Hobbyisme

hobbyisme
Geregeld word ik op straat en in de media een nieuwe rechtse hobby gewaar.  Samen te vatten in de rechtse, ook op onze Koemarkt te horen, slogan: ‘we gaan de PvdA slopen’. De PvdA doet er kennelijk toe, de SP niet. De PvdA wordt als de te bestrijden tegenstander gezien, de SP niet. Hoe komt dat toch? Is dat sloopkarwei soms al klaar?

Alle zaken in de samenleving die slecht, niet goed gaan of onbeheersbaar dreigen te worden, worden door de rechtse hobbyisten-lobbyisten tot de categorie ‘linkse PvdA hobby’s’ gebombardeerd. De aandacht wordt zo handig door de aanvoerders van de rechtse proleten, afgeleid van de werkelijke veroorzakers van de huidige financiële crisis. Zo wordt ook klinkende munt geslagen uit de onvrede in de samenleving. Zelfs in Amerikaanse diplomatieke berichten wordt aan het thuisfront in die (negatieve) zin gerapporteerd over de Nederlanders. Maar de aanhangers van onze GTST cultuur ontgaat deze observatie van buiten of deze wordt gewoon verdrongen. Want het zijn natuurlijk de rechste old boys in de financiële  wereld geweest die met onze spaar- en pensioencenten, rechtse inhalige monopolyspelletjes hebben zitten spelen. Dit totdat de pot leeg dreigde te vallen. En ja hoor het is crisis! Linkse hobby?

Nu hebben allerlei zaken in de samenleving die moeilijkheden opleveren van oudsher als onstaansbron een economische groei bevorderende achtergrond. Daar moet door de politiek steeds achteraf met sociale regels en voorzieningen op worden gereageerd. Was het niet de oude Drees (PvdA) die zich fel keerde tegen de gezinshereniging van de buitenlandse gastarbeiders. Gastarbeiders die door werkgevers op grote schaal werden geronseld om hier aan de lopende banden te komen werken, maar dit terzijde. Daar bestaat nog een mooie documentaire over die de productiegroei van de blikfirma Thomassen&Drijver-Verbliva als onderwerp heeft. De rekening van gedane zaken die geen keer nemen wordt keer op keer door ons ‘het klootjesvolk’ betaald, daar zorgen de machtigen die ons besturen wel voor. Zelf cashen ze uiteraard eerst. En het is niet de linkse elite die in die besturen voorop loopt maar de rechtse elite.

Iedereen die nog in de rechtse campagne-kletskoek van de linkse elite met volksvijandige hobby’s gelooft, wordt dringend aanbe­volen de Volkskrantbijlage van zaterdag 11 december ter hand te nemen, over de Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. Kijk je naar de politieke voorkeur dan blijkt de PvdA zwaar ondervertegenwoordigd (om van GroenLinks en SP te zwijgen), en de VVD juist zwaar oververtegenwoordigd. Dat geldt weliswaar ook voor D66, maar dat wil zichzelf nadrukkelijk niet (meer) als links beschou­wen – dus wie ben ik om dat dan wèl te doen. Sociaal-economisch rechts is binnen deze Top200 in de overgrote meerderheid – geen wonder, want het bedrijfsleven is prominent aanwezig. Die meerder­heid ziet de PVV weliswaar niet zo zitten, maar is met het rechtse kabinetsbeleid heel tevreden: de belangen van het bedrijfsle­ven worden goed behartigd, van de bezuinigingen merkt men in de betere kringen nu en straks weinig: “de klappen vallen aan de onderkant”.

Het is te hopen dat de nu nog zwijgende Nederlander dit snel door gaat krijgen zodat de sloop van de PvdA tijdig kan worden gekeerd. Want die partij heeft een naam op te houden in het lijmen van de brokken. Tot en met het oplossen van crisissen aan het koningshuis toe (Greet Hofmans en de Lockheed affaire).

In Purmerend zijn het vooral de lokale partijen die het hoofd koel weten te houden merk ik. In de afgelopen raadsvergadering zag ik daar verschillende voorbeelden van. Ariewim Boer van Leefbaar Purmerend 2001 had kennelijk mijn column de vorige keer goed gelezen. Of zijn persoonlijke PVV coach heeft hem erop gewezen. Een 9e plek op de kieslijst voor de PVV in Noord Holland is natuurlijk een privacy gevoelige plaats. Ariewim was dit keer plotseling als hoeder van fatsoenlijk debatteren in de weer en zeer op dreef. Tot twee keer toe kapittelde hij, nog voor raadsvoorzitter Don Bijl daarvoor de kans kreeg, TrotsOpNederland-woordvoerder Taco Scargo. Die op één dreun teveel op de toer van kroegpraat ging. Scargo en Boer dat zijn geen vrienden, dat constateerde ik wel snel.

Henk Heida, eveneens van Leefbaar, maakte op weergaloze wijze gehakt van een D66/TrotsOpNederland-motie om een mediator aan te wijzen voor de probleembouw aan de Nieuwstraat. Het voorstel was slecht doordacht, zat qua bedenksel van een mediator volkomen op een vals spoor. De indieners van de motie denken namelijk dat een mediator scheidsrechtert, dus een soort rijdende rechter is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de rol van een mediator. Ook was niet nagedacht over wie de ‘scheidsrechter’ betaalt en ook de ‘mediationovereenkomst’ bleek onbekend terrein. Heida was zichtbaar geërgerd over zoveel opeen gepakte onverstand bij de indieners van de motie. In de stilte van mijn huiskamer zat ik me met hem mee te ergeren. Maar ja ik heb dan ook net als Henk Heida verstand van dit soort zaken. 16 van de 35 raadsleden niet en bleken geestelijk ook niet meer bereikbaar. Ze stemden toch voor de motie, ondanks het vlammende tegenbetoog. Onbegrijpelijk en tegelijkertijd zeer verontrustend.

Een voorstel van de Stadspartij om 1,6 miljoen euro aan teveel geëinde heffing terug te betalen aan de burgers, redde het. Met alleen de stemmen van D66 en CDA tegen. D66 woordvoerder Sampimon draaide zichzelf dol om maar het prestigieuze ‘nee’ te  kunnen beargumenteren. CDA-woordvoerder Duijker haalde er zelfs de bijbel bij, iets uit Genesis als ik het goed begreep. ‘Zeven vette en zeven magere jaren’. Hij doelde op de in zijn ogen zeven vete jaren nu. Dus de 1,6 miljoen moesten we nu in de bijbelse graanschuren leggen voor de nog komende magere jaren. Volgens mij moeten die graanschuren voor de reeds ingegane zeven mager jaren juist open. Maar ik zal het wel weer niet goed hebben begrepen. Of zijn die schuren leeggeroofd?

Column artikelen