HomeNieuwsColumnKoopzondagen niet terug te draaien

Koopzondagen niet terug te draaien

achterhoedegevechtkoopzondag
Er gebeurde in de afgelopen raadsvergadering iets heel vreemds. En dan doel ik niet op het, door toedoen van VVD, overgrote deel PvdA, Leefbaar Purmerend, Trots op Nederland en CDA, voor zich uitschuiven van het welzijn van wilde dieren in circussen. Die partijen willen wachten tot de regering er iets aan doet. Stadspartij, D66, AOV SP en GroenLinks wilden daar zo spoedig mogelijk nu al een einde aan maken, maar de gezamenlijke motie daarvoor redde het dus niet. Het wachten is op de landelijke wetgever die ten langen leste aan de dierenkwelling in circussen dan maar een einde moet maken. Maar dit terzijde.

Nee, ik doel op de raadsbehandeling aan de hand van een VVD-motie over de openingstijden voor levensmiddelenzaken op zondag. Recent werd het alle supermarkten toegestaan om zondags tussen 16:00 en 20:00 uur open te zijn. Vooruitlopend op de nieuwe Winkeltijdenwet kan dit namelijk al. En open gaan ze allemaal. In de communicatie van gemeente lag het accent op de supermarkten. Door de motie van de VVD, die eenzelfde toestemming voor alle levensmiddelenzaken wilde (dus ook voor slagerszaken, bakkerszaken, groentezaken, enz.), kwam vast te staan dat het openingsregime nu al geldt voor alle detailhandel op levensmiddelengebied in Purmerend. Wie een vergunning aanvraagt, krijgt het. Zo simpel is het, bevestigde wethouder economische zaken Berent Daan (PvdA). Duidelijk en afdoende zou je denken, discussie gesloten! Motie overbodig, wel informatief van nut.

Toch ontstond nog een merkwaardige discussie, doordat de VVD de motie vervolgens niet als overbodig introk. De tegenstanders, partijen die op dit punt traditioneel en conservatief denken, waren tegen de VVD-motie; de progressieve meer met hun tijd meegaande partijen waren voor. Op emotionele toon liet in het bijzonder CDA woordvoerder Rob Duijker weten het absoluut oneens te zijn met de zondagopenstelling. Leefbaar Purmerend deed dit wat zakelijker en uitte zorg over met name de kleine winkelier. Die zit hier in Purmerend niet op te wachten. De tegenstanders van koopzondagen gingen daarbij totaal voorbij aan het feit dat zij een door de samenleving achterhaald standpunt innemen. Net als de concurrentie door internetbedrijven laat de ontwikkeling naar een door winkeliers en ondernemers zelf te kiezen openstelling op koopzondag zich niet terugdraaien. Terecht merkte fractievoorzitter Mario Hegger van de Stadspartij op dat de winkels in Purmerend nu al koopkracht verliezen, zeker op zondag aan de omliggende gemeenten (Amsterdam Noord, Zaanstad, Amsterdam Centrum, grootwinkelbedrijven). Die concurrentie neemt alleen maar toe. Daar moeten winkeliers die ondernemend willen zijn een front tegen kunnen maken. Met louter praten met achterhaalde standpunten over koopzondagen in Purmerend komt daar geen schot in.

Er werd zelfs nog over de VVD-motie gestemd. Met 18 stemmen voor en 16 tegen werd de motie van de VVD aangenomen. Iets wat dus al kan en mag werd met een motie nog eens herbevestigd. Jas, plas, was alles blijft dus (gelukkig) zoals het was. Direct vroeg ik mij af wat er zou zijn gebeurd als de uitslag andersom was geweest. De motie dus zou zijn verworpen. Kan de raad dan zomaar iets wat wettelijk mag buiten werking zetten? Had de burgemeester dan als hoeder van wet en recht ingegrepen en de uitslag van deze motie als onrechtmatig weggezet? Jammer dat het zover niet kwam, dat had een interessante situatie opgeleverd.

Zouden de tegenstemmers bij winst direct in opperste euforie een verbod op internetbedrijven in Purmerend hebben voorgesteld? Het blijven vragen, helaas zeg ik erbij. Een beetje overbodige reuring kan nooit kwaad. Nu deed het hele tafereel me denken aan de invoering in de vroege 60-er jaren in de vorige eeuw van de vrije zaterdag. Dat gebeurde eerst bij goed lopende bedrijven, toen op proef bij meer bedrijven en ook bij basisscholen. Toen werd alles teruggedraaid om later in één klap ingevoerd te worden. Zo zal het met de koopzondagen het komende jaar ook aflopen. Let op mijn woorden.

Column artikelen