HomeNieuwsColumnKerstboodschappen

Kerstboodschappen

domdom
De PVV opende de kerstmaand met oorlogszuchtige taal. Dat lijkt met het geijkte bericht om veel Nederlanders op de openingsdag van deze column, mee wakker te schudden. De openingsdag is ook nog eens Eerste Kerstdag, dus een vredelievender moment is niet  te kiezen. De kerstdagen zijn de dagen dat je hart open moet gaan voor de boodschap voor de vrede op aarde. Straks zijn de kerstdagen voorbij en gaat knetterrechts dus weer onverdroten verder met het zoeken naar onderwerpen voor de volksmenerij. Dus nu even de tijd van bezinning.

De PVV wil dat de westerse landen Iran aanvallen. Het zou een preventieve oorlog moeten zijn, omdat de PVV bang is dat Iran over niet al te lange tijd over kernwapens beschikt. “Via een aanval moeten we onze eigen vernietiging voorkomen”, zegt PVV’er Wim Kortenoeven. Hij vindt dat de rest van de Tweede Kamer veel te luchtig doet over de gevaren van de Islam. Kortenoeven zei dit begin december in een Tweede-Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze oorlogstaal is in onze Joods-Christelijk traditie bezig aan een revival.

Sinds de kruistochten heeft de roep om ten strijde te trekken tegen de Islam en zijn aanhangers, de moslims, niet meer zo luid geklonken. Rookmagiër en minister van defensie, CDA-er Hans Hillen weet dus wat hem te doen staat om de coalitie van CDA, VVD en PVV in stand te houden. Hij is zwaar aan het bezuinigen op militair materieel en defensiepersoneel. Maar in de divers musea, die toch de tering naar de nering moeten zetten, komt veel nu nog tentoongesteld middeleeuws wapentuig vrij. Stop dat maar in handen van die oorlogszuchtige PVV-ers. Een kinderhand is snel gevuld.

Een tegenreactie van een obscuur clubje van Moslims kon natuurlijk niet uitblijven. Die Moslims vieren geen kerst laat staan dat ze er vredelievende bedoelingen op na houden. Op YouTube kondigt ‘Sharia4Holland’ zich aan en roept koningin Beatrix op zich tot de islam te bekeren en Geert Wilders om berouw te tonen: ‘ we zullen pas rusten als de dood ons zal inhalen of de vlag van sharia zal waaien boven het Koninklijk Huis’.

Op het YouTube filmpje zegt de organisatie o.a. : ‘beste broeders en zusters, word wakker. De tijd is gekomen om te werken aan de islamitische revolutie. De sharia is niet enkel executies, handen afhakken en stenigingen. De sharia is veel meer dan dat’.
Op het eind van het filmpje worden Nederlanders onder druk gezet zich tot de islam te bekeren: ‘als jullie in vrede willen leven, leef dan in vrede als moslims’.Zonder direct tot dezelfde directe taal van Kortenoeven te komen druipt indirect de dreiging er in deze ‘kerstboodschap’ natuurlijk vanaf. ‘Oog om oog, tand om tand.’

Er gebeuren meer opmerkelijke dingen in onze Tweede kamer. Oud-politici die wachtgeld ontvangen, moeten volgens de Tweede Kamer net als mensen in de bijstand een tegenprestatie gaan leveren voor hun uitkering. Een motie daartoe van SP-politica Sadet Karabulut is recentelijk aangenomen door een Kamermeerderheid. Naast oppositiepartijen heeft ook gedoogpartner PVV van het minderheidskabinet van VVD en CDA ingestemd met de SP-motie. Om nog maar eens aan te geven tot welk een vechtcultuur de Joods-Christelijke traditie leidt. ‘Slaat u mij op de ene wang dan mep ik terug op uw andere wang’, zei Shakespeare al eens.

Karabulut had de motie namelijk ingediend bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken in reactie op het kabinetsplan om gemeenten meer ruimte te geven bijstandsgerechtigden op te roepen voor allerhande klussen. Daardoor kan aan mensen in de bijstand straks gevraagd worden om bijvoorbeeld koffie te schenken in een bejaardentehuis of sneeuw te ruimen voor de deur van ouderen.

De Amsterdamse afdeling van de VVD reageerde meteen op dit buitenkansje. De Amsterdamse VVD wil bijstandsgerechtigden inzetten om sneeuw te ruimen en te strooien. De partij vindt het onacceptabel dat op veel plekken in de stad nog altijd veel sneeuw ligt, liet ze dinsdag weten. De VVD wil het verder verplicht maken om de eigen stoep sneeuwvrij te maken. Enkele jaren geleden stond dat nog vermeld in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). „De eigen stoep sneeuwvrij maken, is iets dat iedereen eigenlijk uit zichzelf zou moeten doen. Helaas gebeurt dat niet, dus pleiten wij ervoor deze verplichting weer in te voeren”, stelt VVD woordvoerder Maurice Piek.

Dat laatste is meteen de link naar Purmerend. Waar inmiddels ook onze eigen VVD, bij monde van wethouder Hans Krieger, heeft laten weten wel wat te zien in de verplichte dienstverlening door steuntrekkers. Had de PvdA vroeger ‘Nieuw Links’, zo heeft de VVD thans ‘Nieuw Flinks’! Het uitdelen van een 3 kilogram zakje strooizout is inmiddels in Purmerend na het uitbreken van zoutrellen afgeschaft. Aangekondigd werd bij de behandeling van dit door de raad aangenomen CDA voorstel, ook dat de bepaling om je eigen straatje sneeuw- en ijsvrij te houden uit de Purmerendse APV zal worden geschrapt.

De Purmerenders klagen terecht naar ik vind over de gladheidbestrijding in onze stad. Ik kan zo een hele reeks voorbeelden aanvoeren die de eerder door de gemeenten gebezigde slogan: ‘we zijn er klaar voor!” ,logenstraffen. Wethouder Helm heeft nog veel inefficiëntie uit te roeien in het gemeentelijk apparaat, lijkt me. Daar kun je hele goede en zwaar betaalde interimmers voor inhuren. Die interimmers gaan de komende jaren hoe dan ook gouden tijden tegemoet, maar dit terzijde. Maar mag ik dan ook even klagen over de meeste Purmerenders inclusief de winkeliers? Als je door Purmerend wandelt, valt juist op hoeveel Purmenders en winkeleirs hun straatje voor hun deur (nu nog verplicht) niet, al was het maar uit burgerzin,  hebben schoongemaakt. En ondertussen met zijn allen maar klagen over die gemeente. ‘Wel de splinter in de ogen van de ander zien, maar niet de balk in eigen ogen’, om er nog maar eens een kerstboodschap tegenaan te gooien.

Op de ruimverplichting wordt, in opdracht van de gemeenteraad, nu niet gehandhaafd zo liet verantwoordelijk wethouder Helm weten. Edwin Voorbij van D66 opperde dat een aanpak van de gemeente om de mentaliteit bij de burgers te verbeteren geen kwaad zou kunnen. Daar valt veel voor te zeggen en het is ook dringend nodig, maar de raad koos helaas niet voor het voorstel van Voorbij. De raad hulde zich in de mantel van onmachtigheid, daarmee toegevend aan de groeiende onverschilligheid, onverdraagzaamheid en hufterigheid die steeds meer in onze samenleving sluipt.

Column artikelen