HomeNieuwsColumnNieuws over niets

Nieuws over niets

aapjes.jpg
‘Much To Do About Nothing’,
dat was het geval met de heisa afgelopen week over Kritisch Purmerend. Iemand deed een gelukte poging om politiek en medialand Purmerend in de gordijnen te jagen. Dat de website van de Stadspartij door hem als de beste van alle politieke partijen in Purmerend werd benoemd, beter dus ook dan van zijn eigen partij, was mooi meegenomen. Ook wemelde Kritisch Purmerend van de artikelen die van de kritische website van de Stadspartij: ‘de luis in de pels’ van de Purmerendse  politiek waren gekopieerd. Ook artikelen van mijn hand. Trots vervulde me wel. Een beetje columnist wil toch gelezen worden en daar de bevestiging van zien. Eigenlijk geen echt nieuw kritisch nieuws dus op de website van Kritisch Purmerend, maar het bracht de gemoederen van de Purmerendse regenten en de spreekbuizen van Purmerend wel in beweging.

Uit zeer betrouwbare bron, u weet die kloppen altijd bij mij, heb ik vernomen dat via het IP-adres de PC, van waaraf de website van Kritisch Purmerend werd gevoed, is opgespoord. Het IP-adres is het Internet Protocol waarmee computers op internet elkaar kunnen vinden. Elke op internet aangesloten computer heeft een IP-adres, een soort telefoonnummer. Zonder IPadres is een website, mailserver of computer niet traceerbaar en dus…, u snapt wel hoe dit speurwerk is verlopen.

Boze tongen beweren nu dat de redacteur van Kritisch Purmerend helemaal niet zulke nobele doelen had als anarchistische geesten in onze samenleving opperen. De redacteur zou twee vliegen in één klap hebben willen slaan. Het college lekker ‘afzeiken’ en de publieke verdenking daarvan richting Stadspartij sturen. Helaas ontbrak het de redacteur aan voldoende ICT-kennis en kon hij worden opgespoord. In beperkte politieke kring is zijn naam nu bekend, hij zal er ongetwijfeld in die kring op worden aangesproken. Daar zal de nodige commotie nog over ontstaan voorspel ik u, tenzij de confrontatie in politieke kring toch wordt ontlopen. In dat geval heb ik er de komende weken nog een lekker artikeltje door achter de hand. Ik houd het dus even spannend, houd de Purmerendse nieuwsvoorziening goed in de gaten.

Een voorstel van iemand met ‘tropenkolder’. Zo kwalificeerde Roald Helm een voorstel van de zichzelf benoemde politieke hofnar van Purmerend: Henk Heida. Die wil dat de spreektijd van kleinere partijen dan zijn vluchtpartij Leefbaar Purmerend 2001, wordt verminderd. Het zetelaantal is daarbij voor hem een rekeneenheid. In het oorspronkelijke rekenvoorstel had hij Leefbaar nog in de hoogste categorie ingedeeld. Ervan uitgaande dat die partij nog vijf zetels, in plaats van de nu nog maar vier zetels bezit. Ook Leefbaar zou door zijn foute voorstel zo spreektijd verliezen. Op de valreep liet hij zien welke slechte bedoelingen hij met zijn voorstel in gedachten heeft. IJlings paste hij het voorstel zo aan dat Leefbaar toch de maximale spreektijd zal behouden. Waren het eerst alle partijen met minder dan vijf zetels die spreektijd zullen verliezen, nu worden het alle partijen met minder dan vier zetels.

kokadorus.jpgHofnar Heida koketteert graag met zijn ‘liberale’ geestesgesteldheid, maar sinds hij de VVD verliet is daar danig de klad in gekomen. Althans als hij de liberale geest daadwerkelijk ooit heeft bezeten, want ook daar begin ik steeds meer aan te twijfelen. Het zou best wel eens allemaal toneelspel kunnen zijn, in stijl van de legendarische verkoper Kokadorus (foto) vroeger. De PvdA (wie anders), was het natuurlijk met dit voorstel van de zonderling Heida eens. ‘Als die partij groot wordt, verliezen ze zich in grootheidswaan en worden ze vanzelf weer klein’, zei ooit een voormalig PvdA-lid tegen me. Ik kan me eerlijk gezegd overigens niet voorstellen dat de liberale fractievoorzitter van de PvdA: Jos Lutz, het met dit fractiestandpunt eens is. We zullen zien, hij kan altijd nog naar het Algemeen Ouderen Verbond overstappen.

Gelukkig tekent zich, onder aanvoering van de echte liberalen van de VVD, een ruime meerderheid af voor gelijke spreektijd dus ongeacht zetelaantal. Nu de woordvoerders nog dresseren dat ze ook binnen die toegemeten tijd blijven, vooral daarbij op Henk Heida te letten. Korthouden die man!

Column artikelen