wordt er met dubbele zeggingskracht wat afgetuigd van het eigen gelijk en het ongelijk van den ander. Opmerkelijk is het dat er plotseling ook overlopers zijn die van het ene ware politieke geloof naar het andere zijn overgegaan met de rechtens ingepikte zetel van de partij die ze verlieten. En dit alles zonder enige schroom. De heer Frans Theuns is zo dus met de Leefbaar Purmerend-zetel overgelopen naar de VVD, die de nieuwe broeder warm in de armen sloot. Dit terwijl de VVD kortgelden nog op verontwaardigde toon stelde dat raadsleden die zich afscheiden hun raadszetel zouden moeten teruggeven.
godisliefde.jpg

Bij GroenLinks speelt hetzelfde, daar heeft mevrouw Lijst Bödeker de rechtens ingepikte stoel van de SP thans bij de zetels van GroenLinks gevoegd. De ondernemende gebroeders Wiegel hebben zich afgescheiden van de VVD en zijn voor zichzelf begonnen, maar laten zich wel erg opzichtig fêteren door Leefbaar Purmerend. Maar ja, die partij heeft nu eenmaal geen naam op te houden op het punt van zetels laten waar ze verdiend zijn. Hen valt dan ook niets te verwijten. Datzelfde geldt vanaf nu dus ook voor de VVD en GroenLinks, die hebben op dit punt ook hun normen en waarden bijgesteld.

Er zal, als er toch wat meer is tussen hemel en aarde, met gefronste wenkbrauwen naar worden gekeken. Ik denk niet dat de zelf meegenomen zetels daar zullen worden geaccepteerd.

 

Column artikelen