HomeNieuwsSociale ZakenOpvang vluchtelingen uit Oekraïne op stoom

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne op stoom


In een memo aan de gemeenteraad laat het college van B&W weten hoe er de afgelopen week met hart en ziel is gewerkt voor de vluchtelingen uit Oekraïne in Purmerend.

In de regio Zaanstreek-Waterland werken de 7 gemeenten samen aan de opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De eerste opvang geschiedt in Wormer, waarna vluchtelingen worden verdeeld over de beschikbare locaties. De samenwerking vindt plaats onder de vlag van de veiligheidsregio, bemenst door een team uit de verschillende gemeenten..

Meer en meer mensen uit Oekraïne slaan op de vlucht naar buurlanden voor onderdak nu de oorlog in Oekraïne aanhoudt. In Nederland wordt rekening gehouden met de komst van minimaal 50.000 vluchtelingen. In de regio Zaanstreek-Waterland zullen in elk geval 1000 vluchtelingen worden opgevangen, de voorbereidingen zijn gericht op 2000 opvangplekken.

Gemeentelijk projectteam

In Purmerend zijn inmiddels ook veel vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Soms bij inwoners thuis of in een vakantiehuis, maar ook op de locaties die door de gemeente zijn opgezet, het Burggolf Golfhotel en binnenkort het voormalig gemeentehuis in Middenbeemster.

Een projectteam vanuit de gemeente organiseert deze opvang, beantwoordt de (vele) vragen van inwoners en hun gasten, raadsleden en coördineert waar nodig of gewenst. Dit alles in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, inwoners van Purmerend en ondernemers.

Razendsnel zijn verschillende acties opgezet om de eerste opvanglocaties operationeel te maken. Dit varieert van hele praktische zaken zoals bedden, elektriciteit, voorzieningen en inschrijving bij Burgerzaken tot het voorzien in dagbesteding voor kinderen en vertegenwoordiging van onze gemeente in de regio. Het is hartverwarmend om te merken hoeveel inwoners hulp, diensten en goederen aanbieden om deze mensen te helpen. Het aanbod is dusdanig groot dat het college vraagt om vraaggericht te werken. Waar mogelijk worden vraag en aanbod gematcht of wordt doorverwezen naar maatschappelijke organisaties of particuliere initiatieven.

Inventariseren meer opvanglocaties

Op dit moment wordt geïnventariseerd op welke andere locaties er nog meer opvangmogelijkheden zijn. Zowel voor de eerste noodopvang als voor de langere
termijn. Hierin wordt samen gewerkt met de regiogemeenten. Nieuwe locatie voor opvang vluchtelingen.
Op 14 maart is bekend gemaakt dat de gemeente Purmerend vluchtelingen uit Oekraïne gaat opvangen in het voormalige gemeentehuis in Middenbeemster. Er wordt op dit moment bekeken op welke manier het gemeentehuis aangepast kan worden zodat deze locatie op korte termijn in gebruik genomen kan worden. De behoefte aan opvang is groot, omdat meer mensen op de vlucht slaan naar buurlanden voor onderdak nu de oorlog in Oekraïne aanhoudt. De duur van het verblijf op deze locatie is op dit moment nog niet bekend.
Omwonenden zijn deze week per brief geïnformeerd over de tijdelijke opvanglocatie.
De opvang in het voormalige gemeentehuis zal mogelijk onderdak kunnen bieden aan 75 vluchtelingen.

Er is daarnaast veel hulp aangeboden door Beemsterlingen in de vorm van goederen, diensten en opvang. Bekeken wordt welke hulp gekoppeld kan worden aan deze locatie. De gemeente is daarnaast bezig met de inventarisatie van andere mogelijke opvanglocaties. Hierbij werken de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland met elkaar samen. In de gemeente zetten de gebeurtenissen in Oekraïne aan tot actie bij veel inwoners. Zoals het opvangen van kinderen en familieleden of kennissen uit Oekraïne.

Onderwijs

Het onderwijs is druk bezig om een plan te maken voor zeg maar 1 integraal centrum van 2-18 jaar. Dit moet 1 locatie worden voor de regio Waterland. Hier worden alle krachten van onderwijs en de onderwijspartners in gebundeld. Er zal gekeken worden om zo veel mogelijk onderwijs aan te bieden, dat aansluit op hoe de kinderen dat kregen in Oekraïne. Dan wel gebruik makend van Oekraïens materiaal dan wel online lessen. Daarnaast zal er sociaal-emotionele aandacht zijn , maar ook culturele en sportieve activiteiten. En naschools onderwijs voor degene die dat willen zoals Nederlandse les. Momenteel zijn PSG, CPOW en Opspoor met elkaar hierover in gesprek. Het college hoopt volgende week hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Tot nu kunnen we dus kinderen nog geen onderwijsplek geven ergens anders aangezien zij niet toegerust zijn in taal.
Wel hebben we geregeld dat er in het Burggolf hotel de mogelijkheid is om bij de activiteiten die daar zijn aan te haken. Elke dag zijn er van 11:00- 12.00 uur sportactiviteiten en van 14-16 crea activiteiten. Soms is er ook meer. Via de schakelklassen is dit ook bekend en hebben we afgesproken dat zij kinderen daarnaartoe door kunnen verwijzen tot er een centrum voor onderwijs gereed is.

Sociale Zaken artikelen