HomeNieuwsOnderwijsML-Kingschool nog deze zomer in ander gebouw

ML-Kingschool nog deze zomer in ander gebouw

m. l. kingschool.jpg
Voor de school voor voortgezet speciaal onderwijs (V.S.O.), de M.L. Kingschool aan de Den Uyllaan, zal nog in september van dit jaar een nieuwe locatie gezocht worden. Stadspartij P93 stemde bij de voorjaarbegroting in met een voorstel om voor deze kwetsbare groep leerlingen een betere locatie in Purmerend te vinden.

Het college van burgemeester en wethouders wilde ongeveer 3,5 miljoen euro uitgeven aan een nieuw gebouw voor de M.L. Kingschool. Wel zou de voorbereiding en de bouw ervan zo’n drie jaar in beslag nemen. Dit zou betekenen dat de leerlingen nog minstens drie jaar in het oude gebouw aan de Den Uyllaan moesten blijven zitten. Dit gebouw voldoet in zijn geheel niet meer aan de eisen voor speciaal onderwijs.

In juni liet wethouder B. Daan (onderwijs) nog weten dat de M.L. Kingschool mogelijk verhuist naar de dependance van de school ‘Wheermolen’ aan de Mercuriusweg. Deze school stond al leeg, omdat de grond bedoeld was voor het vernieuwen van de Wheermolen-West. Omdat de overdracht van de grond aan projectontwikkelaar Bouwfonds nu langer duurt, kunnen de kosten voor de herstructurering van de Wheermolen-West hoger uitvallen dan vooraf was gepland.

Ook is de gemeente bezig met de optie voor een noodgebouw. Waar deze noodlocatie zou moeten komen is nog niet bekend. Wethouder Daan gaf eerder aan dat hij de kosten van beide projecten uiterlijk eind oktober 2008 aan de raad bekend maakt. Tijdens de voorjaarbegroting, die in mei 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld, zei de wethouder nog dat hij niet kon beloven of hij het voorstel uit kon voeren, vanwege de kostenoverschrijdingen. Op het CDA na stemde alle partijen toch in met het PvdA-voorstel om de M.L. Kingschool tijdelijk een betere locatie te bieden.

Verder stemde de raad unaniem in met een voorstel van de VVD om bij de nieuwbouw van de M.L. Kingschool rekening te houden met mogelije uitbreiding van het gebouw in de toekomst. Het nieuwe gebouw moet flexibel zijn om in te kunnen spelen op de verandrende vraag van ruimte beslag. Ook een voorstel van de SP om de leerlingen zoveel mogelijk in Purmerend op te vangen werd breed gesteund door de raad.

Onderwijs artikelen