HomeNieuwsOnderwijsOPSO wil geld voor verhuizing ML-Kingschool

OPSO wil geld voor verhuizing ML-Kingschool

OPSO-logo

 

De M.L. Kingschool in Overwhere die deze zomer zou verhuizen, zal hopelijk zijn intrek nemen in een leegstaand schoolgebouw aan de Mercuriusweg 2 in de Wheermolen. De OPSO, de bestuurscommissie die het openbare primair en speciaal onderwijs in Purmerend beheert,  verzoekt  de gemeenteraad zo snel mogelijk geld voor de verhuizing ter beschikking te stellen als de weg daarvoor vrij is gegeven. Dat meldt de OPSO in een brief aan de Purmerende gemeenteraad.

In het voorjaar van 2008 steunde de Stadspartij nog een voorstel van PvdA om de afdeling voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van de Martin Luther Kingschool een betere locatie te vinden. In haar brief meldt de OPSO dat het haar, wegens tijdsdruk, niet gelukt is om voor aanvang van het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw aan de Mercuriusweg te trekken. Er werd eerst gedacht dat de verhuizing geen financiële consequenties zou hebben. “Inmiddels is duidelijk geworden dat deze optie wel financiële consequenties heeft”, aldus de OPSO.

In het raadsforum Samenleving van 4 september jl. is aan wethouder B. Daan (onderwijs) duidelijk gemaakt dat de situatie voor de leerlingen en de werknemers van de M.L. Kingschool dusdanig slecht is dat er per direct een oplossing moet komen en ieder uitstel onacceptabel is. Daan heeft aangegeven deze maand met de marktpartijen om de tafel te zitten om tot een oplossing te komen. In de raadsvergadering van 25 september 2008 kan het besluit worden genomen over de financiële consequenties. De OPSO schrijft in haar brief over de discussie op 2 oktober 2008 tijdens het forum Samenleving, maar deze datum is nu achterhaald. De Stadspartij zal de zaak op de voet volgen en de wethouder aan zijn opdracht houden om de zaak deze maand af te ronden, zodat de school snel in een betere accommodatie is gehuisvest.

Onderwijs artikelen