HomeNieuwsColumnGiuseppe Tomasi di Lampedusa : 'Alles moet veranderen opdat het hetzelfde blijft'

Giuseppe Tomasi di Lampedusa : ‘Alles moet veranderen opdat het hetzelfde blijft’

Zo, dat hebben we weer gehad. Afsluitend aan alle vooraf geregisseerde televisieoptredens hebben de lijsttrekkers, van partijen die het ‘geluk’ hadden daaraan mee te mogen doen, hun zegeningen kunnen tellen. De stembusuitslag is het ultieme referendum om te weten te komen welke persoon het beste via mediaoptredens in de volksgunst scoort.

Zonder enige moeite heb ik (als een van de weinigen?) alle optredens van de politieke hoofdlieden op TV en sociale media weten te omzeilen, dit door het kijken naar buitenlandse televisie, sportuitzendingen en Netflix. Had ik ook in de alternatieven geen zin in dan was er altijd wel een goed boek onder handbereik. Boekhandel Het Leesteken leverde in de donkerste dagen razendsnel nieuwe boeken af aan de deur, hulde hiervoor.

Ik kan dus gerust zeggen dat mijn stem dus zonder enige last of ruggespraak tot stand is gekomen. Bovendien in de wetenschap dat de Nederlandse politiek al eeuwen niet links of rechts is, maar vanuit de evolutionair verklaarbare grondhouding van houden-wat-je-hebt slechts bijzonder kleine veranderingen in beleid kent.

Alles propt zich dus -ook gezien de uitslag- samen in een diversiteit die het beste kan  worden aangeduid met HET MIDDEN. En ook dat is al eeuwen zo, slechts crisissituaties kunnen een tijdelijke afwijking -een trendbreuk- hierop betekenen. Alles keert uiteindelijk terug naar zijn evolutionair bepaalde evenwicht.

De energie van politici om de schaarse mogelijkheden om een visie op de toekomst te bedenken en aan ons voor te spiegelen werd aan de coronacrisis en geregisseerd geruzie over futiliteiten besteed. Precies zoals het al eeuwen gaat, de echte vragen des levens worden omzeild, de emotie van het moment wordt gezocht en bespeeld. Iets waar ook ik in jongere jaren ben ingetrapt. Overigens werkt het concept nog steeds. ‘Een mensenleven is te kort om te begrijpen’, dit vrij naar Socrates.

En zo zal er na enige maanden traditioneel en massapsychologische spelen en bespelen de formatie boodschap zijn dat er eigenlijk niets kan dus zal veranderen. En club van beroeps bestuurders zal een kabinet gaan vormen, en hup fris en vrolijk op naar de volgende Kamerverkiezingen.
En zo herhaalt zich de geschiedenis. Hetgeen, niet alleen door mij bedacht, doet denken aan de film Groundhog Day. De burgers zitten, net als de hoofdrolspeler Bill Murray in deze film, gevangen in een tijdlus. Na elke verkiezing begint de geschiedenis opnieuw.
De meeste mensen zullen zich nu -begrijpelijk- vooral bezig houden met het kwijtraken van de lasten die de corona epidemie oplevert.

Terzijde, duidelijk is wel dat alleen vaccineren dus prikken, prikken en nog eens prikken de enige oplossing is om uit deze duistere jaren te komen. En wie ben ik om niet met vreugde uit te kijken naar die verlossende prikken. Ik heb er al een goede fles wijn voor klaar liggen voor als het zover is. Mijn stem dit keer op de Feestpartij was dan ook niet per ongeluk.

Terug naar de tijdlus. Als over enig maanden de verlossing uit de beslotenheid heeft plaatsgevonden en ik weer bij zinnen ben en om me heen kijk zie ik dan dat:

 • Nederland een belastingparadijs is voor belastingontwijkende grootgeld bezitters en ondernemingen?

  Nederland geen belastingparadijs is voor zijn inwoners?

 • Er geen ruimte is voor een loonontwikkeling voor arbeid?

  De inkomens- en vermogensongelijkheid verder toeneemt?

 • Er steeds meer geld wordt gedrukt en in de economie wordt gestrooid?

  Dit geld niet zijn weg vindt naar de gewone burger?

 • De beursindexen nog steeds stijgen door het productiemodel geld-met-geld te verdienen?

  Geld verdienen met productiewerk vooral plaatsvindt door het land met de laagste arbeidskosten en slechtste arbeidsomstandigheden?

 • Beloningen individueel prestatie afhankelijker zijn?

  Inkomensverschillen onverklaarbaar zijn toegenomen?

 • Macht van de overheid en multinationals is toegenomen?

  Gebrek aan tegenmacht mensen sloopt?

 • De lasten voor allerhande maatschappelijke diensten meer stijgen en ook individueler worden gemaakt?

  De solidariteit en samenhang onder de inwoners steeds meer wordt beheerst door het kunnen betalen of niet van deze diensten?

 • De kosten voor nationale veiligheid sterk toenemen?

  Wijkagenten stilzwijgend zijn verdwenen?

 • De woningnood onverminderd is?

  De huisjesmelkerij toeneemt?

 • Veel geld wordt gestoken in milieumaatregelen die het CO2 gehalte in de atmosfeer niet wezenlijk verlagen?

  Nederland een steeds grotere bebouwde vlakte wordt vol van in de zon zwart blakerende velden met zonnecollectoren, torenhoge windmolens en biomassacentrales?

 • Nationale sociale probleemsituaties niet worden opgelost op rijksniveau?

  Nationale sociale probleemsituaties op het bordje van de gemeenten worden gelegd?

 • De burgers op gemeentelijk niveau daarvoor de rekening krijgen gepresenteerd in de vorm van verhoging van gemeentelijke belastingen en heffingen?

  Er zo een steeds grotere afstand ontstaat tussen Binnenhof en mensen in het land en in vertrouwen tussen inwoners en overheid?

 • Wet- en regelgeving door technocraten worden bedacht en voor gewone mensen in juridische geheimtaal onleesbaar en onbegrijpbaar worden gemaakt?

  Het verlies aan menselijke maat en het bij-elkaar-houden-van-de-boel steeds meer aanhangers van doldrieste complottheorieën oplevert?

 • Een goede personeelsmanager weet dat veranderingen door evolutie en dus toeval plaatsvinden en voorts een communicatieve kameleon is?

  Het land handig door een personeelsmanager wordt bestuurd?

Kijkt u met me mee als straks abnormaal weer normaal is geworden?

Column artikelen