HomeNieuwsColumnLeren omgaan en leven met Covid

Leren omgaan en leven met Covid

 

Bert Meulenberg

Woensdagochtend 12 januari zag ik, bij het dagelijks doornemen van de stukken op de website van de gemeente, een brief van het college over extra markten.
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de weekmarkt in de binnenstad uit te breiden. De wekelijkse markt op dinsdag blijft gewoon doorgang vinden en  op  vrijdag worden winkeliers in de gelegenheid gesteld om hun waren buiten te verkopen op een marktkraam.

Voor de winkeliers in de binnenstad is dit een mooie en creatieve extra handreiking van de gemeente. Als ondernemer, en met name in de sectoren die hard worden getroffen door de ingestelde lock downs, is het heel moeilijk om te overleven. Winkeliers van niet essentiële winkels, reisorganisaties, ondernemers in de horeca en cultuurinstellingen hebben al twee jaar te maken met flinke (omzet)verliezen en velen staan zo langzamerhand met hun rug tegen de muur.

Inmiddels is de persconferentie op vrijdag 14 januari over de coronamaatregelen achter de rug. Mark Rutte en Ernst Kuiper hebben de coronamaatregelen iets versoepeld. Winkelen mag weer tot 17.00 uur, het middelbaar- en hoger onderwijs gaat weer open en er mag weer meer gesport worden (zowel binnen als buiten). De horeca en de cultuursector blijven dicht.
Begrijpelijk dat vanuit die hoek veel ongenoegen, protest en burgerlijke ongehoorzaamheid te horen is. Op

Foto Stadspartij

diverse plaatsen hebben horeca ondernemers uit protest de deuren geopend. Ook in Purmerend hebben op zaterdag 15 januari veel horecabedrijven, onder de noemer van demonstratie tegen het gevoerde beleid hun deuren geopend. Heel begrijpelijk maar jammer dat het zo ver moest komen. Tegen de wettelijke regels ingaan is nooit wenselijk maar gezien de omstandigheden verdedigbaar. De cultuursector heeft op 19 januari met allerlei creatieve actievormen aangegeven dat de maat vol is.

Vanuit de rijksoverheid wordt al lange tijd aangegeven dat de meeste besmettingen komen van het onderwijs terwijl dit in de horeca en cultuursector vele malen minder was en is. En zeker als de horeca en cultuurinstellingen zich aan de veiligheidsregels houden, zoals ze eerder lieten zien, moet een veilig opening kunnen.

We vergeten wel eens dat een ondernemer geen baan van 8 tot 5 heeft. Ondernemen betekent vaak 7 dagen in week met je onderneming bezig zijn, de zorg hebben over je omzet, vaak ook de verantwoording nemen over je medewerkers. Medewerkers waar in veel gevallen gezinnen bij betrokken zijn. Ik ken heel veel ondernemers die hier nachten wakker van liggen. Ik spreek ondernemers die inmiddels geen spaargeld meer op hun rekening hebben staan, die al een extra hypotheek op hun woning hebben genomen, die niet meer weten wat ze nog meer moeten doen om uit deze verschrikkelijke impasse te komen.

Ook bij onze politieke partij, Stadspartij – Beemster Polder Partij, komt dit onderwerp regelmatig aan de orde. Wij snappen de maatregelen die ter bescherming van de zwakkeren in de samenleving moeten worden genomen. Maar zien toch wel veel tegenstrijdigheden in het huidige gevoerde nationale beleid.

Onderliggend is dat de gevoerde communicatie niet logisch overkomt en dat besluiten vaak niet goed op inhoud worden uitgelegd. Dit is een ongewenste situatie, tel daarbij op dat winkelen in Duitsland en België is toegestaan en hier is alles op slot, leg het maar eens uit, ik kan het niet.

Foto Stadspartij

Als je van alle experts, die in deze pandemie voor het voetlicht treden, hoort dat corona niet meer zal verdwijnen is het tocht tijd om onze maatschappij daarop in te richten. Ik ben geen expert maar zie wel dat je op de wijze zoals we nu handelen niet door kunt gaan.
Op de eerste plaats verdwijnt het draagvlak waarop het gevoerde beleid is gebaseerd, de rek gaat eruit zelfs bij de  meest volgzame inwoners. Op de tweede plaats zal er ook een kentering komen in de beschikbare gelden voor de noodzakelijke steunmaatregelen. We hebben nu het geluk dat deze pandemie plaats vindt in een tijd dat de economie zeer goede resultaten boekt. Als deze pandemie had plaats gevonden in een tijd dat er harde bezuinigingen nodig waren had de wereld er heel anders uit gezien en waren er naar grote waarschijnlijkheid al veel ondernemers failliet gegaan. Of… er was zoveel geld, via door het rijk afgesloten leningen, geïnvesteerd in steunmaatregelen dat we daar nog vele jaren de negatieve effecten van zouden ondervinden. Dat laatste kan overigens nog steeds; het tij kan zomaar keren.

Het lijkt me gepast dat er vanuit de rijksoverheid op korte termijn wordt gekeken welke structurele maatregelen er moeten worden genomen om tot een verantwoorde en zo veilig mogelijke samenleving te komen waarin we -waar mogelijk- terug kunnen naar ons oude normaal. Iedereen zal begrijpen dat het beschermen van onze zwakkeren daarbij prioriteit moet hebben.

Veel landen om ons heen nemen beslissingen die die richting inslaan. Je ziet nu bij alle discussies die je over dit onderwerp voert dat er vergelijkingen ter tafel komen over de beleidsvoering in die andere landen.

Tot slot hoop ik dat er snel een einde komt aan de pandemie, waarbij ik ten volle besef dat dit iets is wat niet zomaar eventjes zal gebeuren. Dus laten we snel komen tot oplossingen die zodanig zijn ingericht dat we grotendeels terug kunnen naar het oude normaal.

Bert Meulenberg

 

Column artikelen