HomeNieuwsColumnHet bezuinigen wordt menens

Het bezuinigen wordt menens

geld3
Het bezuinigen wordt menens in Purmerend. Maar waar gaat het nu om?

Als ik Dagblad Waterland lees en Webregio dan kom ik qua informatie niet veel verder dan de optekening van de eerste emoties en een puntige uitspraak van een wethouder.
Zo kreeg wethouder Mona Keijzer het gram over zich heen van de directie van het Centrum voor de Kunsten Wherelant: ‘Culturele amputatie en regelrechte kapitaalvernietiging’. Zo ervaart de directie de aangekondigde bezuiniging en kopte Dagblad Waterland.

pasfotoroaldEven later was het Roald Helm (foto) die met betrekking tot kunsteducatie de kwade boodschap verkondigde. Helm laat weten dat de gemeente het voornemen heeft  de gemeentelijke subsidie voor het Kunstenplan in het basisonderwijs en het Cultuurtraject in het voortgezet onderwijs geheel te schrappen.
Hij onderstreept dit met een wonderlijk en tegelijkertijd ook provocatief argument:
,,Ouders hebben wel geld om een gameboy voor hun kind te kopen. Dat geld zou je ook in cultuureducatie voor je kind op school kunnen stoppen”
.

Zowel Webregio als Dagblad Waterland gingen er voor om deze uitspraak centraal in hun berichtgeving te zetten.
Roald Helm zal er nog even aan moeten wennen dat bij veel journalisten ‘simplisme’ het tegenwoordig wint van inhoud.

Uit betrouwbare en raadpleegbare bron weet ik dat zowel Keijzer als Helm aan de lokale journalisten een uitgebreide toelichting hebben gegeven waar het nu precies om gaat. Veel meer dus dan de summiere berichtgeving in Dagblad Waterland en op Webregio doet vermoeden.
Het betreft namelijk de uitvoering van een bezuinigingsopdracht van de gemeenteraad. Die bovendien nog inhoudelijk met de gemeenteraad op 28 juni a.s. zal worden besproken.
Voor een goede informatieve journalistieke weergave kun je vaak terecht bij rtv Purmerend zo weet ik inmiddels. De lokale omroep die tegenwoordig op een onderhoudende manier via de TV, met een toelichting door Piet van Dijk, verslag doet van de raads- en commissievergaderingen  Ik ben daar een trouw kijker van en heb er zelfs onlangs mijn abonnement met het NNC (moederblad van Dagblad Waterland) voor opgezegd, want daar werd ik al geruime tijd niet meer op maat bediend met actuele politieke informatie. Helaas heeft, wellicht onder druk van bezuinigingen, de lokale politieke berichtgeving een heel oppervlakkig karakter gekregen. En lees je in de krant nog hooguit (vaak acherteraf) wat er gebeurt maar bijna nooit meer waarom het gebeurt.

In een bericht op tekst tv van rtv Purmerend wordt uitgelegd waar het qua bezuinigingen om gaat en hoe de verdere besluitvorming tot stand komt.
Om u van dienst te zijn heb ik het bericht van rtv Purmerend hieronder maar integraal opgenomen. 

‘250.000 minder voor welzijn, educatie en sport

woensdag, 02 juni 2010 11:50

Als de Gemeenteraad met de voorstellen instemt vallen de klappen vooral bij de culturele educatie in het onderwijs (met grote gevolgen voor kunstencentrum Wherelant), maar vooral voor de leerlingen op de basisscholen en het vervolgonderwijs. Voor culturele activiteiten zullen de scholen andere financiers moeten zien te vinden. Anders is het daarmee over en uit.

Een greep uit de overige bezuinigingen: het door de Raad gewenste uitleenpunt van de bibliotheek in Weidevenne gaat niet door. Vanaf 2011 is de openbare bibliotheek aan de Waterlandlaan de enige in Purmerend. Het jaarlijkse Luilakfeest verplaatsen van het Leeghwaterpark naar P3 levert een besparing op van 19.500 Euro. En Clup zal een aantal activiteiten moeten beperken of schrappen.

Eerste uitgangspunt voor de gemaakte keuzes is de mogelijkheid dat de getroffen instellingen meer eigen bijdragen kunnen vragen aan de mensen. Voor wie dat niet kan betalen worden nog oplossingen gezocht.

Tweede uitgangspunt is de keuze om meer taken van instellingen aan ‘de markt’ over te laten. Dat betekent dat het aanbod van een bepaalde activiteit meer dan tot nu toe afhankelijk wordt van de prijs die mensen er voor willen betalen. Derde uitgangspunt voor de gemaakte keuzes is de mogelijkheid geld uit verschillende bronnen (‘potjes’) samen te voegen en daarmee ook activiteiten die dicht tegen elkaar aanliggen te bundelen.

Een aantal bezuinigingsvoorstellen heeft tenslotte te maken met zaken als minder geld voor instellingen die voldoende reserves hebben en het efficiënter werken door samenwerking en/of fusies van instellingen.

Alle voorstellen die forse gevolgen hebben voor de betrokken instellingen zijn door leden van het college van B&W persoonlijk met de besturen besproken. Het hele pakket wordt maandag 28 juni in een extra vergadering van de Raadscommissie Samenleving besproken. Zowel de besturen als andere belanghebbenden kunnen voor de avond spreektijd aanvragen.’

Dat belooft 28 juni dus nog een interessante discussie tussen de raadspartijen te worden. Want wat het college wil, dat kan in de nieuwe duale verhoudingen in de gemeenteraad zomaar anders komen te liggen.
De landelijke aanvoerder van de PvdA, Job Cohen, zei onlangf in Buitenhof dat er op cultuur niet wordt gesnoeid. “Er komt niets bij, maar er gaat ook niets af”.
Aan de ene kant treffen we dus de lokale PvdA als de hoeders van het cultuursocialisme. Aan de andere kant zie je de VVD die meer marktwerking wil en het meer genereren van eigen inkomsten door cultuurinstellingen. Daartussen bewegen zich als een soort mediators het CDA en de Stadspartij.

28 juni zit ik aan de beeldbuis gekluisterd dat moge duidelijk wezen.

Column artikelen