HomeNieuwsColumnGeld moet rollen!

Geld moet rollen!

bommel.jpg
In de vorige column stond de zinsnede: ‘de zelfbenoemde stadshistoricus Vincent Nijenhuis’.
Dat noopte de stadshistoricus tot het rechtzetten van dit historisch onjuiste feit.
Vincent schreef de Stadspartij:

‘Jammer dat de stadspartij de plank misslaat. Ik heb mij niet zelfbenoemd, maar ben bij mijn afscheid benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders. Overigens kan Meander zich bekend maken, dan kan ik daar met hem of haar over spreken.’
Uit nader e-mail verkeer tussen de redactie en Vincent blijkt dat de benoeming gepaard ging met een heuse oorkonde. De benoeming is tot 1 januari 2013.

Uiteraard heb ik de omissie in mijn verhaaltje onverwijld rechtgezet. Hoewel ik ter verdediging kan aanvoeren dat ik nergens in openbare berichtgeving een collegebesluit hieromtrent heb kunnen vinden. Maar dat is muggenzifterij aangezien Vincent over een officieel besluit (de oorkonde) blijkt te beschikken.
Aan het verzoek van Vincent om mijzelf bekend te maken wil ik echter niet voldoen. Het pseudoniem verschaft mij als columnist precies de juiste ambiance om al ‘meanderend’ ook over politiek Purmerend te kunnen schrijven. Langs deze weg dus mijn welgemeende excuus!

Net als vorig jaar rond deze tijd zijn er donkere wolken over financieel Nederland aan het trekken. Vorig jaar was het de kredietcrisis veroorzaakt door het omvallen van het malafide bankwezen in de Verenigde Staten. Nu is een hele nep-oliestaat -Dubai- failliet.
Toen de eerste -Dubai- berichten doorkwamen kelderden de beurzen. In het bijzonder nam  de waardering van ING en Aegon dramatisch af.
Ondertussen lees ik allerlei sussende berichte dat het wel vervelend is, maar dat het ons financiële Nederlandse systeem niet zo zal raken als met de bankencrisis.
Ik ben zo wantrouwend om dat niet te geloven.

Het kan niet anders dan dat de banken ook in Dubai, direct of indirect miljoenen, wat zeg ik miljarden, aan euro’s hebben gestald. Die miljarden zijn dus in één klap verdampt.
Maar de damp moet nog even optrekken om de realiteit van deze ramp tot ons te laten doordringen.
Betrouwbare bronnen melden al dat minister Bos dit weekend weer in crisisberaad zit met Nederlandse Bank directeur Nout Wellink. Ik voorspel u, dit gaat de Nederlandse belastingbetaler weer miljarden aan staatssteun kosten om in ieder geval ING te helpen overleven. Als ik Pieter Lakeman was dan zou ik vast een waarschuwing voor de klanten van Aegon uitspreken. Want dat is meer een verzekeraar en zit met minder tentakels vast verbonden aan ons betalingsverkeer.

Net als bij de DSB-bank kan deze financiële instelling een (nieuwe) kapitaalinjectie van de Nederlandse staat daarom wel vergeten. Tenzij er sprake is van een sterk old-boys netwerk. Een netwerk dat Dirk Scheringa zo node ontbrak
Het is best voorspelbaar dat er nog wel een andere bank als grote verliezer te voorschijn komt. We weten het nu niet, maar het kan zomaar waar zijn.

Het zijn spannende tijden waarin wel leven en ik kom tijd te kort om qua nieuws de ontwikkelingen te blijven volgen.
Om te weten wat er echt gaande is moet je overigens niet alleen afgaan op wat in Nederlandse kranten staat en al helemaal niet wat op de Nederlands televisie wordt verteld.
Mijn vader hield me altijd voor om minimaal drie kranten te lezen waaronder weer zeker één buitenlandse. Iets soortgelijks telt voor de nieuwsvoorziening via de TV.
Die wijsheid heeft me al voor deelname aan vele hype’s bespaard en goede raad voor barre tijden opgeleverd. Ik geef dit advies dan ook graag aan u door.

Is financieel de pot dan echt op? Ik ben daar niet pessimistisch over. Er blijkt geld zat te zijn bij sommige mensen. Wat is het verhaal.
Het pand Koemarkt 28 is door de gemeente voor 3 ton verkocht. Nog geen jaar later blijkt het voor bijna 6 ton te zijn doorverkocht. Een naar mijn mening duister financieel traject zit er tussen die 3 ton verkoop en 6 ton aankoop. Maar daar wil ik nu verder niet over speculeren, dat laat ik graag aan  de kroegpraat op de Koemarkt over.

wethouder hans engels (klein).jpgDe ondernemer die het pand voor 6 ton kocht zou zich bekocht kunnen voelen. Echter tijdens een aangrijpend betoog, ondervraagd door speurneus en raadslid Henk Heida, liet wethouder Engels (foto) de gemeenteraad weten dat die ondernemer juist heel gelukkig is met zijn koop.
Hij had in een oude sok nog zoveel opgespaard geld gevonden dat hij er graag zijn dochter er een plezier mee deed door het pand te kopen.
Samen met haar man, voormalig kok bij Mario in Nek, kan dochter daar nu een kwalitatief nieuw restaurant beginnen. Hoera dacht ik meteen, want als er iets is wat in Purmerend mist dan is het een uitmuntende culinaire eetgelegenheid. Middelmaat is nu de maat in Purmerend, maar dat is ook maar een mening.
Fijn dat bij sommige mensen, zelfs in Purmerend, geld geen rol speelt als je er een warm gevoel door kan krijgen.

Ik herken deze sterke ouder dochter band van die geefgrage ondernemer overigens goed. Zeker als ik u vertel dat ook ik met geld uit een oude sok mijn  kinderen ooit, ieder, een auto cadeau deed. Dat was pas genieten van je centen, dat kan ik u verzekeren.

‘Geld moet rollen beste vrienden’, dat is een oude Bommelwijsheid!

Column artikelen