HomeNieuwsOnderwijsLaaggeletterdheid in Purmerend

Laaggeletterdheid in Purmerend

analfabetisme
De gemeenteraad heeft gevraagd om een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot onze activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid.
Met zijn bericht van 23 januari 2012 heeft wethouder Daan die vraag beantwoord. In zijn bericht hierover wordt antwoord gegeven op de vraag wat de gemeente Purmerend op dit moment doet op het gebied van laaggeletterdheid.

Voor laaggeletterden heeft de gemeente bij het regiocollege een cursus laaggeletterdheid ingekocht. Tijdens deze cursus kunnen laaggeletterden zichzelf een doel stellen en zich hier op richten. Naast deze cursus verzorgt het regiocollege vier keer per jaar een lezing ‘herkennen laaggeletterdheid’. Deze lezing wordt gehouden onder professionals van verschillende instellingen om aandacht te besteden aan het thema laaggeletterdheid en het herkennen daarvan. De professionals kunnen na het volgen van deze cursus laaggeletterdheid herkennen en mensen doorverwijzen naar het Regiocollege en de bibliotheek.

In de bibliotheek staat het ‘NL Plein’, dit is een plein speciaal ingericht voor taalbehoeftigen en bevat litteratuur en cd’s  bedoeld voor deze doelgroep. De bibliotheek werkt nauw samen met het regiocollege en de aanbieders van de taal en inburgeringstrajecten. Verder wordt jaarlijks aandacht besteed aan taal door bijvoorbeeld het organiseren van spelletjesavonden gericht op taal. In 2011 heeft de gemeente in samenwerking met de bibliotheek gemeentebreed en voor de gemeenteambtenaren een wedstrijd laaggeletterdheid uitgeschreven, het doel hiervan was aandacht vragen voor laaggeletterdheid. 

Eind 2011 heeft het Regiocollege een actie gehouden, waarbij 113 werkgevers uit Purmerend benaderd zijn met de vraag of en hoe zij aandacht zouden willen besteden aan laaggeletterden binnen hun bedrijf. We zijn nog in afwachting van deze resultaten.

 In 2012 wordt een evaluatie laaggeletterdheid uitgevoerd. De uitkomsten van deze evaluatie worden meegenomen in het verder vormgeven en uitvoeren van beleid hierover.

Onderwijs artikelen