HomeNieuwsOnderwijsGrote problemen oplevering Bladergroen

Grote problemen oplevering Bladergroen

mario heggerDe problemen die ontstaan bij de oplevering
van het gebouw van de W.J. Bladergroen zijn groter dan verwacht. Dit laat het college van burgemeester en wethouders weten aan een memo aan de gemeenteraad. Bladergroen, het gebouw aan de Flevostraat waar de Purmerendse Scholen Groep (PSG) het praktijkonderwijs verzorgt, is sinds begin 2007 in gebruik.

Op dit moment loopt nog steeds de juridische procedure om de schuldvraag definitief vast te stellen en de kosten op de verantwoordelijke partij te verhalen. Het gaat dan om de aannemer architect etc. De kosten die nu zijn gemaakt en kosten die nog moeten worden gemaakt drukken op het reserve onderwijshuisvesting. Het is niet zeker of de kosten kunnen worden verhaald. “Het kan zomaar zijn, dat de gemeente alles kosten voor haar rekening moet nemen,” laat fractielid Mario Hegger (Stadspartij) weten.

Het geheel zet de druk op nieuwe investeringen binnen het onderwijs sterk onder druk. Dit kan grote invloed hebben op de beslissing die nog genomen moet worden voor het onderwijs zorgcomplex Karekietpark. Deze kosten zijn vele miljoenen hoger dan verwacht. “Vanuit de gemeenteraad is groen licht gegeven om door te gaan met de optie het onderwijs en zorginstellingen in één complex te realiseren, maar tegen welke prijs?” vraagt Hegger zich af.

Zie verder het onderstaande gedeelte van memo van wethouder B. Daan (onderwijs), gericht aan de gemeenteraad:

Inmiddels zijn nagenoeg alle kleinere oplever- en onderhoudswerkzaamheden afgerond. Daarnaast is er opdracht gegeven voor een bouwkundige onderzoek naar constructie van het gebouw en de gevel en is een onderzoek uitgevoerd naar de technische installaties. Vastgesteld is dat het gebouw in ieder geval constructief veilig is.

De kwaliteit van de gevelconstructie is echter een probleem. Uit het onderzoek blijkt dat de gehele buitenbekleding, d.w.z. strekmetaal en houtvezelcementplaten, moeten worden vervangen om tot een constructief aanvaardbaar kwaliteitsniveau te komen. De impact en overlast van sloop en opnieuw plaatsen van de gevel heeft wellicht grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs in het gebouw. De kosten voor een compleet gevelherstel worden geraamd op 1,1 miljoen euro.

bladergroen bordDeze kosten zullen onderdeel uitmaken van de nog lopende arbitragezaken, waarvan nog niet zeker is of deze in ons voordeel uitpakken. Desalniettemin moet dit ook gezien worden als risico dat ten laste kan komen van de reserve onderwijshuisvesting. Deze memo loopt vooruit op een meer gedetailleerd overzicht welke zal worden verstrekt  zodra zekerheid is over de afloop van dit proces.

 

 

 

Onderwijs artikelen