Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten

Metahan Hasirci

Beste Purmerender,
tMetehan Hasirci
Mijn naam is Metehan Hasirci. Ik ben een geboren en getogen Purmerender. Purmerend is daarom echt mijn stad. ik ben sinds 2010 actief voor de STADSPARTIJ.

Als eerste wil Ik Iedereen bedanken die mij en de Stadspartij de afgelopen vier jaar hebben gesteund. Wij hebben veel kunnen bereiken wat wij in ons verkiezingsprogramma hadden staan en zijn nog niet klaar om deze mooie stad nog mooier te maken. Daarom stel ik mij voor de komende vier jaar weer kandidaat om de stad nog leefbaarder, veiliger, gezelliger en financieel gezonder te maken.

De afgelopen vier jaar heb ik mij ingezet voor een leefbaardere en veilige buurt door actief In de buurt en in de raad met regelgeving bezig te zijn, verbintenissen in de stad met instellingen en mensen met verschillende migratie achtergronden. Vestigingskilmaat voor ondernemers verbeterd door regeldruk te verminderen.

Ik, Metehan Hasirci Purmerender in hart en nieren, stel me weer voor de komende vier jaar kandidaat en reken weer op uw steun lijst 1 plaats 5.

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:

Metehan Hasirci

m.hasirci@stadsparlijpurmerend.nl 
www.StadspartijPurmerend.nl

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....