HomeNieuwsColumnMeer flexibiliteit voor studerende jonge mantelzorgers

Meer flexibiliteit voor studerende jonge mantelzorgers

Amber van der Meeren
foto Stadspartij-BPP


Op 12 maart 2024 is door de tweede kamer een motie aangenomen waarbij aandacht wordt gevraagd voor de studerende mantelzorger. Deze motie heeft de strekking om flexibeler om te gaan met studenten die studeren en mantelzorg verlenen aan een familielid om zo de studie beter haalbaar te maken.

Combineren mantelzorg en studeren

De aangenomen motie heeft de strekking dat de flexibele afspraken die er zijn voor topsporters en ondernemers ook gaan gelden voor studerende mantelzorgers. Door het aannemen van de motie is een eerste stap gezet naar het haalbaarder maken om studeren en mantelzorg te combineren.
De jonge mantelzorgers  moeten soms onverwacht thuis aanwezig zijn en missen hierdoor lessen of deadlines. Nu is het voor de jonge studerende mantelzorgers moeilijk om hier afspraken over te maken met de docenten. Voor topsporters en ondernemers zijn deze flexibele afspraken er dus wel al.

De motie die is aangenomen in de tweede kamer verzoekt de regering in overleg met de Vereniging Hogescholen en MantelzorgNL afspraken te maken voor jonge mantelzorgers, waarmee een haalbare combinatie tussen mantelzorg en studie mogelijk wordt gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan vergelijkbare afspraken die zijn gemaakt voor topsporters. De bevindingen van deze gesprekken worden voor de begrotingsbehandeling OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 2025 met de kamer gedeeld (Wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Houdende de Verankering van Eenheden van Leeruitkomsten in Die Wet (Wet Leeruitkomsten Hoger Onderwijs), 2024).

Achtergrondinformatie jonge mantelzorgers en ondersteuning

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2023). Eén op de vijf jongeren tussen de 16 en 24 jaar verlenen mantelzorg voor een ouder, broertje, zusje, oma en/of opa.

Voor de jonge mantelzorgers zijn verschillende organisaties die ze ondersteunen. Zo is MantelzorgNL een landelijke organisatie voor mantelzorgers jong en oude en voor alleen de jonge mantelzorgers heb je JMZpro, ook een landelijke organisatie die zich inzet voor jonge mantelzorgers.
In de gemeente Purmerend zijn er WelzijnWonenPlus en MEE Amstel en Zaan die zich inzetten voor jonge mantelzorgers. WelzijnWonenPlus organiseert activiteiten voor jonge mantelzorgers. Dit doen ze vaak in samenwerking met MEE Amstel en Zaan. MEE Amstel en Zaan heeft ook groepen voor Brusjes. Brusjes zijn kinderen/jongeren die een broertje of zusje hebben met een chronische ziekte of psychische aandoening.

Verschillende andere landelijke en lokale organisaties bieden ook hulp aan jonge mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan Parnassia voor jonge mantelzorgers met ouders met een psychische aandoening.

Aanmelden als jonge mantelzorger

Als jonge mantelzorger kan jij je aanmelden bij de gemeente en word je uitgenodigd voor activiteiten en ontvang je ook een mantelzorgcompliment.

Column artikelen