HomeNieuwsAlgemeen BestuurHet bestuur en de fractie van de Stadspartij wensen u fijne Pinksterdagen

Het bestuur en de fractie van de Stadspartij wensen u fijne Pinksterdagen


Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot).  Oorspronkelijk was het een Joods dankfeest voor de binnengehaalde oogst. 
In de 2de eeuw n. Chr. kwam de nadruk te liggen op het herdenken van het verbond tussen God en Israël, de gebeurtenis bij de Sinai, toen God aan Mozes de wet gaf

De christenen namen deze feestdag over om de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen te gedenken. De christenen zagen een parallel: met Pinksteren is het de Geest van Christus die de nieuwe wet geeft en die de christenen (uit joden- en heidendom) verenigt tot een nieuw volk van God. Op in principe de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.

Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde volgens overlevering het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden – beter bekend als “vurige tongen”. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei wereldse talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.
Tevens wordt de geboorte van de (katholieke) kerk herdacht. Als instituut wordt de elfde eeuw als het geboortemoment genoemd. De kerk komt dan los van het rijk. De verovering van Jeruzalem op 15 juli 1099 tijdens de kruistocht onder leiding van paus Urbanus II – de grootste overwinning van een christelijk leider ooit. De paus neemt het voortouw en verenigt christenen voor het eerst in een gemeenschappelijk doel: de bloedige verovering van Jeruzalem.

In de 15de eeuw waren de eerste, tweede en derde Pinksterdag feestdagen. Hoewel pinksterdrie (bokkiesdag) nog wel bekend is, wordt tegenwoordig alleen Eerste Pinksterdag algemeen gevierd. In sommige streken is men het pinksterfeest echter als een tweedaagse viering blijven beschouwen zoals bij ons, zodat voor velen Tweede Pinksterdag een vrije dag is.

In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen kent Pinksteren tegenwoordig geen wereldse uiterlijkheden meer. Oude gebruiken zoals vanuit de nok van de kerk duiven loslaten en vurige ballen en bloemen naar beneden werpen, zijn in de loop der tijd verloren gegaan.

 

 

Algemeen Bestuur artikelen