Gokken

dobbelstenen.jpg
gedeputeerde hooijmaaijers.jpgGegokt met 98 miljoen gemeenschapgeld en verloren. Ontkennen in alle toonaarden dat er in strijd is gehandeld met instructies en regels. Ontkennen iets met de financiële transacties van doen te hebben gehad. Maar wel in de media, maanden voor ‘de mislukte klapper’, stoere taal uitbraken en pochen dat alle financiële transacties via de directe bemoeienis van gedeputeerde Ton Hooijmaaijers lopen.

Ondertussen ook nog eens 50 miljoen extra lenen tegen aantrekkelijk lage rente, waardoor de schijn wordt gewekt de 98 miljoen, tegen hogere rente uitgezet, niet te willen aanspreken. In het gunstigste geval is de verklaring dat ‘ze’ 50 miljoen leenden omdat ‘ze’ niet eens wisten dat ze 98 miljoen bezaten. Het rapport dat gehakt maakt van deze dubieuze handelwijze, uiteraard met ferme taal in de media diskwalificeren. Alle aansprakelijkheid ontkennen en de Zwarte Piet aan anderen proberen toe te spelen.

En dan, plotseling met zijn allen aftreden. Nu ja, niet met zijn allen. Kapitein Borghouts blijft (nog even) op het zinkende schip. De Noord-Hollandse gedeputeerden, allen net als Borghouts vertegenwoordigers van de oude politiek, smeren ‘m voordat ze in functie ter verantwoording kunnen worden geroepen. De grootste schuldige, VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers, kan zich zo tussen de rest van ‘de bende’ in het struikgewas verschuilen. Iedereen schuld, dus niemand, en zeker Hooijmaijers niet, dat lijkt de strategie van de heren.

harry borghouts.jpgEn commissaris Harry Borghouts? Die is benoemd en niet gekozen, laat hij weten. Hij zal dus ontslag bij de Koningin moeten aanvragen, dat gaat dus niet zo snel. Maar ontslag nemen zal hij, let op mijn woorden. Als 66-jarige kan hij dan meteen met pensioen of zou zo’n blunderaar aansluitend nog ergens een erebaantje krijgen?

Toeval of niet maar Purmerend heeft de komende tijd de commissaris en de gedeputeerden hard nodig. Op 1 juli a.s. moet de nieuwe burgemeester van Purmerend, Don Bijl, door Borghouts worden ingezworen. Gaat Borghouts dat nog doen, wellicht als demissionair commissaris. Of zal de commissaris uit Flevoland, Leen Verbeek, als vervanger over moeten komen?

Vanwege een in Purmerend mislukt gokspel heeft het gemeentebestuur van Purmerend te maken met de nu ex-gedeputeerde Visser. De politici, van al weer de oude politiek, gokten er in 1988 met hun keuze voor een eigen Stadsverwarmingbedrijf op dat er grote winsten in het verschiet lagen. De guldentekens in hun ogen verblindden hen zodanig dat ze alle waarschuwingen bij de beslissing, en ook onderweg, in de wind sloegen. En de Stadspartij, die als enige partij keer op keer waarschuwde, wordt ondertussen het verwijt aangesmeerd niet te weten waarover de partij praat.  Rond de Stadspartij werd zelfs een soort ‘cordon sanitair’ getrokken, die nu achteraf één van de verklaringen is waarom de partij niet mee mocht doen aan te vormen colleges. Ondertussen is de schuld opgelopen tot net als bij de provincie ook bijna 100 miljoen euro; 56 miljoen schuld is direct bij de gemeente gestald, 43 miljoen is achtergebleven bij het in een BV omgetoverde Stadsverwarmingbedrijf. Als enige aandeelhouder gokt het college van B&W erop dat het feitelijk failliete bedrijf binnenkort in staat zal zijn om weer winst te maken. Zo zou de gemeente als enig aandeelhouder via het dividend alsnog meeprofiteren van die ‘blinde hoop op voorspoed’. Hierover verderop meer.

gedeputeerde visser.jpgDe toezichthouder op dit jarenlange gokspel van het Purmerendse gemeentebestuur is het net afgetreden provinciebestuur van Noord-Holland. In naam is het nu de ex-gedeputeerde Peter Visser die ten langen leste het zwaard van Damocles op Purmerend heeft neer doen dalen. Het provinciebestuur eist van de gemeente Purmerend dat deze de schuldenlast van 56 miljoen binnen vijf jaar uit de boeken laat verdwijnen en dat de misgegokte winst die als inkomstenpost in de begroting was opgenomen, structureel uit andere middelen wordt bekostigd. Dat gaat de Purmerender dus merken of via hogere belastingen in zijn portemonnee of aan de kwaliteit van de leefomgeving waarop bezuinigd gaat worden. Een combinatie van beiden is natuurlijk ook mogelijk.

De fractievoorzitters van de oude partijen, inmiddels onbegrijpelijk aangevuld met die van het Algemeen Ouderenverbond (AOV) en Leefbaar Purmerend, geloven in de ‘hoop op voorspoed’. Aan de ene kant ontkent het gemeentebestuur dat ze er zonder hulp van het Rijk niet meer uitkomt, aan de andere kant zijn er opnieuw -nu eurotekens in ogen- te zien als wethouder Engels toch betere tijden niet uitsluit. De Stadsverwarming zou zich, als je wethouder Engels zo hoort, naar het voorbeeld van Baron von Münchhausen trekkend aan de eigen haren wel eens uit het moeras kunnen gaan trekken.

En geloof het of niet, op de Stadspartij na geloven alle partijen in de Purmerendse raad hem. Het Jomanda-syndroom brengt hen er zelfs toe om met een smeekschrift naar de ex-gedeputeerde Visser te gaan om hem te vragen het zwaard van Damocles nog één jaartje langer boven Purmerend op te hangen. Onder het zingen van het lied van Cornelis Vreeswijk: "misschien gaat het morgen beter" en op hun knieën zullen ze vrijdag 19 juli as. proberen, via ex-gedeputeerde Visser, het provinciebestuur te bewegen om de instructies en regels in dit soort gevallen nog een jaartje te negeren.

Het tot voor kort niet wars van een gokje en dik in zijn slappe was zittende provinciebestuur, zal het smeekschrift in demissionaire toestand in ontvangst nemen. De als een kat in het nauw gedreven vertegenwoordigers van de oude politiek in Purmerend gokken erop dat het provinciebestuur nog een keertje de regels aan haar laars zal lappen, ten gunste van Purmerend uiteraard. Het laat zich voorspellen wat de uitkomst zal zijn. Ik ben benieuwd of dit college de verkiezingen in 2010 nog zal halen. Ik zou er niet op durven gokken.

Column artikelen